پایان نامه رایگان درباره وحدت رویه و کنجکاوی

دانلود پایان نامه
 • مشکل کاملاً روشن است: اگر می‌توانستیم اطلاعات کاملی در یک حوزه داشته باشیم، آن‌گاه لزومی نداشت فکر کنیم. امّا اگر نتوانیم اطلاعات کاملی داشته باشیم، پس بهتر است که اطلاعات کمتر و مهارت فکری بیشتری داشته باشیم. (دوبونو، ایزدی‌فر، 1384،91-92)
  2-1-11) ویژگی‌های ذهنی متفکر
  تردیدمنطقی: معمولاً بدون تردید از پذیرش افکار و عقائد خودداری می‌نماید.
  کنجکاوی شدید
  فهم عمیق: به معرفت سطحی قناعت نمی‌کند و ژرف‌اندیشی خاصی در مطالعات او به چشم می‌خورد.
  دید وسیع: غالباً امور را در سطح گسترده‌تری مورد مطالعه قرار می‌دهد.
  سعه صدر
  رنج از رکود و توقف
  فروتنی
  وحدت رویه
  اتکا به نفس
  طرفداری از ارزش‌های انسانی (انوری و صادقی،1385)
  2-1-12) دسته‌بندی متفکران
  در یک بیان می‌توان طبقه‌بندی زیر را برای متفکران در نظر گرفت:
  متفکر سطحی: چنین فردی نسبت به مشکلات اساسی موجود در تفکرش ناآگاه می‌باشد.
  متفکر چالشی: چنین فردی نسبت به مشکلات اساسی موجود در تفکرش آگاه می‌باشد.
  متفکر آغازگر: او سعی دارد تا نحوه تفکر خویش را بهبود بخشد ولی تمرین منظمی برای این منظور ندارد.
  متفکر تلاشگر: چنین فردی الزامات لازم به منظور تمرین منظم برای بهبود تفکر را می‌شناسد.
  متفکر پیشرو: متفکری است که با استفاده از تمارین منظم فکری پیشرفت می‌نماید.
  متفکر ماهر: تفکر ماهرانه و با بصیرت جزء وجودی چنین فردی است. (Paul & Elder,2001)
  2-1-13) تفکر پرورش یافته
  تفکر پرورش یافته دارای ویژگی‌های چهارگانه زیر است:
  آگاهانه بودن
  آدمی باید بتواند کلید فکر کردن خود را به دلخواه خاموش یا روشن کند؛ باید قادر باشد تفکر خود را به سوی هر موضوع یا هر جنبه از موضوع سـوق دهد. منظور ایـن نیست که در فاصله‌ای که شخص آگـاهانه به تفکر نمی‌پردازد، فکر نمی‌کند.
  متمرکز بودن
  مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع توسط نرم افزار و نرم افزار

 • تفکر پرورش نیافته معمولاً از نوع نکته به نکته بوده و از شاخه‌ای به شاخه دیگر یا ایده‌ای به ایده دیگر سرگردان است. در این نوع تفکر، مهمل‌بافی و بی‌کفایتی فراوان است. این قبیل افراد اغلب فقط هنگامی متمرکز می‌شوند که در حال حمله به نکته‌ای در تفکر دیگران باشند. داشتن تمرکز در فکر کردن یکی از دشوارترین کارهاست. ذهن دوست دارد در هر کوچه و خیابان جالب توجهی که سر راهش قرار می‌گیرد، پرسه بزند. در تفکر، به خصوص در جنبه‌های خلاق، میدان برای پرسه زدن هست، امّا این سرگردانی امیدوارکننده نباید سبک اصلی و غالب تفکر شخص باشد. در تفکر پرورش نیافته، ایده‌ای باعث برانگیختن عاطفه‌ای می‌شود و این عاطفه به نوبه خود برخورد شما را با آن تعیین می‌کند و سپس تفکر، درست همین مسیر را بی‌هیچ بررسی دقیق و موثقی درباره موضوع مورد نظر طی می‌کند.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.