بایگانی نویسنده: 90

پایان نامه رشته حقوق درباره : ضمانت‌نامه

مشابهت هایی میان این دو سند، انتقال ضمانت نامه را نمی توان تبدیل تعهد دانست. از این جهت که یکم : قرارداد پایه با تمام خصوصیاتش به همراه ضمانت نامه به ذینفع جدید منتقل می شود و او در حقوق و تعهدات بطور کامل جانشین ذینفع نخست می گردد و دوم: تمامی... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

خرید پایان نامه حقوق : اموال غیر منقول

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه رشته حقوق درباره : نظام حقوقی ایران

دهد. قاعده 12 – 6 به این نکته تصریح دارد : «شخصی که مدعی قائم‌مقام قهری ذینفع اعتبار است، به عنوان منتقل‌الیه مجاز حق برداشت ذینفع به طور کامل، محسوب خواهد شد، مشروط بر اینکه سند یا اسناد دیگری را ارائه دهد که برحسب ظاهر از سوی مقام دولتی از... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه رشته حقوق درباره : ضمانت نامه بانکی

است، نه آنکه به نحو مطلق بتواند با انتقال مخالفت کند.3-3-1-2. رضایت متقاضی برای انتقالدر بحث از ماهیت اعتبارنامه و ضمانت‌نامه بیان شد که این گشایش این اسناد، قراردادی فی ‌ما بین بانک گشاینده/ ضامن و ذینفع سند می‌باشد، در واقع متقاضی/ ضمانت خواه... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

خرید پایان نامه حقوق : اموال غیر منقول

قراری تعادل بین کشوری که سیستم را قبول نموده با سایر کشورها می‌شود. 4 – دسته چهارم ممالکی هستند که به طور کلی اتباع خارجه را متمتع از هر حقی می‌دانند مگر حقوقی که به موجب قانون از اتباع خارجه سلب شده یا اختصاص به اتباع داخله دارد. محدودیت... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع تحقیق با موضوع واردمحدوده

اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه برداری از آنها قبلا به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.تبصره: نسخه برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد 2 و 3 این قانون در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد بلامانع است. اینجا فقط تکه... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه رشته حقوق درباره : «یو

گردد. بند (الف ) ماده 10 «یو سی پی 600» مقرر می دارد: ” به استثنای موارد اشاره شده در ماده 38، اعتبار را نمی توان بدون موافقت بانک گشاینده، بانک تایید کننده ( در صورت وجود) و ذینفع اصلاح یا ابطان نمود”.این امر منعکس کننده این وضعیت ریشه در حقوق... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه رشته حقوق درباره : انتقال طلب

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  موقعیت قراردادی دانست. اما در باب ماهیت حقوقی انتقال ارادی میان حقوق دانان اتفاق نظر نیست و نظرات مختلفی پیرامون قضیه وجود دارد که به بررسی و نقد هر یک از این نظرات می پردازیم.3-5-1-1.... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه رشته حقوق درباره : ضمانت نامه بانکی

ذکر شود». در چهارچوب کنوانسیون سازمان ملل راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبار نامه های تضمینی, ماده 9 به «انتقال مطالبه وجه اعتبار ذینفع » می پردازد. مطابق بند یک ماده 9 کنوانسیون «حق ذینفع مبنی بر مطالبه وجه تنها در صورتی که این امر در تعهد... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع تحقیق با موضوع حقوق مالکیت فکری

می دهد.می توان تعریف کلی تری نیز ارائه داد: این حق مجموعه ای از قوانین ومقررات که در یک کشور دامنه و شمول یک اثر یا نحوه عملکرد یک فعالیت را تعیین می کند. به تعبیری گسترده تر مقررات و قوانین این حق مشخص می کند چه افرادی دارای این نوع حق اند و در یک... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید: