پایان نامه درباره فرهنگ و تمدن ایرانی و موقعیت جغرافیایی

دانلود پایان نامه
 • 3_2_4: شرح کامل روش و ابزارگردآوری داده‏ها
  این تحقیق بر اساس هر دو روش میدانی و کتابخانه ای انجام شده است.در روش کتابخانه ای بر اساس اسنادو مطالعات کتابخانه ای به تحلیل و توصیف باغ ایرانی و باز آفرینی آنها پرداخته و در روش میدانی با حضور در باغهای تاریخی اصفهان آنچه که از باغ های ایرانی باقی مانده است مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد.تا بتوان الگوهای مشابهی از باغ های اصفهان و اطلاعاتی پیرامون نیازهای زمان حال و فرهنگ مردم این شهربه دست آورد.

 • ابزار گرد آوری داده ها در این تحقیق با توجه به روش تحقیق و گرد آوری داده ها از دو نوع مشاهده و آزمون و فیش برداری می باشد.
  3_2_5: جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
  جامعه آماری شامل:
  1_ پژوهشگران فعال در عرصه علمی، فرهنگی، کشاورزی
  2_ توریست و گردشگران
  3_دانشجویان و دانش آموزان مراکز علمی
  4_سایر عموم
  3_2_6: روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
  – مطالعه و بررسی وگردآوری داده ها در رابطه با موزه
  – تجزیه وتحلیل داده هاو اطلاعات در زمینه حل وپیشبرد مسئله طراحی
  – همراستاکردن اتودهابا مطالعات و داده های آماری ومکتوب با رسم دیاگرام ها وبررسی ارتباطات
  – پیاده کردن اطلاعات به صورت اسکیس ها و آلتر ناتیو های اولیه
  – نتیجه گیری از اسکیس ها وارائه ایدئوگرام های مطلوب
  3_3:معرفی اصفهان
  برخی از شهرهای عالم، سابقه ی تاریخی چندین هزار ساله دارند و در تاریخ فرهنگ بشر نقش مهمی ایفا کرده اند، یکی از این شهرها، اصفهان می باشد.این شهر در طی روزگاران و اعصار خود در فرهنگ و تمدن ایرانی، جهان اسلام و بشریت، اهمیت به سزایی داشته است.این شهر از مراکز تمدن بشری بوده و به عنوان کانون سیاسی و فرهنگی و تمدنی ایران و در دوران صفویان به شکل یک شهر جهانی در آمد و محل رفت و آمد نمایندگان سیاسی دولت های آسیایی و اروپایی گردید و هم اکنون نیز کانون توجه هزاران گردشگر بین المللی می باشد.یکی از افتخارات اصفهان، شکوفایی تمدن و هنر در آن می باشد، اصفهان از دیرباز خاستگاه عالمان و اندیشمندانی بوده که کانون دلیرمردان و شجاعان ایران زمین بوده و همچنین موقعیت جغرافیایی اصفهان و رودخانه ی زاینده رود همیشه بستری برای رونق اقتصادی اصفهان در طول تاریخ بوده است.(منتظرالقائم.1388)
  3_3_1:موقعیت طبیعی و جغرافیایی
  اصفهان با مساحت 403، 197 کیلومتر مربع در مرکز فلات ایران واقع شده است.این شهر از شمال به نواحی کاشان و گلپایگان محدود است، از جنوب به آباده و بهبهان، از مشرق به یزد، از مغرب به نواحی بختیاری و حدود خوزستان.طول آن از زردکوه در خاک بختیاری، که منبع زاینده رود است، تا دریاچه ی گاوخونی تقریبا سیصد کیلومتر و عرض آن را از کوه های قهرود، که حد جنوبی آن و در خاک فارس است، 240 کیلومتر ذکر کرده اند.(هنر فر. 1383. 1)
  3_3_1_1:حدود شهرستان
  شهرستان اصفهان از شمال به شهرستان های اردستان و کاشان و گلپایگان، از جنوب به شهرضا، از مشرق به شهرستان نایین و از مغرب به شهرستان فریدن محدود است.(همان.2)
  اصفهان امروز در جلگه ی سبز و خرمی در کنار زاینده رود واقع است و طول آن از مشرق به مغرب 18 کیلومتر و عرض آن از شمال به جنوب 12 کیلومتر است.مافروخی اصفهانی در قرن پنجم هجری طول و عرض این شهر را چهارده فرسنگ در شش فرسنگ، با هشت دروازه ذکر کرده و گفته است که هشتصد پاره ده و مزرعه دارد.(مافروخی قرن پنجم هجری .  47)
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.