منابع و ماخذ تحقیق تعاریف مفهوم و رضایت مشتری

دانلود پایان نامه

تاریخ وامضاء :
بر خود لازم میدانم از بزرگوارانی که کمک و همیاری علمیشان راهگشای مسیر انجام تحقیق بوده تقدیر نمایم.

 • لذا استاد محترم جناب آقای دکتر محمد رضا احمدی و آقای دکتر جعفر ممی زاده به خاطر تمام مساعدتهای علمیشان در راه به نتیجه رسیدن تحقیق کمال تشکر را مینمایم.
  تقدیم به
  مادر دلسوزم و پدر مهربانم

 • به پاس زحمات بیدریغشان.
  فهرست
  عنوان صفحه
  چکیده ………………………….…………………………………………………………………………………..1
  فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….2
  1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………3
  1-2 بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
  1-3 اهمیت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………………………………………5
  1-4 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..6
  1-5 فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………7
  1-6 روش تحقیق……………………………. ………………………………………………………………………………………..8
  1-7 جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..9
  1-8 ابزار گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………9
  1-9 قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………10
  1-10 استفاده کنندگان از نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………….10
  1-11 تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………….10
  1-12 مراحل انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………….11
  فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………..12
  2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….13
  2-2 مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………13
  2-3 رضایت مشتری……………………………………………………………………………………………………………….30
  2-4 کیفیت……………………………………………………………………………………………………………………………37

  مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع اقوام و دوستان و خانواده
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.