منابع تحقیق با موضوع رقابت در بازار، بورس تهران، بازار سهام

شرکت منتشر شده است، و اگر اطلاعات تازه‌ای درباره این شرکت و یا صنعت و کل اقتصاد برسد، در یک بازار کارا، […]

منابع تحقیق با موضوع بازار سهام، شاخص بازار بورس، ساختار بازار

عموما از مدل‌های کلاسیک سری زمانی و تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، هر کدام از این دو، تعداد زیادی الگوریتم دیگر را شامل […]