پایان نامه درباره کتابخانه های عمومی و ضررهای قابل مطالبه

دانلود پایان نامه

2- آیا خسارت معنوی قابل مطالبه است؟
3- آیا امکان مطالبه ضررهای ناشی از عدم النفع وجود دارد؟

 • 1-3- فرضیه های تحقیق
  الف – فرضیه اصلی
  در برخی از مواقع ضرری که به فرد وارد شده است قابل مطالبه نمی‌باشد
  ب- فرضیه فرعی
  1- ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد با شرایطی از جمله انقضاء مهلت، ایراد ضرر به متعهد له و … قابل مطالبه است.
  2- ضرر معنوی چه جنبه کیفری دانسته باشد و چه حقوقی، قابل مطالبه است.
  3- مطالبه خسارت عدم النفع محقق الحصول. به طور مطلق قابل وصول است مگر وقتی که این خسارت یا محتمل الحصول باشد و یا علی رغم محقق الحصول بودن ناشی از دادرسی، تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن و عدم تسلیم خواسته یا تأخیر در آن باشد.
  1-4- اهداف تحقیق

 • الف- اهدف کلی
  هدف نگارنده در تحقیق حاضر، پرداختن به زوایای مختلف مسئله ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران می‌باشد و سعی می‌شود، در حد توان پاسخگوی مسائل و مشکلات عدیده ای باشیم که جامعه ما و بخصوص حقوقدانان و قضات با آن روبرو و هم چنان در قبول و رد آن مردد هستند.
  ب- اهدف جزئی
  1- بررسی و شناسایی انواع ضررهای قابل مطالبه.
  2- بررسی شرایط و ضوابط خاص مطالبه برخی از ضررها.
  1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
  اگر چه در زمینه مسئولیت مدنی و ضمان قهری هم کتب فقهی و هم کتب حقوقی و قانونی بحث های کوتاه و گاه مفصلی آمده است، ولی در خصوص موضوع تحقیق که ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران می‌باشد تا کنون تحقیق و پژوهش جامع و کاملی صورت نگرفته است و تنها به قابل مطالبه بودن برخی از ضررها به صورت جزئی اکتفا شده است، بنابراین این تحقیق به لحاظ اینکه اقدام به برسی و مطالعه تمامی ضررهای قابل مطالبه به صورت گسترده نموده است اقدامی جدید و ابتکاری محسوب می‌شود.
  1-6- روش تحقیق
  روش تحقیق در این پایان نامه که در حوزه علوم انسانی است، استدلالی و تحلیلی است و از طریق گرد آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و از راه مطالعه و فیش برداری منابع صورت گرفته یعنی اطلاعات لازم در خصوص ریز موضوعات با عنایت به مطالعه کتاب ها، مقالات و دیگر آثار مکتوب که معمولاً در کتابخانه های عمومی یا تخصصی وجود دارد جمع آوری و مورد استفاده واقع گردید.
  1-7- سوابق تحقیق
  موضوع ضررهای قابل مطالبه یکی از مباحث حقوق مدنی است که در عصر جدید اهمیت و گسترش فوق‌العاده پیدا کرده و در کشورهای پیشرفته توجه خاص حقوقدانان را به خود جلب نموده و آرای قضایی بسیاری راجع به آن صادر شده و کتب و مقالاتی درباره آن نوشته شده، حتی در کشور ما بسیاری از پرونده‌های دادگستری مربوط به ضررهای قابل مطالبه می‌باشد. لذا بحث ضررهای قابل مطالبه از مباحث روز و مورد نیاز حقوقدانان کشور اعم از استادان حقوق، قضات، وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و نیز دانشجویان حقوق است. خوشبخاته در سالهای اخیر آثار ارزنده ای در زمینه ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران منتشر شده لیکن هنوز جای بحث و بررسی در این باب باقی است.
  محمدرضا غلام‌پور (1374) در تحقیقی با عنوان عدم‌النفع در حقوق اسلام و ایران بیان می‌کند که پیش از این تردید وجود داشت که از دست دادن منفعت در زمره‌ی ضررهاست ولی اکنون در متون گوناگون عدم‌النفع نیز در شمار خسارات آمده است. سپس ایشان این مبحث را در فقه شیعه و سنی و آثار حقوقدانان مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌افزاید: عدم‌النفع ضرر محسوب شده و مشمول قاعده معروف «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می‌باشد و جبران آن لازم است ولی عدم‌‌النفعی را قابل جبران و مطالبه می‌داند که مقدمات آن کامل شده است، یعنی محقق‌الحصول بوده است.
  محمد حصار کوشکی (1376) طی تحقیقی با عنوان خسارت معنوی براین باور است که قانونگذار به منظور حمایت از افراد جامعه حقوق معنوی را مورد شناسایی قرار داده است، مانند حق شخصیت، آبرو و احترام و… که لطمه به هر یک از این حقوق سبب خسارت معنوی می‌گردد؛ اگرچه خسارت مادی را نیز به دنبال دارد. وی در این تحقیق ضمن شناخت مفهوم خسارت معنوی آن، خسارت معنوی را قابل مطالبه دانسته و به بررسی شیوه‌های جبران ضرر معنوی پرداخته است.
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.