پایان نامه پیشرفت تحصیلی و فرآیند خلاقیت

دانلود پایان نامه
 • سازمان دادن5 :تغییر شکل دادن طرح ها ، کارکردها و موارد استفاده ها
  چ)پیچیدگی : توانایی برخورد کردن با تعدادی اندیشه مختلف و مرتبط به طور همزمان . (گیلفورد 1987، به نقل از سیف 1379)

 • آنچه که فرد خلاق انجام می دهد این است که موقعیتی را که در آن قرار دارد درابتداد به خوبی شناسایی می کند و آن را از دیگر موقعیت های همگن تمیز می دهد یا به عبارتی بصیرت لازم رابدست آورده و عوامل و شرایط آن موقعیت رادرک می کند تا بتواند پس از دست زدن به عمل ، کار خلاقی را ارائه دهد . زیرا خلاقیت را توانایی تعریف کرده اند که شخص بتواند در موقعیتی خاص رابط نو ومهمی را که وجود دارد شناسایی کند و بر طبق رآن افکار جدید و نوی را ارائه دهد .
  پس از کارهای گیلفورد ، گتلز و جکسون به مطالعه خلاقیت پرداختند و به بررسی رابطه هوش ، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درمیان دانش آموزان پرداختند هرچند که روش کار این دانشمندان متفاوت از روش گیلفورد بود ولی نتایج بدست آمده توسط آنها نهایتا منطبق بر نتایج بدست آمده توسط گیلفورد بود .
  آنچه در مقابل خلاقیت قرار می گیرد « جمد فکری » است که درآن شخص به راه های مختلف انجام کار فکر نمی کند . دوست دارد که در مقابل هر گونه تغییر مقاومت کند و نوآوری و فکر تازه دراعمال و افکار او جایگاهی ندارد .چنین شخصی دوست دارد مسائلی که در زندگی برای او پیش می آید را با روش های معمول و قدیمی که درحل مسائل گذشته به کار برده است ،حل نماید و الگوهای فکری او محدود به یک یا چند الگوی معین و مشخص می باشد و خارج شدن ازاین الگوها برای وی مشکل است .
  رنزولی6 (1987) اعتقاد دارد که برای ابراز خلاقیت واقعی درهر کاری سه عامل لازم است .
  1- برخورداری از توانایی وهوش زیاد
  2- برخورداری از خلاقیت زیاد (یعنی قدرتی که براساس آن بتوان ایده های جدید را فرموله نمود واز آنها درحل مسائل استفاده کرد .
  3- احساس تعهد زیاد نسبت به کار (یعنی برخورداری از انگیزه ها و توانایی هایی که کاری رااز آغاز تا به پایان انجام دهد )» ( هالاهان و کافمن ، به نقل از جوادیان 1357،ص606 ) البته منظور از عامل اول از دیدگاه رنزولی آن نیست که خلاقیت تنها مخصوص افراد باهوش بسیار بالا و تیز هوش باشد و انسان های باهوش معمولی از آن بی بهره باشند بلکه منظور وی آن است که دارا بودن حدی از هوش برای ابراز خلاقیت لازم است به طوری که افراد استثنایی (کم هوش ) نمی توانند از آن برخوردار باشند
  تورنس1 درتازه ترین اظهاراتش درباره خلاقیت سه تعریف از آن ارائه می کند .
  الف) تعریف پژوهشی : بنابراین تعریف تورنس معتقد است که تفکر خلاق عبارتست از فرآیند حس کردن مشکلات ، مسائل ،شکاف دراطلاعات ،عناصر گم شده ،چیزهای ناجور و حدس زدن و فرضیه سازی درباره این نواقص و ارزیابی و آزمون این حدس ها و فرضیه ها ،تجدید نظر کردن و دوباره آزمودن آن و بالاخره انتقال نتایج
  ب) تعریف « هنری» تورنس از خلاقیت (آفرینندگی ) :
  تورنس درتعریف هنری خود از خلاقیت به موارد زیر اشاره کرده است .
  – آفرینندگی مانند دوباره نگاه کردن است .
  – آفرینندگی مانند عمیقتر حفر کردن است .
  آفرینندگی مانند رفتن به آب های عمیق است.
  آفرینندگی مانند اتصال به خورشید است .
  تعریف وابسته به بقاء از آفرینندگی
  قدرت کنار آمدن فرد با موقعیت های دشوار را آفرینندگی می گویند . (تورنس ، به نقل ازسیف ، 1379، ص595)
  پس با توجه به مطالب فوق می توان به این نتیجه رسید که خلاقیت عنصری مهم و با ارزش که باید در شناخت و درک ویژگیهای آن تلاش بیشتری به عمل آورد تابا پرورش آن از نتایج مفید و پرثمر آن درزندگی فردی و اجتماعی که می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد ، بهره برداری کرد.به نظر می رسد سوالات مهمی که در زمینه خلاقیت می تواند مطرح باشد عبارتند از : محصول نهایی رفتار خلاق با چه چیزی مقایسه می شود ؟
  آیا محصول نهایی رفتار خلاق با مقایسه آنچه فرد قبلا انجام داده است سنجیده می شود ؟
  آیا یک نرم گروهی یا اجتماعی برای این کار وجود دارد ؟
  بروسترگیزلین1 در پاسخ می گوید :فرآیند خلق و ابداع همان فرآیند تغییر ،فرآیند رشد و فرآیند تکامل است که در حیات ذهنی مارخ می دهد . افراد خلاقی که این نوع تکامل درآنها آغاز و غالباً به انجام رسیده است، در بیشتر مواقع تنها افرادی بوده اند که دراین زمینه فعال و نقشی موثر داشته اند .( دوریس و کراس 2، ترجمه جوادیان ، 1378)
  نکته مهمی که ضروری به نظر می رسد این است که مفهوم واقعی خلاقیت وقتی درک خواهد شد که تعریف ارائه شده برای آن یک تعریف جامع و مانع باشد و برای این منظور لازم است که صاحبنظران و دست اندر کاران امر دست به دست هم داده و یک تعریف جامع که خلاقیت را از جنبه های گوناگون مورد توجه قرار می دهد ، ارائه دهند .
  فرایند مراحل و درجات خلاقیت:
  الف)فرآیند خلاقیت:
  این نوشته در آموزشی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.