بایگانی دسته: آموزشی

پایان نامه ارشد رایگان درمورد الگوهای معماری و فرهنگ و هویت

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important}   فصل پنجمنتیجه گیری و ارائه طرح         5- نتیجه گیری و ارائه طرح5_1:نتیجه گیریبررسی تأثیر هنرهای بومی بر باغ ایرانی و معماری موزه، ارتباط تنگاتنگی با بررسی عناصر تشکیل دهنده ی آنها دارد.نتایج حاصل از بررسی های... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد رایگان درمورد الگوهای معماری و فرهنگ و هویت بسته هستند

پایان نامه ارشد رایگان درمورد آلودگی صوتی و پوشش گیاهی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مأخذ:نگارنده.13933_5_2:آنالیزسایتپس از شناخت و معرفی سایت، آنالیز سایت امری مهم در طراحی هر چه بهتر سایت است.که به دو صورت کلی و جزئی در نقشه های3_19 و3_20 قابل مشاهده است.نقشه 3_19:آنالیز کلی... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد رایگان درمورد آلودگی صوتی و پوشش گیاهی بسته هستند

پایان نامه ارشد رایگان درمورد هاشمی رفسنجانی و ریاست جمهوری

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} خیابان آبشار اول،خیابان شهروز شمالی خانه هنرمندان، موزه ی خط، پل خواجو و… نزدیک 10_انتخاب سایت مورد نظربا توجه به جدول، مکان مناسب تر شناخته شد و مورد ارزیابی قرار گرفت.در یک... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد رایگان درمورد هاشمی رفسنجانی و ریاست جمهوری بسته هستند

پایان نامه درباره مسجد شیخ لطف الله و میدان نقش جهان

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2_هنرهای بومی امروز اصفهان از ده سال پیش، که شهر اصفهان به طور بی سابقه از نظر سیاحت مورد توجه مردم دنیا قرار گرفت و کاروان های سیاح به سوی این شهر سرازیر شدند، بسیاری از صنایع محلی... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره مسجد شیخ لطف الله و میدان نقش جهان بسته هستند

پایان نامه درباره چهار آینه و خاتم کاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} بیشتر آن هایی که باقی مانده اند، به تهران و تبریز رفته اند.(همان)ز:جماعت لندره دوز:در حال حاضر تعداد آن هایی که ماهوت و برک وامثال این ها را میدوزند، معدودند.(همان)ح:جماعت نقش دوز:این صنف... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره چهار آینه و خاتم کاری بسته هستند

پایان نامه درباره آموزش و پرورش و منظر تاریخی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important}  اما تصویر کمپفر از دولتخانه ی صفوی و برخی بازسازی هایی که بر اساس آن صورت گرفته است نشان می دهد که باغ چهلستون چگونه در میان مجموعه ای از باغ های دیگر قرار گرفته است.ساختاری که در عین... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره آموزش و پرورش و منظر تاریخی بسته هستند

پایان نامه درباره شهر اصفهان و هنر ایران

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} اصفهان از دیر زمان مهد صنعت و هنر ایران بوده و امروز نیز بزرگترین و معروف ترین شهر هنری ایران به شمار می رود.مولف کتاب جغرافیای اصفهان مقارن یک قرن پیش، ضمن بحث پیرامون رشته ها و اصناف شهر... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره شهر اصفهان و هنر ایران بسته هستند

پایان نامه درباره میدان نقش جهان و فرهنگ ایرانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2_چهلستوننحوه ی توسعه ی عمارت چهلستون به ویژه از نظر روند تاریخی به طور دقیق روشن نیست اما بر اساس دو کتیبه ی تاریخی بنا در 1057 ه.ق اتمام یافته و در زمان سلطان حسین تعمیر شده است.در عین حال... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره میدان نقش جهان و فرهنگ ایرانی بسته هستند

پایان نامه درباره معماری ایرانی و میراث فرهنگی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important}                                 نقشه 3_1:کوشک هشت ضلعی دارای سه ایوان                       نقشه 3_2:پلان، نما و مقطع ، در سه ضلع. مأخذ:سازمان میراث فرهنگی                  کوشک هشت... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره معماری ایرانی و میراث فرهنگی بسته هستند

پایان نامه درباره معماری اسلامی و شاه عباس اول

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} گر چه صد رودست در چشمم مدام                    زنده رود و باغ کاران یاد باد(هنرفر. 36.1383)از قرن هشتم تا آغاز عصر صفویه عدم مراقبت و ویرانی در این باغ ها راه می یابد تا آنجا که جز نام آن ها... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره معماری اسلامی و شاه عباس اول بسته هستند