سپاس از بزرگوارانی که مرا در انجام این پژوهش یاری کردند. سپاس از استاد گرامی ام، جناب آقای دکتر مهدی مطیع، به عنوان استاد راهنما که نه تنها ... Read More | Share it now!

Continue Reading

کمال تشکر را می‌نمایم. هم‌چنین از جناب آقای مهندس تورج حاجی رحیمیان مدیرکل سازمان ثبت احوال استان اصفهان و به‌ویژه جناب آقای رضا احمدی... Read More | Share it now!

Continue Reading

سازمان. پ ) یادگیری: بررسی در خصوص یافتن دلایل موفقیت یا عدم موفقیت پروژه‌های انجام‌شده به‌منظور لحاظ‌کردن نتایج آن در پروژه‌های... Read More | Share it now!

Continue Reading

الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت دردفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد.» ... Read More | Share it now!

Continue Reading

زمینه‌ساز انتقال دانش است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان محملی مناسب برای ارتباطات درون‌سازمانی یکی از عوامل زیرساختی مدیریت دانش... Read More | Share it now!

Continue Reading

به‌این‌ترتیب، مأموریت مدیریت دانش، این است که ظرفیت یک سازمان را جهت تقاضا برای دانش جدید بالا ببرد. ۲-۱۸-۳- مدل مدیریت دانش APQC مدل... Read More | Share it now!

Continue Reading

گونه تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹ مواد ۱، ۲، ۹ و ۱۶ کنوانسیون به حمایت معنوی از زنان پرداخته که ماده ۱ قبلاً توضیح داده شد. و ماده ۲ مقرر می دارد:... Read More | Share it now!

Continue Reading

بعد از زایمان تامین شود و بازگشت به کار پس از دوران مرخصی تضمین گردد و خدمات اجتماعی من جمله تسهیلات لازم برای نگهداری و مراقبت کودک فراهم... Read More | Share it now!

Continue Reading

استفاده شود. دسته‌بندی مدل‌ها به دو گونه است، یکی از نظر دیدگاهی که زمین ه ساز مدل‌هاست و دیگری با توجه به مراحل فرآیندی مدل‌های ارائه... Read More | Share it now!

Continue Reading

نهفته را دریافت و برای آن ارزش و اعتبار لحاظ کنند.۲۸ مدیریت دانش به معنی بهبود فرایندهای کار دانش است. بهبود کار دانشی مستلزم این است که... Read More | Share it now!

Continue Reading