پایان نامه عوامل کلیدی موفقیت و روابط بین الملل

دانلود پایان نامه

1. حالت عدم اطمینان در سیستم؛ شبیهسازی، مکانیزمی منصف و سودمند را برای غلبه بر عدماطمینان فراهم میآورد؛ بدون آنکه محدودیتی برای سیستم ایجاد کند.
2. رفتار پویا؛ رفتار سیستم در طول زمان ثابت نیست و متغیرهای اصلی موجود، همانند بهرهوری نیز در طول زمان متغیرند. برای تشخیص علّت تغییرات و کنترل آن، بایستی از مدل پویا و متناسب با تغییرات، استفاده شود.

 • 3. مکانیزم‌های بازخورد؛ رفتارهای انجام‌شده و تصمیمات اتخاذشده در یک مرحله از یک فرآیند، قسمتهای دیگر فرآیند را به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد و شناسایی این اثرات و علل آن، بسیار ضروری است. (گلزار ادبی1385)
  کاربرد شبیه سازی در رشته های مختلف تحصیلی
  برخلاف بسیاری از علوم فنی که می توانند بر حسب رشته ای که منشأ آنها است،رِنج بندی شوند (مانند فیزیک و شیمی)،شبیه سازی در تمام رشته ها قابل استفاده است.انگیزه اصلی شبیه سازی ریشه در برنامه های فضایی دارد، به عنوان مثال رابرت شانون در کتاب خود (علم و هنر شبیه سازی سیستم ها) از کتابهایی که در رابطه با کاربرد شبیه سازی در موارد زیر نوشته شده اند نام می برد.این موارد عبارتند از بازرگانی، اقتصاد، بازاریابی، تعلیم و تربیت، سیاست، علوم اجتماعی، علوم رفتاری، روابط بین الملل، ترابری، نیروی انسانی، اجرای قوانین، مطالعات شهری و سیستم های جهانی. بعلاوه تعداد بیشمار مقالات فنی، گزارشها و رساله های دوره دکترا و کارشناسی ارشد، تقریباً در همه زمینه های اجتماعی،اقتصادی،فنی و انسانی،گواه بر تأثیر و رشد گسترده استفاده از شبیه سازی در تمام جنبه های زندگی دارد.
  با توجه به هزینه های هنگفت و مخاطرات استفاده از تجهیزات واقعی در آموزش افراد وسازمانها ،امروزه شبیه ساز ها جای خود را در آموزش فنون مختلف بازکرده ا ند.یک شبیه سازبا ایجاد یک محیط مجازی برای فرد تحت آموزش، شرایط شبه واقعی را بازسازی می کند. هرچه شبیه ساز در انتقال حس واقعی به فرد آموزش گیرنده موفق باشد ،آموزش از کیفیت بیشتری برخوردار است. درحال حاضر شبیه سازها در گستره وسیعی از صنایع نظامی و غیرنظامی استفاده می شود. نمونه هایی از کاربردهای غیر نظامی، درصنایع نفت و گاز، نیروگاه ها و صنایع سنگین برای آموزش و کنترل فرآیند ها یا آموزش انندگی با انواع خودروهای سنگین وسبک، لوکوموتیورانی و کشتیرانی به چشم می خورد. درامور نظامی نیز شبیه ساز ها به طور گسترده ای در آموزش تجهیزات و تاکتیک های نظامی به کار گرفته می شوند. همچنین چون آموزش از طریق تجربه کردن موثرترین راه یادگیری است،قابلیت های خاص لوح های فشرده امکان ارائه شبیه سازی های با کیفیت بسیار بالا را فراهم می سازد.بعنوان مثال،یک برنامه آموزش فروش می تواند موقعیت های غامص را برای فراگیرنده شبیه سازی کند و یا در یک برنامه آموزش پزشکی،یا استفاده از تکنیک های شبیه سازی،دانشجو با یک بیمار مجازی روبرو می شود و باید ضمن تشخیص بیماری وی بتواند بهترین راه درمان را انتخاب کند.مثال دیگر در آموزش نظامیان است که آنها با مشاهده خود در یک میدان جنگی شبیه سازی شده باید بتوانند تاکتیکهای مناسب در مواجهه با دشمن را انتخاب کنند. (آذودی، 1385)
  بسته به نوع وکاربرد شبیه ساز، سعی براین است که مورد شبیه سازی شده، تا جای ممکن به شرایط واقعی نزدیک باشد در این راستا در بسیاری از شبیه ساز ها لازم می شود که صدا ، تصویر ،حرکت و کلا شرایط محیطی مطابق واقعیت ایجاد گردند .به عنوان مثال اگر بخواهیم پدیده آذرخش در درس فیزیک را به روش شبیه سازی آموزش دهیم لازم است صدا و تصویر رعد و برق واقعی را اجرا کرده و تخلیه بار الکتریکی بین ابرهای ناهمنام را شبیه سازی کرد.(امیرخانی1392)
  استفاده از شبیه سازی ها در آموزش
