پایان نامه درمورد روابط خانوادگی و از دیدگاه قرآن

دانلود پایان نامه

شناخت این حقوق و تکالیف متقابل، چه بسا به بهبود روابط زوجین کمک شایانی خواهد نمود. خانواده، بنیان جامعه است و بنای اجتماع بر شالوده ی خانواده نهاده شده است. هرمقدار این بنیان از استحکام و صلابت برخوردار باشد ، بنای آن نیز مقاوم و مداوم خواهد بود. و این امر جز با شناخت و رعایت حقوق و تکالیف افراد خانواده، میسّر نخواهد شد.
با توجّه به این مقدّمه و گفتار سعی خواهد شد ، حقوق و حدود وظایف زوجین را در خانه و خانواده مورد بررسی قرار داده تا با استناد به قرآن و روایات معصومین(ع)، زوج های جوان را ضمن آگاه ساختن از حقوق و تکالیفشان، در بهبود روابطشان با همسرانشان کمک نماییم .

 • در این پژوهش ابتدا آیات و احادیثی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع مورد بحث مرتبط است ، جدا نموده و سعی شده با توجّه به تحلیل ساختاری و شیوه ی آرایش عناصر پیام ، وجوه پنهان پیام خداوند و معصومان (ع) را دریافته و سپس از سیره ی معصومین(ع) نیز بهره جسته و در نهایت به نتایجی دست یابیم، تا دانسته شود که هرچه را قرآن پذیرفته ، سنّت نیز آن را تأیید نموده است.
  شایان ذکر است این پژوهش در پنج فصل به شرح ذیل تنظیم شده است:
  فصل اوّل، به کلیات تحقیق اختصاص یافته است. در فصل دوّم، به مفهوم شناسی اشاره خواهد شد. فصل سوّم تحقیق ، به بیان حقوق متقابل زوجین از منظر قرآن و روایات اختصاص یافته است. و در فصل چهارم نیز تکالیف متقابل زوجین از دیدگاه قرآن و روایات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و بالاخره در فصل پنجم که به خاتمه اختصاص یافته است ، با نتیجه گیری ، پیشنهادات و راهکارها و فهرست منابع پژوهش به پایان می رسد.
  2- بیان مسأله
  با عنایت به این که آگاهی و شناخت زن و شوهر از حقوق و تکالیف خود، نقش بسیار مهمّی در تحکیم روابط خانوادگی خواهد داشت ؛ بر آن شدم تا ضمن بیان مسأله از منظر قرآن و روایات و با استناد به این منابع ، به تشریح موضوع بپردازم. لذا ضمن احصاء هر یک از حقوق و تکالیف زوجین ، با استناد به آیات و روایات ، به ابعاد گوناگون آن اشاره گردیده است . بدون شک تبیین موضوع از دیدگاه قرآن و روایات و آگاهی زوجین از آن می تواند نقش بسیار مهمّی در تحکیم بنیان خانواده داشته باشد.
  -3 ضرورت انجام تحقیق
  با عنایت به این که جامعه ی ما جامعه ی جوان و پویا است و یکی از دغدغه های اصلی قشر جوان، ازدواج می باشد و از آن جایی که بالا رفتن سنّ ازدواج در بین جوانان ، جامعه را تهدید می کند و از طرفی، دین مبین اسلام نیز نسبت به ازدواج توجّه و اهتمام وافری دارد ، در این پژوهش با تمسّک به آیات قرآن و روایات معصومین(ع)، حقوق و تکالیف زن و شوهر، مورد بررسی قرار گرفته تا ضمن شناخت حقوق و تکالیف خود، زمینه ی تکامل زوجین را در اجتماع خانواده، فراهم سازد.
  -4 سئوالات تحقیق
  در خصوص حقوق و تکالیف زوجین، سئوالاتی مطرح است که پژوهش حاضر با مراجعه به آیات و روایات در صدد ارایه ی پاسخ متقن و مبسوط برای آن ها است. از جمله ی این سئوالات عبارتند از:
  الف) حقوق و تکالیف متقابل زوجین از منظر قرآن و روایات کدامند؟
  ب) حقوق زوج از منظر قرآن و روایات کدام است؟
  ج) حقوق زوجه از منظر قرآن و روایات کدام است؟
  -5 فرضیه ها
  فرضیه های تحقیق عبارتند از:
  الف) به نظر می رسد هریک از زوجین دارای حقوقی هستند که باید از دیدگاه قرآن و روایات تبیین شود.
  ب) گمان می رود هر یک از زوجین ضمن داشتن حقوق ، تکالیفی نیز بر عهده دارند که باید خود را ملزم به اجرای آن نمایند.(حقوق و تکالیف، متقابل اند.)
  ج) احتمالاً رعایت حقوق و تکالیف از سوی زوجین، نشانه ی رشد و تکامل اخلاقی آنان است. و در زندگی شخصی و اجتماعی آنان تأثیر بسزایی دارد.
  -6 پیشینه ی تحقیق
  در رابطه با موضوع پژوهش حاضر(حقوق و تکالیف زوجین)، کتاب یا مقالات مدوّن و مستقلّی که از دیدگاه قرآن و روایات به آن پرداخته شده باشد، ملاحظه نشده است. و این در حالی است که موضوع از موضوعاتی به شمار می رود که ضرورت آن در جامعه بسیار ملموس و محسوس است. به عنوان مثال؛ در بحث حقوق و تکالیف زوج ، مطالب بسیار نادر است و بیشتر تحقیقات به بیان حقوق و تکالیف زوجه اختصاص دارد. لذا در این تحقیق سعی شده است ، ضمن بیان حقوق و تکالیف زوجه، به حقوق و تکالیف زوج نیز به صورت مبسوط اشاره گردد تا جوانان جامعه ی ما ، قبل از ازدواج بتوانند با فراغ بال و ضمن آگاهی وسیع نسبت به حقوق و تکالیف خود، به سمت ازدواج و تحقّق فرمایش رسول مکرّم اسلام(ص) در خصوص ازدواج گام بردارند.
  بیشتر منابعی که در زمینه ی حقوق و تکالیف زوجین وجود دارد ، تئوریک و نظری است و جنبه ی کاربردی آن کمتر است ، لذا در این تحقیق کوشش شده است علاوه بر جنبه ی تئوری و نظری ، به رویکرد عملی و کاربردی آن نیز توجّه شود.
  7- مشکلات تحقیق
  مهم ترین مشکلات پیش روی تحقیق حاضر، عبارتند از:
  مطلب مشابه :  انطباق محیط کار با روانشناسی و روانشناسی مثبت گرا

 • الف) نبود منابع جامع و نوشته ای مستقلّ در زمینه ی پژوهش مربوطه، که با نگاه و تحلیل پژوهشگر منطبق باشد.
  ب) عدم دست یابی به منابع عربی جامع در زمینه ی تحقیق.
  8- اهداف تحقیق
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.