منبع مقاله با موضوع شکاف های اجتماعی و استفاده ابزاری

دانلود پایان نامه

طریق پر رنگ نمودن بخش هایی از پیشینه تاریخی و شکاف های اجتماعی گشت.
از بهترین ابزار های مورد استفاده دولت ها برای ساخت هویتی با شکوه و پر افتخار استفاده از یافته

 • های دانش هایی چون باستان شناسی، انسان شناسی، تاریخ و دیگر شاخه های علوم انسانی بود. باستان
  شناسی دانشی است که می تواند در راستای تعریف هویت قومی-ملی جامعه و افراد و همچنین درگیری ها و
  کشمکش هایی از این دست دخیل باشد و در مسیر اداره جامعه و سیاست گذاری های حاکمیتی تاثیر گذار
  باشد. از این روست که برخی پژوهشگران مانند مک گوایر باستان شناسی را “کنشی سیاسی” می دانند و
  McGuir, ( نسبت به سو بهره برداری و استفاده ابزاری از آن توسط ساختارهای حاکمیتی هشدار می دهند
  .)2228, 8
  ایران به عنوان یکی از مراکز رشد و توسعه ی فرهنگ ها و تمدن های کهنِ خاورِ نزدیکِ باستان در

 • جهان، همواره مورد توجه باستان شناسان و محققان تاریخ و هنر قرار گرفته است؛ گاهی این توجه و تمرکز
  بر تاریخ توسط افراد، اقوام و دول از حد معمول فراتر رفته و به شکلی نامتعارف به بزرگ نمایی و برترانگاری
  4
  گذشته این سرزمین و ساکنان آن نسبت به دیگر مناطق شده است. یکی از پیامد های این رویکرد را می
  دانست که مولود عصر جدید و در ایران به طور مشخص از اواخر )Nationalism( توان پدیده ملی گرایی
  دوران قاجار است و با جنبش ها و نهضت های تجدد خواهانه آغاز شد. با توجه به این موضوع و سو بهره
  برداری از اطلاعاتِ دانش های باستان شناسی و تاریخ، برداشت های آلوده به تعصب و غیر علمی در جهت
  هویت سازی و تبلیغات سو در راستای اهداف شبه علمی، ضروری به نظر می رسد که باستان شناسان،
  مورخان و دیگر متولیان در جهت اصلاح تفکرات برتر بینانه و قوم مدارانه اقدام نمایند.
  امروزه باستان شناسی با رویکردی خود انتقادی به بررسی نقش و عملکرد خود در جوامع معاصر می
  پردازد و سعی دارد از چنین رویکرد های افراطی فاصله بگیرد. باستان شناسی به عنوان دانشی که به بررسی
  ابعاد زندگی انسان در مقاطع گوناگون حیاتش می پردازد رسالتی متعهدانه برای خود قائل است و بررسی
  گذشته های نزدیک زندگی جوامع انسانی را نیز مد نظر قرار می دهد.
  این پژوهش به بررسی سیر تاریخی- اجتماعی شکل گیری دانش باستان شناسی در بستر تحولات
  جهانی و چگونگی شکل گیری ملی گرایی در ایران در دوران قاجار و پهلوی می پردازد. پس از بررسی موارد
  یاد شده به بررسی شکل گیری “باستان شناسی ملی گرا” به عنوان گفتمان دانشی غالب، بویژه در عصر
  پهلوی دوم و تاثیرات آن بر جامعه علمی باستان شناسی و سیاست گزاری های علمی بویژه در حوزه
  انتشارات، فعالیت هایی میدانی و سیاست های حفاظتی- مرمتی پرداخته خواهد شد. در این دوره همزمان با

  مطلب مشابه :  حقوق ایران و آمریکا و قراردادهای خدماتی
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.