پایان نامه درمورد استقلال مالی و آزادی قراردادها

دانلود پایان نامه
 • 7- تربیت فرزند……………………………………………………………………………………………………………..53
  7-1- نقش مادر در تربیت فرزند………………………………………………………………………………………54
  7-2- نقش پدر در تربیت فرزند……………………………………………………………………………………….55
  7-3- نقش مشترک پدر و مادر پس از تولّد فرزند………………………………………………………………56
  7-4- تربیت کودک در سنین رشد…………………………………………………………………………………….59
  7-4-1- تربیت، نه تنبیه…………………………………………………………………………………………………..61
  8- شروط ضمن عقد………………………………………………………………………………………………………62
  8-1- مبانی اصل آزادی قراردادها……………………………………………………………………………………..63
  8-2- شرایط صحّت شروط ضمن عقد……………………………………………………………………………..65
  9- استقلال مالی……………………………………………………………………………………………………………..66
  9-1- مبانی استقلال مالی زوجین……………………………………………………………………………………..67
  بخش دوّم: حقوق زوج
  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….70
  1- حقوق مالی…………………………………………………………………………………………………………………..70
  1-1- ارث…………………………………………………………………………………………………………………….70
  1-1-1- ارث در لغت…………………………………………………………………………………………………….70
  1-1-2- ارث در اصطلاح……………………………………………………………………………………………….70
  1-1-3- فلسفه و مبانی ارث در اسلام………………………………………………………………………………71
  1-1-4- تاریخچه ی ارث……………………………………………………………………………………………….73
  1-1-5- ارث در قرآن و روایات………………………………………………………………………………………74
  1-1-6- سهم الارث زوج……………………………………………………………………………………………….75

 • 1-2- اخذ فدیه در طلاق خُلع………………………………………………………………………………………….76
  1-3- شرایط مالی ضمن عقد ازدواج………………………………………………………………………………..77
  2- حقوق غیر مالی
  2-1- طلاق……………………………………………………………………………………………………………………78
  2-2- رجوع…………………………………………………………………………………………………………………..81
  2-3- تعدّد زوجات………………………………………………………………………………………………………..83
  مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع سیستم های شهری و خدمات بهداشتی
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.