تحقیق رایگان با موضوع فرهنگ ایرانی و دوره ساسانی

دانلود پایان نامه

در ساده ترین توصیف از نظام ساختار هندسی باغ ایرانی باید گفت:محدوده باغ به شکل مربع یا مستطیل کامل و متناسب با ویژگی زمین (که می تواند مسطح با شیب عمومی کم، شیبدار، نزدیک رودخانه یا در محل برکه باشد)بر پایه هندسه ای منظم کرت بندی و یا تراس بندی می شود.
ساختار هندسی در باغ ایرانی به دو صورت عمده شکل می گیرد.یکی ایجاد سه کشیدگی(سه محور مانند باغ دولت آباد یزد)به موازات هم در طول باغ و دیگری در نظر گرفتن دو محور اصلی عمود بر هم(باغ فین در کاشان)و سپس تقسیم باغ به مربع هایی که خود دارای تقسیمات منظم هستند.

 • به این ترتیب زمین مربع یا مستطیل شکل بر اساس یکی از این دو ساختار به عرصه هایی تقسیم می شود و هر عرصه با تقسیمات مربع شکل که هر یک از این تقسیمات خود به مربع های دیگری تقسیم می شده، کرت بندی می شود. (شاهچراغی. 1389. 45) (تصویر2_15)
  3_تأثیر نظام ساختار هندسی باغ ایرانی بر باغ ایرانی
  1_زیرساخت اصلی وتلفیق کننده عناصرطبیعی ومصنوع تحت نظام ساختاری باغ ایرانی می باشد.
  2_تقسیم بندی زمین را سازمان دهی و سامان دهی کرده به طوری که امکان بیشترین حد استفاده از سطح زمین را فراهم آورده است.
  3_امر کشاورزی و زراعت را آسان کرده است.
  4_با نظام آبیاری رایج در گذشته منطبق بوده است.
  5_گستره ای مجازی پدید می آورد(به ویژه در مورد باغ های مستقر در زمین های شیب دار-طرح باغ تخت)که بر اساس خطای دید انسان نقاط و اماکن مستقر در محور اصلی باغ را دورتر یا نزدیک تر از اندازه واقعی به چشم می رساند.
  6_علاوه بر هندسه ساختاری، هندسه ای مفروض به وجود می آورد که میان باغ و فضای فکر آدمی پیوند برقرار می کند.
  7_به عنوان واسطه ای برای انتزاع وتجریدباورهای فرهنگی متناسب باپارادایم درهردوره بوده است.(همان)
  تصویر 2_15:ساختار هندسی باغ ایرانی.مأخذ:شاهچراغی.1389
  4_جهت قرار گیری باغ ایرانی
  به طور کلی جهت قرار گیری در باغات ایرانی مطابق توپوگرافی و شیب زمین و جریان مظهر آب بوده است.در جاهایی که شیب زمین مطرح نبوده و اراضی مسطح اند، جهت گیری شمالی – جنوبی غالب است تا در بهترین وجه نسبت به جنوب و تابش آفتاب جهت گیری شود.
  5_نقش اعداد و خطوط در باغ های ایرانی
  در مبحث جلوه باغ در هنر و فرهنگ ایرانی نباید از اندیشه ها و منظومه های فکری ایرانیان و نیز شناخت جامعه، مردمان، اقوام عام و خاص ایرانی غافل شد و شایسته است تا آن جلوه و آن حضور را بیش از هر کجا در ساختارهای فکری، فرهنگی و اجتماعی ایرانیان جستجو کرد.برخی از شکل ها و عددها در بسیاری از فرهنگ های کهن و باستان افزون بر معنی و مفهوم کارکردی و ساختاری، از معنی و مفهومی نمادین و رمزی نیز برخوردار بودند.
  شکل مربع و عدد چهار از این شکل ها و اعداد به شمار می آیند.عدد چهار به دلایل گوناگون و از جمله به دلیل خصوصیات ویژه کالبد انسان(جلو، عقب، چپ و راست)و برخی پدیده های کیهانی(طلوع و غروب خورشید)در بسیاری از  سرزمین ها مورد توجه قرار گرفت.جهت های مهم را در نخستین طبقه بندی به چهار جهت اصلی(شمال، جنوب، شرق و غرب)تقسیم می کردند.می توان اظهار داشت که احتمالاً این طبقه بندی یکی از دلایل تقدس عدد چهار و برخی از ضرایب آن مانند چهل بوده است.(سلطان زاده. 1378. 115)
  پیش از اسلام عدد چهار حاکی از چهار عنصر مقدس آب، آتش، باد و خاک بوده است.از دوره ساسانی به بعد رسم شد که شکارگاه ها را به چهار قسمت تقسیم کنند، در وسط نوعی از عمارت ساخته می شود.در نتیجه، با مشاهده باغ ها در ایران یا در سرزمین های تحت نفوذ می توانیم این تقسیم چهار گانه را ملاحظه کنیم.(حیدر نتاج و امیر منصوری. 1388. 20)
  دایره هم شکلی خاص است که همه ی نقاط محیط آن از مرکزش به یک فاصله است و شروع، وسط و انتها ندارد و فاقد جهتی خاص است؛اما به سبب مرکزیتش از خصوصیتی درونگرا برخوردار است.شکل خورشید به صورت کره است اما به صورت دو بعدی به صورت دایره دیده می شود.در ترسیم بسیاری از نقوش هندسی به کار رفته در کوشک ها از این عنصر استفاده می شود.برای ساختن گنبد در ایران از نقشه ای چهارگوش استفاده و با روش هایی این چهارگوش را به دایره که پایه گنبد بوده، تبدیل می کرده اند.
  برخی از کوشک ها به صورت هشت ضلعی ساخته می شده اند که صورت هشت گوش یک کوشک، بازتاب عرش الهی است که طبق سنن و احادیث اسلامی بر دوش هشت فرشته جای گرفته است.(طوسی و امامی فر. 1390. 70)همچنین هشت می تواند نمادی از شمسه یا خورشید باشد.
  مسیر دسترسی از سردر باغ به کوشک در باغ ایرانی به صورت مستقیم بوده است.خطوط مستقیم می تواند نشان از اعتقاد فرد مسلمان به توحید داشته باشد.با توجه به مطالب ارائه شده در بالا در جدول 2_13، به رابطه باغ ایرانی و نظام هندسه از منظر نمادپردازی پرداخته می شود.
  جدول 2_13:رابطه باغ ایرانی و نظام هندسه از منظر نمادپردازی.مأخذ:قلی پور.1391

  مطلب مشابه :  مقاله با موضوع ایستگاه های آتش نشانی و ایستگاه آتش نشانی
 • این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.