تحقیق درباره مقدار و انرژی

دانلود پایان نامه

دانه‌های اسکلتی اصلی در این رخساره اربیتولینا است. دوکفه ای، خارپوست، گاستروپود، جلبک سبز، فرامینیفرهای بنتیک و به ندرت  فرامینیفرهای پلانکتونی اجزای فرعی این رخساره را تشکیل می‌دهند (شکل 3-2). بافت پکستونی و نوع آلوکم‌ها نشان‌دهنده رسوب‌گذاری این رخساره در محیط کم عمق دریای باز است (Tucker and Wright, 1990; Flügel, 2010). این رخساره در سنگ آهک‌های اربیتولینادار خاکستری متوسط  لایه بخش داریان بالایی برش‌های کوزه کوه و فهلیان شناسایی شده است.

 • رخساره Orbitolina Packstone در بخش داریان بالایی برش کوزه کوه.

 • رخساره A3 ((Bioclast Wackestone:
 • در این رخساره دانه‌های اصلی دوکفه ای (به ویژه اگزوژیرا)، گاستروپود، جلبک سبز، خارپوست، استراکود، فرامینیفرهای کف­زی ((Textularidae, Lenticulina ,Choffattella و به مقدار بسیار ناچیز سوزن اسفنج و  فرامینیفرهای پلانکتونی می‌باشند. آلوکم‌ها در زمینه‌ای میکرایتی به صورت منفصل قرار گرفته‌اند (شکل 3-3). نوع آلوکم‌ها و بافت وکستونی این رخساره نشان‌دهنده رسوب‌گذاری در مناطق کم انرژیِ دریای باز کم عمق است (. (Tucker and Wright, 1990; Flügel, 2010
  گاهی در برخی از مقاطع، زمینه میکریتی در اثر نئومورفیسم به میکرو سپارایت تبدیل شده است. در برخی از مقاطع به علت وجود بیش از ده درصد پلوئید نام رخساره به Peloid Bioclast Wackestone  و در تعدادی از مقاطع به علت وجود بیش از ده درصد جلبک سبز نام رخساره به  Green Algal Bioclast Wackestone تغییر می یابد (شکل 3-4 و 3-5).
  این رخساره در سنگ آهک‌های خاکستری تا خاکستری روشن متوسط تا ضخیم لایه و یا قلوه­ای بخش داریان زیرین و همچنین در سنگ آهک‌های خاکستری متوسط تا ضخیم لایه بخش داریان بالایی برش‌های کوزه کوه و فهلیان شناسایی شده است.
   
   

  مطلب مشابه :  استراتژی‌های بازاریابی و فرآیند تصمیم گیری

  • رخساره Bioclast Wackestone در بخش داریان زیرین برش فهلیان.
  • زیر رخساره Peloid Bioclast Wackestone در بخش داریان بالایی برش فهلیان.

   
   
   
   

  • رخساره Green Algal Bioclast Wackestone در بخش داریان بالایی برش کوزه کوه

   این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.