  شبیه سازی ها یکی از انواع روش های آموزشی می باشند ،که از اوایل سال های 1900 میلادی به عنوان روشی برای آموزش و کارآموزی مورد استفاده قرار گرفته اند. شبیه سازی ها، بدین منظور استفاده می شوند که برای یادگیرنده امکان دسترسی به تجارب یادگیری بدون خطر، بدون هزینه یا پیچیدگی زندگی واقعی را فراهم می آورند. شبیه سازی آموزشی شامل عناصر آموزشی است که به یادگیرنده برای کشف، هدایت یا کسب اطلاعات بیشتر درباره آن سیستم یا محیط کمک می کند؛ آن اطلاعاتی که به طور کلی نمی تواند از طریق تجارب دیگر کسب شود. شبیه سازی فعالیتی است که وجوه اساسی یک موقعیت واقعی را تقلید می کند. از شبیه سازی ها معمولا در شرایطی که انجام آموزش های واقعی، گران، وقت گیر و خطرناک است و یا به هر دلیلی ، غیر عملی است استفاده می شود. موقعیت های شبیه سازی شده، در زمینه های مختلف از فعالیت های بشری(برای آموزش های انفرادی و گروه کوچک) به کار می روند.
  شبیه سازی بازنمایی جنبه های رفتاری یک سیستم به و سیله رفتار سیستم دیگر است.در شبیه سازی با استفاده از یک شبیه ساز یا وسیله ی دیگری در یک موقعیت ساختگی می توان آثار واقعی بعضی شرایط احتمالی را بازسازی کرد. گردلر(1992) شبیه سازی های آموزشی را این گونه تعریف می کند: شبیه سازی های آموزشی فعالیت های تجربی هستند که یادگیرندگان را به دنیای دیگری می برند، در شبیه سازی ها یادگیرندگان باید از دانش، مهارت ها و راهبرد های خود در راستای انجام نقش هایی که به ایشان واگذار شده است استفاده نمایند
  شبیه سازی های آموزشی شامل بازی، شبیه سازی و آموزش است
  در اکثر تعاریف صورت گرفته از بازی آن دارای دو عنصر خلاقیت و سرگرمی است. هاینیچ، مالندا، راسل و اسمالدینو (2002) بازی را به عنوان فعالیتی رقابتی تعریف می کنند که در آن مشارکت کنندگان از مقررات و قواعد خاص و متفاوت از زندگی واقعی پیروی می کنند. شبیه سازی متفاوت از بازی است، آن ها به صورت آشکار قانون ندارند و رقابتی هم بین فراگیران در مقابل کامپیوتر نیست. پرنسکای(2001) معتقد است که تمایز بازی و شبیه سازی وابسته به کاری است که باید انجام گیرد، شبیه سازی می تواند داستان باشد یا به صورت یک بازی باشد. شبیه سازی های آموزشی را می توان به طور کلی به دو دسته شبیه سازی های آموزشی دیجیتالی و غیر دیجیتالی تقسیم نمود، شبیه سازی های آموزشی غیر دیجیتالی به صورت زنده در موقعیتهای یادگیری چهره به چهره اتفاق می افتد، جایی که معلم به عنوان مربی، ناظر و راهنمای یادگیرندگان عمل می کند. ایفای نقش جزء این نوع شبیه سازی آموزشی محسوب می شود. که در آن افراد واقعی یک کار یا رویداد واقعی را بازی می کنند. پیشرفت های رایانه ای و فناوری های سمعی و بصری منجر به رشد سریع استفاده از شبیه سازی های دیجیتالی در حوزه آموزش و کار آموزشی شد، شبیه سازی های دیجیتالی،در حقیقت برنامه هایی هستند که به صورت یک مدل معتبر حقیقی برای کاربران عمل می کنند. به وسیله آن ها فرصت هایی برای کاربران جهت کسب مهارت ها، دستیابی به مفاهیم جدید و درگیری در فرایند حل مسأله تدارک دیده می شود. این شبیه سازی ها می توانند سطوح پیشرفته ای از یادگیری را برای دانش آموزانی که قبلاً به مفاهیم و اصول اساسی یک موضوع مسلط شده اند، فراهم سازد. در واقع، یکی از مهم ترین عوامل کاربرد آن ها این است که به دانش آموزان امکان تمرین مهارت هایی را می دهند که تمرین آن ها در زندگی واقعی برای آن ها خیلی هزینه بر، زمان بر یا خطرناک است.این شبیه سازی ها قابلیت خلق محیط تعاملی و برانگیزاننده را دارند که در آن مشارکت کنندگان می توانند دست به آزمایش بزنند و نتایج فعالیت ها و تصمیم گیریشان را بدون هیچ گونه خطر یا ریسکی و یا حتی بدون هزینه هایی که در دنیای واقعی برای انجام آنها بایدمتحمل شوند تجربه کنند. این شبیه سازی ها دارای جنبه های انگیزشی قوی هستند که آنها رابه ابزار آموزشی جذابی تبدیل می کند. اما ارزشمندی محتوا نیز به اندازه جذابیت در این شبیه سازی حایز اهمیت است. در آینده معلمان باید به کاربرد این راهبرد ادامه دهند و آن ها می توانند از آن برای بهبود کیفیت ارائه و تولیدات آتی شان، به روشی سریع تر و آسان تر برای مشکلات شخصی و غیر شخصی شان در سطح محلی و جهانی استفاده کنند.
