پایان نامه محاسبه بردار مجموع وزنی و محاسبه بردار مجموع

دانلود پایان نامه

(2-8)

5- تعیین نزدیکی نسبی () یک گزینه به راه حل ایده‌آل :
(2-9)


 • 6- رتبه‌بندی گزینه‌ها : هر گزینه‌های که آن بزرگتر باشد، بهتر است (مؤمنی، 1385).
  2-6-6 مقایسات زوجی با استفاده از روش AHP
  AHP ابتدا توسط فردی عراقی الاصل به نام توماس ساعتی در 1980 پیشنهاد شد و برای سالیان زیادی در برنامه‌ریزی ‌های توریسم و همین طور حوزه‌های مختلفی از علوم مدیریت جامعه به کار گرفته شد. این روش نظرات و ارزیابی‌های خبرگان را از حالت یک سیستم تصمیم‌گیری پیچیده به یک سیستم سلسله مراتبی ساده یا به عبارتی چندین مسأله جزیی‌تر تبدیل می‌کند. سپس بر حسب سهم هر مقیاس به مقایسات زوجی میان شاخص‌ها می‌پردازد. در واقع AHP مسائل بزرگ را به مسائل خردتر تجزیه کرده و از سطوح بالای مسأله یعنی اهداف به سطوح بالای پایین‌تر مسأله یعنی شاخص‌های فرعی می‌رسد. وزن دهی AHP اساساً توسط تصمیم‌گیرندگانی که مقایسات زوجی را به صورت دو به دو بین شاخص‌ها انجام می‌دهند، تعیین می‌شود. اگر n شاخص وجود داشته باشد، مقایسه زوجی صورت می‌گیرد.
  اگر نشان دهنده مجموعه‌ای از شاخص‌ها باشد، مقدار حاصله از مقایسه زوجی دو شاخص و می‌باشد. برای نشان دادن میزان اهمیت نسبی یک عنصر به دیگری از مقیاس‌های یک تا نه استفاده می‌شود. به این صورت که یک نشان دهنده « اهمیت یکسان »‌، سه «نسبتاً مرجح»‌، پنج «ترجیح زیاد»، هفت « ترجیح بسیار زیاد » و نه « ترجیح فوق العاده زیاد» می‌باشد.
  بعد از آنکه مقایسات دو به دو انجام شد کلیه نتایج مقایسات زوجی درون ماتریسی موسوم به « ماتریس مقایسات زوجی » که ماتریسی است، قرار می‌گیرد. ماتریس مقایسات زوجی در شکل ذیل قابل مشاهده است : ( وو‌، لین‌، لین‌،2008)

  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد میرزاده عشقی و فکر و اندیشه

  رویه محاسباتی مختصری توسط وبالیکیس در سال 1987 و چنگ و لی در سال 2001 به منظور محاسبات وزن‌ها شرح داده شده است. جهت به دست آوردن اوزان شاخص‌ها هر عنصر از جدول مقایسات زوجی بر حاصل جمع عناصر ستونش تقسیم می‌شود. در نهایت میانگین هر یک از سطرهای ماتریس به هنجار شده برابر وزن نسبی هر یک از شاخص‌ها می‌باشد.
  الگوریتم به دست آوردن اوزان نسبی به صورت ذیل می‌باشد :
  الف) مقایسه دو به دوی شاخص‌ها
  ب) تشکیل ماتریس مقایسات زوجی، این کار با وارد کردن نتایج مقایسات در قسمت بالای قط اصلی و ضمناً قرار دادن معکوس هر مقدار در زیر قطر اصلی ماتریس انجام می‌شود. عناصر قطر اصلی ماتریس نیز، یک است.
  ج) به هنجار کردن ماتریس مقایسات زوجی‌، هر مقدار ماتریس بر مجموع مقادیر آن ستون تقسیم می‌شود.
  د) به دست آوردن میانگین حسابی هر سطر ماتریس به هنجار شده‌، مقایسات زوجی که به آن وزن‌های نسبی گفته می‌شود.
  2-6-6-1 سنجش نرخ ناسازگاری
  ذهن انسان می‌تواند به نحوی بین اجزاء، رابطه برقرار کند که بین آنها سازگاری و ثبات منطقی وجود داشته باشد. سازگاری در دو مفهوم به کار می‌رود :
  1) ایده‌ها و اشیا مشابه، با توجه به ارتباطشان، در یک گروه قرار می‌گیرند. برای نمونه یک انگور و یک مهره، از نظر معیار گردی، در یک گروه قرار می‌گیرند، ولی اگر معیار مورد نظر، طمع باشد، بین این دو ارتباطی وجود ندارد.
  2) معیار دوم، میزان ارتباط بین ایده‌های مختلف، با توجه به معیار خاص آنهاست. برای مثال، اگر معیار مورد نظر ما شیرینی باشد و بخواهیم شیرینی عسل، شکر و شیره ملاس را با هم مقایسه کنیم و شیرینی عسل، پنج برابر شیرینی شکر دو برابر شیرینی شیره ملاس باشد، در این صورت عسل ده بار از ملاس شیرین‌تر است. در این مثال اگر شیرینی عسل، چهار برابر شیرینی شیره ملاس باشد قضاوت‌ها با هم سازگاری ندارند. این ارتباطات، تأثیر نسبی اجزای هر سطح را به اجزای سطوح بالاتر نشان می‌دهد.

  مطلب مشابه :  پایان نامه گولپینارلی و جهان خارج

 • به دلایل فوق الذکر بعد از مقایسات زوجی برای بررسی کردن صحت اوزان نسبی نیاز است تا نرخ ناسازگاری محاسبه شود. تا مشاهده شود که آیا بین مقایسات زوجی ما سازگاری وجود دارد یا خیر. به این منظور مراحل زیر طی می‌شود :
  (2-10)
  گام 1 : محاسبه بردار مجموع وزنی (WSV) : ماتریس مقایسات زوجی (D) در بردار وزن‌های نسبی ضرب می‌شود.
  گام 2 : محاسبه بردار سازگاری (CV) : بردار سازگاری از حاصل تقسیم عناصر بردار مجموع وزنی بر بردار وزن‌های نسبی به دست می‌آید.
  گام 3 : محاسبه بزرگترین مقدار ویژه ی ماتریس مقایسات زوجی () : برای محاسبه بزرگترین مقدار ویژه‌ی ماتریس مقایسات زوجی، میانگین عناصر بردار سازگاری محاسبه می‌شود.
  (2-11)
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.