پایان نامه درباره میدان نقش جهان و فرهنگ ایرانی

دانلود پایان نامه

2_چهلستون
نحوه ی توسعه ی عمارت چهلستون به ویژه از نظر روند تاریخی به طور دقیق روشن نیست اما بر اساس دو کتیبه ی تاریخی بنا در 1057 ه.ق اتمام یافته و در زمان سلطان حسین تعمیر شده است.در عین حال گفته می شود که باغ چهلستون توسط شاه عباس به همراه یک عمارت کلاه فرنگی ساخته شده است و سپس در زمان شاه عباس دوم عمارت وسعت یافته و تالار و ایوان هایی به آن اضافه شده اند.(رفیعی. 558.1352)این کاخ در میان باغ چهلستون و در مجموعه کاخهای محوطه دولتخانه صفوی و عمدتاً به منظور پذیرایی رسمی از میهمانان و سفرای خارجی ساخته شده است.نام چهلستون دارای دو تعبیر است یکی عدد چهل که در فرهنگ ایرانی، نشانگر تعداد و انبوه است و دیگری انعکاس تصویر 20 ستون در استخر مقابل که عدد چهل را برای بیننده تداعی می نماید.این کاخ از اکثر هنرهای تزیینی زمان خود بهره برده و نقاشی های دیواری تالار مرکزی آن دارای شهرت جهانی است.(نعیما. 70.1385)

 • پیش از ساخت این تالار، کوشک باغ با چهار ایوان در چهار سو با باغ اطراف ارتباط برقرار می کرده است.ساخت ایوان وسیع با دو اتاق کناری و تالاری عظیم، اقدامات ثانوی است که علاوه بر شکل بنا، شکل باغ را هم تحت تأثیر خود قرار می دهد.این تالار سه طرف باز، به میزان قابل توجهی فضای اصلی باغ را در مقابل کوشک تعریف می کند و ارتباط آن را با مسیر میان باغ و عالی قاپو تقویت می کند.احتمالاً علت اصلی تغییرات در عمارت همین افزایش کیفیت فضا برای مراسم و بارها بوده است.این الگو در اصفهان مورد توجه دربار بوده است و آن را علاوه بر عالی قاپو و چهلستون در کاخ آیینه که در سوی دیگر رودخانه و رو به آن بوده است نیز ساخته اند.(جیحانی، رضایی پور. 66.1391)
  به طور کلی باغ چهلستون طرحی تقریباً مربع مانند دارد؛ با ابعاد 275*225 متر که طول آن در جهت شرقی –  غربی است.ابعاد نزدیک به مربع آن، در مقایسه با باغ های دیگر دوره صفوی و در مقایسه با میدان نقش جهان(مستطیلی کشیده با نسبت های یک به سه)ومحور چهارباغ، نقش مفصل این باغ را در آرایش مجموعه ی دولتخانه نشان می دهد.(نعیما. 72.1385)
  آرایش اصلی باغ مبتنی بر سه محور اصلی شرقی – غربی است که این محورها، هم جهت با اضلاع میدان نقش جهان و بناهای نیمه شرقی دولت خانه است.اصلی ترین این محورها، محوری است که از وسط باغ عبور می کند و کوشک در یک سوم غربی این محور استقرار یافته است.در طول محور شمالی، شعبه ای از مادی عبور می کند و محور جنوبی به قرینه ی محور شمالی شکل گرفته است.محورهای شمالی – جنوبی باغ بسیار فرعی تر هستند.ورودی اصلی باغ از ضلع شرقی، در کنار محور میانی و از طریق راهروهای سرپوشیده ای است که به کاخ عالی قاپو و دروازه دولتخانه از سمت میدان نقش جهان منتهی می شده است.(همان)
  شایان ذکر است که چهلستون از جمله باغ – کاخ های قدرت است که با هدف سیاسی – حکومتی ساخته شده است.این باغ در مقیاس معماری(گسترده)از نوع باغ کاخ (تجیر و داخل بافت شهر با مساحت 52500 متر مربع)و با استقرار کارکردهای حکومتی/ تلفیقی/ تشریفاتی بنا شده است.(تصاویر 3_6 و 3_7 و نقشه های 3_6 و 3_7)
   
  تصویر 3_6:نقاشی های دیوار تالار مرکزی.                        تصویر 3_7:وجه تسمیه چهلستون.
  مأخذ:نگارنده1393                         مأخذ:  .(www.Esfahanpeople.Persianblog)1393

  مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد تولید ناخالص داخلی و هزینه های آموزشی
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
 • B
  تور بدروم تور استانبول