پایان نامه با واژه های کلیدی داریوش، مالیات، امپراتوری

بخش بزرگی از آن در خزانه‏ی شاه انباشته می‏شد.298 درآمد سالانه‏ی یک روستایی در دوران هخامنشی کم‏تر از 15 دلار بود.299 داریوش، […]

پایان نامه با واژه های کلیدی داریوش، هخامنشیان، مالیات

که پس از تاج‏گذاری با شورش‏هایی در پارس، ماد، عیلام، مصر، بابل، ارمنستان، لیدی، خوزستان و گرگان مواجه گردید، در مدّت دو […]

پایان نامه با واژه های کلیدی انتخاب سرنوشت، افغانستان

نمونه، از نیمه‏ی ماه آوریل ??? پیش از میلاد، در میان‌رودان اسناد را به نام “شاه برزیه” تاریخ‌گذاری کرده‌اند که تلفّظ مادی […]

پایان نامه با واژه های کلیدی تصویر، ……………………………………………………………………………………………………………………………..، …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 1183-4-1-6-4-1 حقّ کار کردن ……………………………………………………………………………………………….. 1193-4-1-6-4-2 حق تمتّع عادلانه و مساعد کار ………………………………………………………………………… 1193-4-1-6-4-3 حقّ دریافت مزد و مزایای منصفانه …………………………………………………………………… […]