  نقش معلم و فراگیردر جریان شبیه سازی
  استفاده ی مؤثر از الگوی شبیه سازی در کلاس درس به این امر بستگی دارد که چگونه معلم ،شبیه سازی از پیش تعیین شده رادرون برنامه ی درسی جای می دهدونکات آموزنده را برجسته کرده و تقویت نماید . هم توانایی دانش آموزان و هم ویژگیهای خود آموز ی شبیه سازها از اهمیتی حیاتی برخوردارند. در شبیه سازی سعی بر این است که حتی الامکان شرایط واقعی به گونه ای شبیه سازی شود که مفاهیم فراگرفته شده و راه حل های مشخص شده برای مسائل، قابلیت انتقال به جهان واقعی را داشته و به درک و اجرای وظائف مرتبط با محتوای شبیه سازی کمک کند. دانش آموزان برای پیشرفت در انجام تکالیف شبیه سازی شده باید مفاهیم و مهارت های ضروری برای ایفای نقش در زمینه های مورد نظر را در خود پرورش دهند .(امیرخانی1392)
  نقش معلم
  الف. توضیح دادن : نقش معلم در توضیح و شرح قواعد شبیه سازی تا حد اجرای اکثر فعالیت ها است.
  ب. رجوع دادن : معلم باید قبل از شروع تکالیف شاگردان را مشخص سازد . معلم به عنوان یک داور پیرو قواعد است .
  ج. نظارت و راهنمایی انفرادی : معلم باید نکاتی که شاگردان را در ایفای بهتر نقش فرد در گروه توانمند می سازد ارائه دهند . معلم به عنوان یک مشاور حامی است نه یک واعظ و ناظم.
  د. بحث : پس از پایان جلسه به مباحثه درباره ی میزان ارتباط و نزدیکی شبیه سازها با جهان واقعی ، مشکلات و بینش های دانش آموزان پیش از شبیه سازی و روابطی که می توان بین شبیه سازی و موضوع مورد نظر مشاهده کرد نیاز است ،که این یکی از نقش های معلم است.(امیرخانی1392)
  رایانه ها و شبیه سازها
  نرم افزار های موجود را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
  الف. بازی هایی هایی که الهام گرفته از بازی های خیالی هستند.
  ب. شبیه سازی های بازی گونه ای که محتوای مربوط به برنامه درسی را به طور حاشیه ای شامل می شوند.
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درباره فعالیت های اقتصادی و تعاون و همکاری

 • ج. شبیه سازی هایی که برای تحقق مقاصد آموزشی تدوین شده اند.
  در شبیه سازی تدریس و یادگیری بر مبنای تمرین مجازی است. هنگام یادگیری شرکت‌کنندگان یک اصل را از طریق به کار بردن آن اصل، مطالعه می‌کنند. تمرین شبیه سازی شده برای وضوح بخشیدن به اطلاعاتی است که یادگیرندگان به آن آگاهی دارند یا تلاش می‌کنند تا نسبت به آن آگاهی پیدا کنند. در واقع این روش برای اثبات اصول اساسی به کار می‌رود.(مه آبادی1391)
  عوامل کلیدی موفقیت در آموزش شبیه سازی شده
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.