پایان نامه درباره مروری بر سوابق و معماری ایرانی

دانلود پایان نامه

 • در این رویکرد به بازبینی منابع و مواد تحقیق و تطبیق آنها با مبانی نظری باغ سازی ایرانی پرداخته می شود تا امکان انطباق مولفه ها و عناصر باغ ایرانی با مبانی نظری فرهنگ ایرانی فراهم شود.بر این اساس در این روش امکان مقایسه باغ های ایرانی  با توصیفات و تصاویر و شرح باغ های تاریخی ایرانی در رویکردی تطبیقی فراهم می شود.و سپس به مقایسه ی آنها با شرایط و نیازهای زمان حال می پردازد تا به نتیجه ی مورد نظر دست یابد.
  3_روش تحلیلی
  در این روش با تحلیل و ارزیابی نوشته های گردشگران و نویسندگان به تحلیل توصیفات ایشان از باغ های ایرانی پرداخته می شود تا از این طریق و در رویکردی تحلیلی، عناصر و مولفه های باغ ایرانی مورد شناخت قرار گیرد.
  این پژوهش را می توان در شش گام مجزا شرح داد:
  گام اول:دستیابی به سوالات وفرضیه های اصلی و اولیه تحقیق
  گام دوم:به مطالعات در باره ی موضوع  و بیان مبانی نظری و مروری بر سوابق و ادبیات موضوع  پرداخته می شود.
  گام سوم:.بررسی سایت و شناخت کالبدی بستر طرح می باشد که در آن دلیل انتخاب سایت و آنالیز سایت  به طور کامل انجام خواهد شد.
  گام چهارم:ارائه برنامه فیزیکی و سپس آغاز طراحی که همان اتود های اولیه  بر گرفته از مطالعات اولیه می باشد.در این گام با استفاده از ذهنیتی که بررسی سوابق و نمونه های موردی از موضوع در ذهن طراح خلق می کنند اتود اولیه زده می شود.
  گام پنجم:شامل ایده اولیه و کانسپت طراحی می باشد.این گام کاملاً به خلاقیت و ذوق طراح مربوط می شود که با استفاده از خلاقیت و پیشینه ذهنی که در طول سالیان تجربه طراحی خود به دست آورده به ارائه کانسپت و ایده خود می پردازد.
  گام ششم:به طراحی نهایی معماری که در انتها به یک جمع بندی واحد می رسد.در این گام به طراحی فنی طرح، جمع بندی کلی، طراحی شیت های ارائه معمارانه، ماکت سازی و در انتها به ارائه نهایی پرداخته می شود.
   
   
  3_2_3:متغیرهای مورد بررسی
  متغیرهای کیفی
  قابل اندازه گیری بصورت کمّی و ریاضی نیستند  قابل مرتب شدن و طبقه بندی هستند.
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه مفهوم مسئولیت اجتماعی و ایجاد تصویر ذهنی مثبت

 • به طور کلی این پژوهش در زمره ی پژوهش های کیفی است.به طوریکه پس ازمطالعه وتوصیف و تطبیق و تحلیل مولفه هابه ریز کردن فضاها و بررسی کردن آنها در آن بافت پرداخته سپس جزئیات و مقایسه ی آنها با نیازهای زمان حال مورد ارزیابی قرار می گیردو در نهایت در صورت منفی بودن نیازها و تفاوتها در طراحی اعمال می شود.
  اما به طور جزئی می توان متغیرهای پژوهش را به صورت زیر دسته بندی کرد:
  الف:متغیر های مستقل:شامل 1.نیازها   2.پتانسیل ها   3.توجه به هنرهای بومی
  ب:متغیر های مداخله گر:1.فضای پژوهشی    2.فضای آموزشی   3.باز آفرینی باغ ایرانی
  ج:متغیر های وابسته: افزایش سطح فرهنگی شهر و غنا بخشیدن به معماری آینده گرا با توجه به معماری ایرانی
  علاوه بر مبحث توریست از نظر فرهنگی هم نقش مهمی را در حفظ و بقاء آن ایفا کنند.
  د:متغیر های کنترل: تعامل فرد با طبیعت (آب و گیاهان)

  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.