کیفری برای بالا بردن هزینه و بهای این جرایم و کاهش احتمال بزه دیدگی آن ها اتخاذ نموده اند. قانونگذار کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی نه... Read More | Share it now!

Continue Reading

ضارب) و زن خطاکار (اعم از دائم و موقت) علقه زوجیت موجود باشد. ب)مشاهده زن با اجنبی در حال زنا؛ بدین جهت اطلاع شوهر از عمل ارتکابی توسط دیگری... Read More | Share it now!

Continue Reading

کاری سه‌گانه فرآیند، انسان و فناوری می‌دانند. در بعد اجرا رویکرد کاربردی و رویکرد فرآیندی دو رویکرد معتبر در پروژه‌های مدیریت دانش است... Read More | Share it now!

Continue Reading

و غیرقابل انکار است. با توجه به فقدان و ضعف سامانه‌های موجود در ارائه خدمات تجارت الکترونیکی در طول زنجیره تأمین G2C تصمیم به ارائه مدلی... Read More | Share it now!

Continue Reading

مرد با همسر خود که به آسیب روانی و جسمی او منجر شود مصداق خشونت علیه زن هست یا نه؟» که هنوز قوانین بسیاری از کشورها پاسخ داده نشده است. معنای... Read More | Share it now!

Continue Reading

به مرد و تحت نظارت او قرار می گیرد.۱۸۹ بند پنجم: تعیین جنسیت قبل از بارداری تعیین جنسیت فیزیکی از موارد خشونت علیه زنان در محیط خانواده... Read More | Share it now!

Continue Reading

وسیع‌تر در فرآیند تصمیم‌گیری. تشکیل گروه تخصصی در موارد خاصی که اطلاعات متمرکز برای کمک به تصمیم گیران وجود ندارد. مدل ارائه خدمات... Read More | Share it now!

Continue Reading

جامعه و نقش آن در ایجاد خشونت و بررسی آن ساختار اجتماعی که موقعیت های درون خانواده را نیز نابرابر تنظیم کرده است، نتایج خود را به رفتار... Read More | Share it now!

Continue Reading

– کاربرد داده‌کاوی متنی ۱۴۲ ۴-۴-۶-۱- استفاده از داده‌کاوی متنی جهت بررسی صحت و دقت کدگذاری‌ها ۱۴۲ ۴-۴-۷- گام سوم: کدگذاری... Read More | Share it now!

Continue Reading

رفتارهای خشونت بار پدر و مادر یا افراد دیگر نیز باشند این گونه رفتار را فرا می گیرند. پس کودکان از طریق مشاهده، رفتارهای والدین را می... Read More | Share it now!

Continue Reading