پایان نامه درباره شهرهای تاریخی و دوره ساسانی

دانلود پایان نامه
  • ایجاد باغ های مردمی

  این الگوی جدید را می توان باغ – شهر نامید که در آن باغ ها در خدمت عموم مردم و شاید بتوان آن ها را از جهت نحوه استفاده با پارک های سبز عمومی امروزین مقایسه نمود.بنابر این در این دوره برای اولین بار علل عام المنفعه بودن و در اختیار عموم بودن را می توان به جهت رفورم اجتماعی دانست که خود می تواند علل سیاسی باشد.بنابر این صفویان با ایجاد شفافیت قدرت خود را نه تنها به مهمان ها بلکه به مردم نیز نشان می دادند.این امر نشان دهنده وضعیت سیاسی و اقتصادی حکومتی اوج صفویه می باشد.بر اساس نوشته ها این باغ ها در برخی روزها از جمله در اعیاد به روی مردم باز بوده است.(متدین. 60.1389)

  • تأثیر ساختار سنتی و الگوی شهرسازی(کهندژ، شارستان، ربض)بر باغ های ایرانی، از نمونه های دیگر انعکاس ها و تکرارها در شهر اصفهان است.در باغ چهلستون اصفهان، ساختمان کوشک یا عمارت درون باغ شبیه کهندژ، گیاهان و گل های فضای باغ نظیر شارستان و زمین های بیرون باغ، مانند ربض عمل می کنند و طرحی از تقسیمات قلعه شهرهای تاریخی را به تماشا می گذارند.(سهیلی. 73.1379)
  • ساخت باغ ها در خارج از شهر در وسعت زیاد
  • ساخت تالارهای سه طرف باز و ستون های چوبی در جلوی کوشک
  • به کار گیری چوب به عنوان عنصر مهم سازه ای
  • استفاده از حوض و فواره در فضاهای نیمه باز و نیز در ارتفاع(طبقات بالا)
  • ایجاد باغ های بزرگ و پرهزینه به عنوان مهم ترین بخش کاخ ها
  • کم رنگ شدن نقش دیوارهای اطراف باغ ها یا مشبک کردن آن ها
  • توسعه شهر با استفاده از باغ ها
  • «به کار گیری دوباره ارزش های دوره ساسانی»(انصاری.1388)جایگاه والای طبیعت در تفکر زرتشت به ویژه پرستش آب موجب گردید در باغ چشم اندازها و انتظام بستر طبیعی مطرح باشد.
  • ایجاد تغییرات خلاقانه در الگوی باغ ایرانی(هندسه هشت گوش در باغ گلدسته)
  • ساخت بنای بلند(کوشک های مطبق)در درون و یا در جوار باغ ها
  • ایجاد لانه ها و قفس های کوچک برای پرندگان که متأثر از طرح های چینی است.مانند باغ شیران، مرغدان شاهی(قفس خانه)و طاووس خانه
  • ارتباط بین دوفضادرون وبیرون بنا(استفاده از عناصر بیرونی همچون حوض، فواره به داخل فضا)
  • باغ به عنوان تفرجگاه عمومی استفاده می شد مانند باغ های جوار خیابان چهار باغ که مردم اجازه ورود به داخل آن ها را داشتند.
  مطلب مشابه :  منبع مقاله درمورد ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و معیارهای ارزیابی عملکرد مالی

  ب:باغ های اصفهان در دوره های مختلف تاریخ
  در دوره سلاجقه که اصفهان به پایتختی ملکشاه سلجوقی انتخاب شده است، احداث چند باغ وسیع، اصفهان را به صورت باغی بزرگ و پهناور جلوه می داده است.نام این باغ ها عبارت بوده است از: باغ بکر، باغ فلاسان، باغ احمد سیاه، باغ کاران، باغ دشت گور و بیت الماء اما مهم ترین این باغ ها، باغ کاران بوده که منطقه ی وسیعی را در شمال بستر زاینده رود در بر می گرفته و خیابان کمال اسماعیل و فردوسی و منوچهری و مجمر و چهارباغ صدر و مشتاق و محله بزرگ خواجو(طراز آباد دوره دیالمه و سلاجقه)در محوطه این باغ قرار داشته است و هم اکنون یکی از محلات خواجو«باغ کاران»نام دارد.این باغ تا قرن هشتم هجری نیز برقرار بوده و حافظ شاعر مشهور ایران در یکی از غزل های خود به این باغ اشاره ای دارد.

  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.