گرفتگی پا در طول شب و کمی پس از بیدار شدن، بسیار دردناکه و می تونه به یک کابوس واقعی بدل شه. گرفتگی شبونه عضلات، انقباض موقتی و یهویی... Read More | Share it now!

Continue Reading

  چربی یا چاقی شکم بسیار خطرناکه. چاقی شکم احتمال بروز مریضیایی مثل نشانگان سوخت و سازی (سندرم متابولیک)، دیابت نوع دو، مریضیای قلبی و... Read More | Share it now!

Continue Reading

  بیشتر خانوما در سال اول ازدواج چاق می شن. این چاق شدن روی جذابیت ظاهری اثرات زیادی می ذاره. دلیل چاق شدن بعد از ازدواج چیه؟ به چه دلیل... Read More | Share it now!

Continue Reading

  لوکونیشیا یا لکه سفید روی ناخن به حالتی گفته می شه که خطوط یا لکهای سفید روی ناخن انگشتان دست یا پا ظاهر می شن. این حالت بسیار عادی و... Read More | Share it now!

Continue Reading

  شب ادراری، بی اختیاری ادراری یا انوروزیس شبونه، خروج غیرارادی ادرار در طول خوابه. ادرارکردن در کودکان و نوزادان به طور غیرارادی صورت... Read More | Share it now!

Continue Reading