پایان نامه درباره معماری ایرانی و میراث فرهنگی

دانلود پایان نامه

                                
نقشه 3_1:کوشک هشت ضلعی دارای سه ایوان                       نقشه 3_2:پلان، نما و مقطع

 • ، در سه ضلع. مأخذ:سازمان میراث فرهنگی                  کوشک هشت بهشت.مأخذ: سازمان میراث وگردشگری استان اصفهان.1393                               فرهنگی و گردشگری استان اصفهان.1393
  نقشه 3_3: کاخ هشت بهشت، عمارت کلاه فرنگی هشت بهشت یا باغ بلبل، یکی از زیباترین نمونه های معماری ایرانی قرن هفدهم میلادی است.نقشه آن شامل چهار اتاق هشت ضلعی است که در قسمت جلوی آنها چهار اتاق مشابه هم قرار دارد و توسط یک فضای اصلی هشت ضلعی احاطه شده است و توسط گنبدی که فانوس از وسط آن آویزان است، پوشیده شده است.
  ایوپورتر می نویسد:این تمایز چهاربخشی فضا، بازتاب تقسیم باغچه، در وسط باغی است که عمارت در آن قرار دارد. مأخذ:خوانساری،مقتدر،یاوری.1383
   
  اما بررسی دورنمای بازسازی کمپفر از دولتخانه ی اصفهان قطعات مختلفی در درون باغ هشت بهشت را نمایش می دهد که ممکن است نوعی برداشت از مفهوم چمن باشند.اما طرح کلی باغ مستطیل کشیده ای است که دو خیابان آن را به بخش های جزئی تری تقسیم می کنند.باغ از خلال نقشه های دیگری جز کمپفر هم قابل تشخیص است.از جمله نقشه سید رضا خان و نقشه ی بودوئن، که طرح درون باغ در دوران متأخر را نمایش می دهند. (جیحانی ، رضایی پور .73.1391)
  بنای هشت بهشت گونه ی دیگری از کوشک های صفوی اصفهان است که با کوشک های دارای یک محور تفاوت دارد.این نوع کوشک به چهار سوی خود رو کرده است و اگر تفاوتی در سوهای مختلف بتوان پیدا کرد بیشتر از طریق حوض ها و ساختارهای آبی ممکن شده است.کوشک جایی برای نظاره کردن و در عین حال دیده شدن است.حالت رسمی و سنگینی که از الصاق تالار به ایوان پدید می آید(مانند عالی قاپو و چهلستون)در این جا دیده نمی شود.این در صورتی است که کوشک هشت بهشت از نظر ابعاد، ساختار فضایی و تزئینات از نمونه های تکامل یافته و ارزشمند است.(همان)(تصاویر 3_2 تا 3_4 و نقشه 3_4)
  تصویر 3_2: کوشک باغ هشت بهشت، بر اساس ترسیمی از پاسکال کست در سده ی نوزدهم(تصویر از نسخه ی چاپ شده تصویرهای کست در سال 1867 در پاریس اخذ شده است).
  گونه ی متفاوتی از کوشک می تواند نمایانگر گونه ی متفاوتی از باغ هم باشد.هر چقدر کوشک چهلستون یک راستا و یک منظر را مورد تأکید قرار می داد این کوشک دریچه های گوناگون برای دیدن باغ در جهت ها و بخش های مختلف فرارو قرار می دهد.
  مطلب مشابه :  پیش بینی ورشکستگی و حسابهای پرداختنی

 •  
  نقشه3_4: پلان باغ هشت بهشت و باغ های مجاور آن.بر اساس ترسیمات کمپفر و اصلاحات میر میران.مأخذ:میر میران.1383
  شاید بر اساس این نقشه بتوان چمن های گوناگون باغ را تصور کرد.در این جا چمن ها می توانند قطعه های مختلف باغ تلقی شوند.
  تصویر 3_3: کوشک باغ هشت بهشت بر اساس ترسیمی از پاسکال کست در سده ی نوزدهم(تصویر از نسخه ی چاپ شده تصویرهای کست در سال 1867 در پاریس اخذ شده است).
  کوشک با همه ی عظمت شفاف است و از طریق حفره های درون خود منظرهای متفاوت و با ترکیب بندی مختلف در اختیار ساکنان قرار می دهد.هر کس در گوشه ای می تواند مشغول دیدن طبیعت و باغ باشد و با اندک تغییری در جای، خود نوع منظر پیش رویش را به کل عوض کند.
  تصویر 3_4: کنده کاری دهه 1840 م.از نمای کاخ قدیمی هشت بهشت.هنرمند متذکر شده است که دو حوضچه ای که در شرق و غرب این کاخ قرار داشت، مساحتی معادل165*25فوت داشتند و در باغ، درختان چنار و باغچه های گل رز و یاس قرار داشت.
  «H.BrugschL»که در سال 1860 م.در این عمارت کلاه فرنگی زندگی می کرد، این اقامتگاه را به عنوان محلی رویایی و مظهر تمام قاره آسیا دانسته است. مأخذ:خوانساری،مقتدر،یاوری.1383
  الف:وضعیت امروزی
  آسیب شناسی دشوار است زیرا این باغ در گذشته تخریب شده و حدود نیم قرن پیش فضای پیرامون آن بازیابی و به یک پارک شهری تبدیل شده است.پارک یاد شده به جز تشابه در چند راستا، ویژگی دیگری از باغ تاریخی را دارا نیست.جدای از باغ، توصیفاتی که از کوشک خیال انگیز آن می شود چندان قابل درک نیست.این موضوع نشان می دهد که تغییر نظام گیاهی، کف و جداره ها، جدای از محوطه تا چه اندازه می تواند در فهم فضای کوشک هم تغییر ایجاد کند.(تصویر 3_5 و نقشه 3_5)
  تصویر 3_5: منظره ای از هشت بهشت در اصفهان،اینگربرت کامفر که در سال 1685 م.آن ها را دیده بود، نوشته است:این عمارت در وسط یک حیاط قرار داشت و نیمکت های مرمرین در فواصل مختلف دیده می شوند.دو خیابان شمالی_جنوبی به درختان چنار مزین بودند و به این عمارت منتهی می شدند؛در حالی که آب در کانال های شرقی_غربی جاری بود و به حوض هایی پر از قو و اردک ریخته می شد. مأخذ:خوانساری،مقتدر،یاوری.1383
   
  نقشه3_5:وضع موجودهشت بهشت.مأخذ:سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان.1393
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.