پایان نامه روابط بین المللی و روابط بین الملل

دانلود پایان نامه
 • به نظر می رسد که تاریخچه ی بازی ها و شبیه سازی های آموزشی ، به وسیله ی دو دوره ی مشخص از پژوهش و پیشرفت روشن می شود.
  مرحلهی اول : شبیه سازیهایی که در اصل بر پایه ی شبیه سازی های روابط بین المللی بود، فعالیت های این شبیه سازی ها اکثراً برداشت گرایانه و ذهنی بود. گزارش های مربوط به این فعالیت ها در سال 1959 منتشر شد.
  مرحله ی دوم : این مرحله در حدود سال 1962 آغاز شد که در این سال ها تعدادی از انواع بازی های شبیه سازی رشد کردند . این بازی ها در شرایط معمولی کلاس درس آزمایش می شدند و تلاش داشتند تا پژوهش های ارزیابانه ی عینی تر و کمی تری ایجاد کنند . کاربرد شبیه سازی های آموزشی به طور گسترده افزایش یافته است ، زیرا آنها فرصت هایی برای دانش آموزان فراهم می کنند که می توانند دانشی را که در کلاس درس به دست آورده اند، به کار ببندند.
  اهداف و مقاصد شبیه سازی
  1. ایجاد تغییر نگرش
  2. تغییر بعضی از رفتارهای خاص

 • 3. آمادگی فراگیران جهت فراگیری نقش های جدید برای آینده
  4. کمک به فراگیر در فهمیدن نقش و وظیفه ی خود
  5.تبدیل و تغییر مسائل یا موقعیت ها به اجزاء و عناصر قابل اداره یا کنترل
  6. نمایش نقش هایی تاثیر گذار بر فراگیران (نقش هایی که فراگیر فرصت مواجه با آنها را پیدا نکرده است)
  7.افزایش انگیزه و علاقه در فراگیران
  8. ایجاد فرایند های تجزیه و تحلیل در فراگیران
  9 .حساس سازی و آگاه سازی فراگیران از نقش های زندگی سایر افراد.(امیرخانی1392)
  انواع شبیه سازی
  1 . شبیه سازی های فیزیکی
  2 . شبیه سازی در آموزش
  3 . شبیه سازی های پزشکی
  4 . شبیه سازی های پرواز
  5 . شبیه سازی های بازی گونه
  6 . شبیه سازی مهندسی
  7 . شبیه سازی کامپیوتری
  8 . شییه سازی در علم رایانه
  9. شبیه سازی در تعلیم و تربیت
  شبیه سازی های فیزیکی : به شبیه سازی گفته می شود که در آن اشیاء فیزیکی به جای شئ واقعی جایگزین می شود . و این اشیاء فیزیکی اغلب به این خاطر استفاده می شوند که کوچک تر و ارزانتر از شئ یا سیستم حقیقی هستند .
  * شبیه سازی در آموزش : این نوع شبیه سازی اغلب در آموزش پرسنل شهری و نظامی استفاده می شود و معمولا ًهنگامی کاربرد دارد که استفاده از تجهیزات و امکانات در دنیای واقعی از لحاظ هزینه کمرشکن و یا بسیار خطرناک است تا بتوان به دانش آموزان یا کار آموزان اجازه ی استفاده از آنها را داد . در چنین موقعیت هایی کار آموزان وقت خود را با آموزش دروس مربوط در یک محیط واقعی ایمن می گذرانند .(امیرخانی1392)
  شبیه ساز های آموزشی عمدتاً در چندرده قرار می گیرند
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.