پایان نامه فناوری های نوین و تکنولوژی آموزشی

دانلود پایان نامه
 • 2- شبیه سازی امکان یادگیری شاگردان از بازخورد به خود را به وجود می آورد ، یعنی کار آموز به وسیله ی شبیه سازی می تواند رفتار های اصلاح گرانه ی ضروری را نه تنها با شنیدن توضیحات شفاهی بلکه با تمام حواس خود یاد بگیرد.
  3-بعضی از فعالیت های آموزشی خاص که بسیار مفید نیز هستند را نمی توان مستقیماً در کلاس درس اجرا کرد یا به نمایش گذاشت ، چرا که دارای معایبی از قبیل گرانی ، خطرناکی ، زمان بر بودن ، غیر اخلاقی بودن یا غیر ممکن بودن می باشند . می توان این فعالیت های آموزشی را به طرق ارزان ، ایمن ، اخلاقی، و کافی در محیطی عملی شبیه سازی نماید .
  4-داشتن قدرت فشردن زمان: بدین ترتیب که به وسیله شبیه سازی ممکن است چندین سال از فعالیت یک سیستم را در چند ثانیه ملاحظه و بررسی نمود.در نتیجه،بررسی کننده قادر است چندین طرح از یک سیستم را در یک فرصت کوتاه مطالعه نموده و نتایج عملکرد آنها را مقایسه نماید.
  5-داشتن قدرت گسترش زمان :تغییراتی که بعلت بالا بودن سرعت در سیستم های واقعی قابل مشاهده نیستند،دراین روش قابل کنترل وبررسی می باشند ،مثلاً با کند نمودن زمان شارش بار الکتریکی می توان رفتار وسرعت الکترونها را در یک مدار الکتریکی، بررسی وتکرار نمود.(مه آبادی1391)
  از دیگر ویژگی های آموزش به روش شبیه سازی می توان به موارد ذیل نیز اشاره نمود :
  در تمام سنین می توان از شبیه سازی استفاده کرد.
  هم در دروس نظری وهم در دروس عملی ومهارتی می توان استفاده کرد .
  در فراگیران می توا ند ایجاد انگیزه کند .
  سرعت یادگیری افزایش می یابد.
  تعامل ومشارکت میان دانش آموزان و مربی ایجاد می شود.
  فرصتی برای تفکر در فعالیتها بوجود می آید.
  معایب ومحدودیتها
  امکان شبیه سازی در همه چیز نیست.
  ایجاد یک مدل خوب گران وپرهزینه است ونیاز به زمان وتخصص زیادی زیادی دارد.
  مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درمورد شیمی درمانی و مزایای

 • نتایج در شبیه سازی بصورت عددی ارایه می شود ودر نتیجه احتمال بزرگ شدن اعداد وجود دارد ولذا در اندازه گیری دقت کم می شود.
  کسب اطلاعات درباره موضوع شبیه سازی شده به سختی انجام می گیرد وممکن است اطلاعات جمع آوری شده ،صحیح ودقیق نباشد.(مه آبادی1391)
  پیشرفت درسی:
  برای این که مفهوم پیشرفت درسی روشن شود، ابتدا باید مفهوم افت تحصیلی که واژه ای در مقابل آن به شمار می آید روشن گردد، افت تحصیلی، افت عملکرد تحصیلی و درسی دانش آموزان از سطحی رضایتبخش به سطحی نامطلوب است چنان چه فاصلۀ قابل توجهی بین استعداد با لقوه و استعداد بالفعل فرد در فعالیت های درسی مشهود باشد، چنین فاصله ای را افت تحصیلی می نامند(افروز،غلامعلی،1375). روشن است که افت تحصیلی فقط در مردود که و یا تجدید خلاصه نمی شود و در مورد هر دانش آموزی که یادگیری های او کم تر از توان و استعداد بالقوه و حد انتظار باشد صدق می کند بنابراین حتی دانش آموزان تیز هوش نیز ممکن است دچار افت تحصیلی گردند با روشن شدن مفهوم افت تحصیلی اکنون می توان مفهوم پیشرفت درسی را به صورت شفاف دریافت. چنان چه آموخته های آموزشگاهی فرد در یک درس خاص متناسب با توان و استعدادهای بالقوۀ او باشد یا آموخته های فرد متناسب با توان و استعداد وی بوده، در یادگیری فاصله ای بین توان بالقوه و بالفعل او نباشد، می توانیم بگوییم که دانش آموز به پیشرفت درسی نائل گردیده است. (عصاره،علیرضا،1377)
  عوامل موثر در پیشرفتدرسی وتحصیلی دانش آموزان:
  عوامل موثر در پیشرفت درسی وتحصیلی دانش آموز فراوانند که در مجموعه ای از عوامل فردی، آموزشگاهی( مدرسه ای)، خانوادگی و اجتماعی طبقه بندی می شوند.
  مهم ترین عواملی که موثر در پیشرفت درسی وتحصیلی شناسایی شده اند عبارتند از :
  1- وضعیت فرهنگی خانوادۀ دانش آموز
  2- آموزش های تقویتی
  3- انجام تکالیف درسی و کار در خانه
  4- وضعیت حرفه ای معلم(عصاره،علیرضا،1377)
  5-استفاده از تکنولوژی آموزشی وفناوری های نوین
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.