پایان نامه درمورد مفاهیم و تاریخچه و روابط خانوادگی

دانلود پایان نامه
 • تحقیق حاضر با اهداف ذیل، به رشته ی تحریر درآمده است:
  الف) تبیین حقوق و تکالیف زوجین از دیدگاه قرآن و روایات.
  ب) کمک به زوجین و بهبود روابط خانوادگی آنان در سایه ی عمل به حقوق و تکالیف متقابل.
  ج) شناخت آثار سوء عدم توجّه به حقوق و تکالیف.
  د) شناخت آسیب های زوجین در محیط خانواده.
  -9جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
  موضوع حاضر به دلیل بررسی اندک در حقوق ایران و وسعت معنایی این موضوع در فقه همچنین از دیدگاه حقوقی به نوبه خود نو و تازه می باشد و ارزش تحقیقی دارد.
  10-روش تحقیق
  برای انجام این تحقیق منابع شامل کتب ، مقالات ، ومجلات درزمینه های حقوق و همچنین منابع فقهی معتبر شناسائی وتهیه ودراین راستا کلیه منابع موجودکتابخانه های در دسترس بررسی می گرددوعلاوه برآن بامصاحبه حضوری ازنظرات کارشناسان ذیربط بهره برداری می شود. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
  11-خلاصه تحقیق
  ما در این پایان نامه سعی نموده ایم تا بررسی کامل و جامعی از موضوع و مفاهیم مشابه آن داشته باشیم. برای این منظور در فصل اول به بیان کلیات و در فصل دوم مفاهیم و تاریخچه بحث مورد بررسی قرار گرفته است.فصل سوم نیز به بررسی کامل موضوع و مصادیق و مواد قانونی آن پرداخته ایم.

  مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رفتار پایدار و سیستم ها

  فصل دوّم : مفهوم شناسی

  1- حقوق
  حقوق از سه حرف (ح- ق- ق) تشکیل شده است . اصل «حق» ، مطابقت ، یکسانی ، هماهنگی و درستی است. مانند مطابقت پایه ی درب ؛ در حالی که روی پاشنه ی خود با استواری و درستی می چرخد و می گردد.
  هم چنین «حقوق» را جمع «حق» دانسته اند. و از جمله معانی آن را ؛ ضدّ باطل ، امر حتمی ، عدل، مال، ملک و موجود ثابت ، بر شمردند.
  1-1- حق در لغت
  معانی متعدّدی ، برای واژه ی «حق» ذکر شده است، که مهم‏ ترین آن‏ها به شرح ذیل است: راست کردن سخن، درست کردن وعده، یقین نمودن، ثابت‏شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال.
  فرهنگ «المنجد» نیز برای واژه ی «حق‏» چند کاربرد و معنا ذکر می‏کند. که برخی از آن ، از این قرار است: ضدّ باطل ، عدل ، مال و ملک ، حظ و نصیب ، موجود ثابت ، امر مقتضی ، حزم ، سزاوار .
  با توجّه به آن چه بیان شد، روشن می‏گردد که «حق‏» واژه‏ای عربی است که به معنای «ثبوت‏» و «تحقّق‏» می باشد و وقتی می‏گوییم : چیزی تحقّق دارد، یعنی ثبوت دارد ؛ و گاه معادل آن در زبان فارسی «هستی پایدار» به کار برده می‏شود؛ یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‏مند باشد ، حق است.
  «حق» در قاموس لغت ، به معنای ثبوت ، ضدّ باطل و موجود ثابت است. وجود ثابتی که انکار آن روا نباشد ، نیز به معنای وجود مطلق و غیر مقیّدی که به هیچ قیدی ، تقیید نشده باشد ؛ یعنی ذات اقدس باری تعالی آمده است. این واژه هرگاه به صورت مصدری به کار رود، به معنای ثبوت و اگر به شکل وصفی استعمال شود، به معنای ثابت است. در فرهنگ لغت «webster» کلمه ی حق «Right» به معنای مطابق عدالت، قانون و اخلاق و چیزی آمده که شخص به درستی ادّعای آن را دارد.
  «حق» در فرهنگ لغات، به معنای؛ ضدّ باطل ، ثابت ، لازم ، واجب و مطابق با واقع، آمده است. حق در قرآن به ولایت و امامت ، حق آل محمّد ، پیامبر (ص) ، علی(ع) ، حضرت قائم(عج) ، ظهور ائمّه ی اطهار(ع) و در برخی از روایت ها به رَجعت تأویل شده است که خلاصه ی همه ی آن ها به امامان معصوم(ع) و حکومت آن ها، باز می گردد.
  ابن منظور «حق» را در اصل به معنای ؛ مطابقت و موافقت می داند و معتقد است: «حق، نقیض باطل است و به معنای وجوب و ثبوت است ؛ و در موارد مختلف زیر، به کار می رود» :
  الف) ایجاد کننده ی چیزی بر اساس حکمت.

  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه کنوانسیون حقوق کودک و حقوق تربیتی کودک

 • ب) شیء ایجاد شده بر اساس حکمت.
  ج) اعتقاد به چیزی ، آن گونه که است.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.