پایان نامه فرآیند تصمیم‌گیری و فرآیند تصمیم گیری

دانلود پایان نامه
 • ب ) روش براون جیبسون : با تقسیم معیار‌ها به دو دسته ذهنی و عینی و استفاده از مقایسات زوجی بین معیار‌ها. این مدل نیز یک مدل کمی و کیفی است و می‌تواند معیار‌های مختلف را در خود به کارگیرد. در این مدل ابتدا با استفاده از معیار‌های کمی مسأله حل می‌گرددو سپس با استفاده از معیار‌های کیفی اولویت‌های به دست آمده دوباره اصلاح می‌شوند. در این مدل برای معیار‌های کیفی مقایسات زوجی انجام می‌گیرد ولی یک ضعف بالقوه این روش در استفاده از همین مقایسات زوجی است، زیرا برای ارزیابی و پیدا کردن وزن عوامل ذهنی می‌توان از فنون پیشرفته‌تری همچون AHP و ANP نیز بهره گرفت (جعفرنژاد، 1385‌، 560).
  ج ) روش کارایی مساوات : بر اساس قانون همه یا هیچ کس بنا نهاده شده است‌، با کاربرد در بخش‌های عمومی و تسهیلات پزشکی و…. بیشتر مدل‌هایی که عمدتاً در بخش‌های عمومی به کار برده می‌شوند از نوع مدل‌های کارایی، مساوات هستند. به عبارت دیگر انتخاب مکان یک تسهیل همواره در نتیجه سازش بین ملاحظات کارایی- مساوات قرار دارد. این مدل‌ها بیشتر در مکان‌یابی تسهیلات پزشکی به کار برده می‌شود و براساس قانون همه یا هیچ کس بنا شده‌اند. مساوات براساس فرصت یا شانس دسترسی به خدمات درمانی اندازه‌گیری می‌شود در حالی که کارایی براساس رفاه تولیدکننده و مصرف کننده بیان می‌شود. مدل‌های کارایی- مساوات همزمان با جستجوی اماکن مراکز تأمین کننده خدمات بهینه، چگونگی تخصیص مشتریان به آن امکان را نیز تعیین می‌نمایند. (چئول چو‌، 1998)
  د ) مدل‌های برنامه‌ریزی پویا : برای در نظر گرفتن کلیه پارامترها با هم و کاربرد در برنامه‌ریزی ‌های دوره‌ای کوتاه مدت با ملاحظه تغییرات ظرفیت و مراکز تقاضا. نوع فضای جواب در این مدل گسسته و پیوسته است. وقتی که در هنگام جایابی ملزم باشیم که مراکز تقاضا را نیز در نظر بگیریم و یا لازم باشد برای مدتی برنامه‌ریزی کنیم که در این مدت دوره‌های مختلفی وجود داشته باشد و یا تغییرات ظرفیت و استهلاک وسایل و تجهیزات در طول زمان مد نظر باشد و شرایط در این دوره‌ها با هم تفاوت کند و حالت پویا به خود بگیرد از مدل‌های پویا استفاده می‌کنیم. لازم به ذکر است مکان‌یابی طرح‌ها می‌تواند از نوع ظرفیت محدود و یا با ظرفیت نامحدود باشد. اگر تقاضا متغیر باشد یا در دوره‌های مختلف شرایط مسأله (وزن حمل و نقل) عوض شود، مدل قادر به پاسخگویی می‌باشد. ولی با زیاد شدن تعداد محل‌های ممکنه و تعداد مراکز بازار میزان محاسبات زیاد شده و حل مسائل مکان‌یابی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مشکل می‌شود و اگر تعداد دوره‌های آن زیاد باشد استفاده از روش پویا نیز مشکل می‌شود (موسوی، 1380).
  ﻫ ) اثر متقابل فضایی : با اولویت دهی مراکز جذب مشتریان و یکسان گرفتن سایر اولویت‌ها و انتخاب قابل دسترسی‌ترین در مراکز جذب مشابه (زیمرمان‌، 2000). مدل سازی اثر متقابل در مکان‌یابی صنعتی بر این فرض است که در موقع انتخاب بین بازارها و مراکز خرید، مشتریان برای بازارها و مراکز جذب (با قدرت بیشتر) را اولویت قرار می‌دهند و تمام موارد دیگر را یکسان در نظر می‌گیرند. هم چنین در موقعی که مراکز خرید و یا بازارها قدرت جذب مشابهی داشته باشند، قابل دسترس‌ترین را انتخاب خواهند نمود. مدل ارتباط مقابل فضایی، مدل‌های مکان‌یابی و نفوذ بازار را ترکیب می‌نماید (فراهانی، 1385).
