کره جنوبی و افغانستان

دانلود پایان نامه
 • 2-13 آرم شرکت هواپیمایی ملی تونس ………………………………………………………………………………………………… 12
  2-14 آرم شرکت هواپیمایی آریانا(افغانستان) ……………………………………………………………………………………….. 12
  2-15 آرم شرکت هواپیمایی ملی سنگاپور …………………………………………………………………………………………….. 13
  2-16 آرم شرکت هواپیمایی سلطنتی برونئی ……………………………………………………………………………………….. 13
  2-17 آرم شرکت هواپیمایی کنیا ………………………………………………………………………………………………………….. 13
  2-18 آرم شرکت هواپیمایی برلین ………………………………………………………………………………………………………… 13
  2-19 آرم شرکت هواپیمایی عمان ………………………………………………………………………………………………………… 14
  2-20 آرم شرکت هواپیمایی تیتان ………………………………………………………………………………………………………… 14
  2-21 آرم شرکت هواپیمایی ملی کرواسی …………………………………………………………………………………………….. 15
  2-22 آرم شرکت هواپیمایی ملی آذربایجان”آزال” ………………………………………………………………………………. 15
  2-23 آرم شرکت هواپیمایی ملی ازبکستان ………………………………………………………………………………………….. 15
  2-24 آرم شرکت هواپیمایی آرماویا ………………………………………………………………………………………………………. 15
  2-25 و 2-26 پوسترهای تجاری شرکت هواپیمایی ترکیه ………………………………………………………………….. 18
  2-27 و 2-28 پوسترهای تجاری شرکت هواپیمایی تِرنس ورلد ………………………………………………………….. 18
  2-29 و2-30 پوسترهای تجاری شرکت هواپیمایی سلطنتی هلند، کِی .اِل .اِم …………………………………… 19

 • 2-31 پوستر تجاری شرکت هواپیمایی فرانسه ……………………………………………………………………………………… 19
  2-32 پوستر تجاری شرکت هواپیمایی بریتانیا ……………………………………………………………………………………… 19
  2-33 تبلیغ مجله‏ای شرکت هواپیمایی آلاسکا ……………………………………………………………………………………… 20
  2-34 تبلیغ مجله‏ای شرکت هواپیمایی امارت متحده عربی …………………………………………………………………. 20
  2-35 تبلیغ مجله‏ای شرکت هواپیمایی قطر …………………………………………………………………………………………. 20
  2-36  تبلیغ مجله‏ای شرکت هواپیمایی کره جنوبی …………………………………………………………………………….. 20
  2-37 تبلیغ مجله‏ای شرکت هواپیمایی نیوزلند …………………………………………………………………………………….. 21
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.