پایان نامه درباره کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و معافیت از مسئولیت

دانلود پایان نامه
 • با وجود این « شرط عدم مسئولیت» در بعضی از موارد نامشروع است و موجب معافیت کسی نمی‌شود: 1) در مواردی که مدیون به عمد سبب اضرار شود یا عهدشکنی کند؛ 2) در مواردی که مسئولیت ناشی از صدمه‌های بدنی و لطمه به حقوق مربوط به شخصیت و شرافت اشخاص را از بین ببرد. ( کاتوزیان، اعمال حقوقی، 1369، ص 223)
  2-4-1-4- اسباب معافیت متعهد از پرداخت خسارت
  در بعضی از مواقع وضعیتی پیش میابد که در صورت عدم انجام تعهد به وسیله متعهد، متعهد ملزم به جبران خسارت نیست، و سبب معافیت او از پرداخت خسارت می‌شود، این عوامل عبارت است از:قوه قاهره (فورس ماژور)، فعل متعهد یا شخص ثالث.
  2-4-1-4-1- قوه قاهره (فورس ماژور)
  اثبات فورس ماژور در مسئولیت قهری نیز از عوامل معافیت از مسئولیت به شمار میابد که توسط خوانده باید اثبات شود. وی مدعی وجود قوه قاهره است که ادعایی بر خلاف اصل (عدم وقوع قوه قاهره) است. (مهمان نوازان، 1390، ص 161)
  قوه قاهره عبارت است از حادثه غیرقابل پیش‌بینی که دفع آن از ناحیه متعهد بیرون باشد. مانند حوادث طبیعی. قوه قاهره در صورتی سبب معافیت مدیون از دادن خسارت می‌شود که: 1- انجام نشدن تعهد امر خارجی بوده 2) دفع حادثه‌ای که مانع از ایفاء دین شده از قدرت او خارج بوده است؛ 3) وقوع آن حادثه قابل پیش‌بینی نبوده است. ( کاتوزیان، حقوق مدنی، وقایع حقوقی، 1387، ص 293)
  1- حادثه باید خارجی باشد:
  معمولاً حادثه‌ای قوه قاهره محسوب می‌شود که خارجی باشد بنابراین عیب مواد اولیه و تقصیر کارکنان، حادثه خارجی محسوب نمی‌شود.
  2- حادثه باید غیرقابل اجتناب باشد.
  در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 نیز برای سلب مسئولیت از متعهد در صورت عدم انجام تعهد، این شخص باید طبق اصل 79 این کنوانسیون اثبات کند که این تخلف ناشی از مانع خارج از توان او بوده که عرفاً نمی‌توان پیش‌بینی آن را به وسیله او در زمان قرارداد یا جلوگیری از آثار آن را به وسیله او انتظار داشت. ( شهیدی، 1389، ص 232)
  بنابراین اگر متعهد توانایی دفع حادثه‌ای که مانع از اجرای قرارداد می‌شود را داشته باشد، ولی تلاشی برای دفع حادثه نکند مسئول است.
  3- حادثه غیرقابل پیش‌بینی باشد
  چنانچه حادثه هنگام انعقاد قرارداد نوعاً و عرفاً قابل پیش‌بینی بوده باشد، و متعهد نتواند تعهد خویش را اجرا کند، متعهد از مسئولیت و جبران خسارت معاف نمی‌شود، مثلاً مقاطعه‌کاری تعهد کند که خانه‌ای را در فصل زمستان بسازد. (صفایی، حقوق مدنی، 1384، ج دوم، ص 217)
  برای اینکه حادثه‌ای قابل پیش‌بینی نباشد، لازم نیست که وقوع آن ناممکن به نظر آید. زیرا تمام حوادثی که یک‌بار در جهان رخ داده است همیشه احتمال تکرار آن می‌رود، پس حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی است که هیچ امارۀ خاصی بر وقوع آن وجود نداشته باشد: اگر آتش‌فشانی کوه دماوند اجرای تعهد را ناممکن سازد، با آنکه در دوران‌هایی که گذشت این کوه آتش فشان بوده، و تکرار آن قابل پیش‌بینی است چون در جهان ما هیچ نشانی از آتش‌فشانی آن وجود ندارد، نمی‌توان حکم کرد به حادثه قابل پیش‌بینی بوده است. ( کاتوزیان، وقایع حقوقی، 1387، ص 165)
  2-4-1-4-2- فعل متعهدله یا شخص ثالث
  اگر عدم اجرای تعهد تا تأخیر در آن ناشی از فعل متعهدله یا شخص ثالثی باشد. در این صورت متعهد مسئول جبران خسارت نیست قابل‌ذکر است که فعل متعهدله یا شخص ثالث که سبب عدم انجام تعهد شده، هنگامی موجب معافیت کامل از مسئولیت است که اوصاف قوه قاهره را داشته باشد، یعنی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع باشد. ( صفایی ، حقوق مدنی، 1384، ج دوم ، ص 219)
  چنانچه اگر ثابت شود از بین رفتن کالایی که حمل می‌شده ناشی از خرابی بسته‌بندی ارسال‌کننده بوده است، متصدی حمل‌ونقل مسئولیتی در این باب ندارد.
  2-4-1-5- نتیجه بحث
  1- برای تحقق مسئولیت تخلف از انجام تعهد، موارد متعددی ضرورت دارد، که آن‌ها تحت عنوان شرایط مسئولیت قراردادی در کتب حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در خسارت تخلف از انجام تعهد برای اینکه متعهد را ضامن پرداخت خسارت طرف مقابل بدانیم، باید یک تعهد صحیح قراردادی بین طرفین وجود داشته باشد و متعهد از انجام این تعهد خودداری نماید، که در نتیجه‌این عدم اجرای قرارداد زیانی متوجه طرف قرارداد شده باشد.
  2- در خسارت تخلف از انجام تعهد بر عکس خسارت تأخیر تأدیه، امکان جمع بین مطالبه خسارت عدم انجام تعهد با درخواست اجرای آن وجود ندارد.
  مطلب مشابه :  پایان نامه رژیم صهیونیستی و ارزیابی عملکرد

 • 3- از آن جایی که مسئولیت قراردادی ریشه در ارادۀ طرفین دارد، پس خسارت ناشی از تخلف قراردادی تا اندازه‌ای قابل مطالبه است که برای آن‌ها در حین عقد قابل پیش‌بینی باشد و در قلمرو انتظار آنان قرار گیرد. همچنین
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.