  و ) مدل تاکسونومی عددی : از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره که یک روش آماری برای تعیین محل در فضای N بعدی با تقسیم یک مجموعه به زیر مجموعه‌های همگن و در نهایت اولویت و درجه‌بندی گزینه‌ها (تریان تافیلو‌، 2005).
  ز ) روش TOPSIS از روش‌های جبرانی تصمیم‌گیری چندشاخصه : یکی از کابردی‌ترین روش‌ها برای رتبه‌بندی مکان‌های پیشنهاد شده است (زویک‌، کارلستین و بودسکو‌، 2005). در مورد روش تاپسیس در بخش‌های بعدی توضیحات جامعی ارائه می‌شود.
  ح ) برنامه‌ریزی عدد صحیح صفر و یک : با کاربرد انتخاب یک مکان مورد نیاز ازمیان گزینه‌ها با کاربرد در زمینه‌های مختلف خدماتی و صنعتی (مهرگان‌، 1383). در مورد برنامه‌ریزی صفر و یک در بخش‌های بعدی بحث خواهد شد.
  2-6 تصمیم‌گیری
  از نظر بسیاری از دانشمندان علم مدیریت، تصمیم گیری جوهره اصلی مدیریت می باشد. سایمون، نظریه پرداز بزرگ‌، مدیریت را مترادف با تصمیم گیری می داند و این می تواند اهمیت تصمیم گیری را نشان دهد. فرآیند تصمیم گیری بنا به نظر جان دیویی‌، می تواند در سه مرحله خلاصه گردد:
  -1 مشکل کجاست؟
  -2 راه حل‌ها کدامند؟
  -3 بهترین راه حل کدام است؟
  به ندرت، فرد یا سازمان، براساس یک معیار تصمیم می‌گیرد. اکثر تصمیمات چندمعیاره است. از زمان جنگ جهانی دوم، بهینه کردن مسایل با توجه به یک تابع هدف مورد توجه مدیران بوده است. حال آنکه امروزه با در نظر گرفتن چندین معیار به مسایل بهینه‌سازی ، توجه بیشتری شده است، به صورتی که گاه این معیار‌ها با هم متضاد نیز می‌باشند. برای مثال هنگامی که شرکت می‌خواهد در جهت خرید مراکز فروش و یا خدمات پس از فروش خود اقدام کند‌، همزمان معیار‌هایی چون هزینه‌، متراژ مرکز‌، محل قرار گرفتن آن و… را در نظر می‌گیرد که برخی از این معیار‌ها در تضاد هستند ( مؤمنی، 1385 : 4 ).
  2-6-1 تصمیم‌گیری چند معیاره
  تصمیم‌گیری با معیار‌های چند‌گانه (MCDM) مبحثی است که به فرآیند تصمیم‌گیری در حضور معیار‌های متفاوت و بعضاً متناقض با یکدیگر می‌پردازد (کلسون‌، 1998).
  هر مسأله می تواند دارای اهداف چندگانه یا معیارهای چندگانه باشد. معیارها ممکن است در تعارض با هم باشند‌، اهداف و معیارهای متفاوت ممکن است دارای مقیاس‌های اندازه گیری متفاوت نیز باشند. حل این گونه مسائل می تواند یا به معنای طراحی بهترین جواب و یا انتخاب بهترین جواب از میان جواب‌های موجود باشد. دسته‌بندی دیگر برحسب تعداد تصمیم‌گیرندگانی است که در فرایند تصمیم‌گیری دخیل می‌باشند. از این رو با دو نوع تصمیم‌گیری فردی و گروهی مواجه هستیم. (تریانتافیلو‌، 2000) به طور کلی MCDM شامل دو دسته تصمیم‌گیری چندشاخصه (MADM) و تصمیم‌گیری چندهدفه (MODM) می‌باشد. به طوری که مدل‌های چندهدفه به منظور طراحی به کار گرفته می‌شوند در حالی که مدل‌های چندشاخصه به منظور انتخاب گزینه برتر استفاده می‌گردند ( اصغرپور، 1385 ).
  مدل‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه
  مدل‌های تصمیم‌گیری چندهدفه
  مدل‌های گسسته
  مدل‌های پیوسته
  مدل‌های جبرانی
  مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد ادیان ابراهیمی و مصباح یزدی

 • مدل‌های فردی
  مدل‌های گروهی
  مدل‌های غیر جبرانی
  مدل‌های جبرانی و غیر جبرانی
  مدل‌های گسسته و پیوسته
  مدل‌های گروهی و فردی
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.