پایان نامه درباره آموزش و پرورش و منظر تاریخی

دانلود پایان نامه
 •  
  اما تصویر کمپفر از دولتخانه ی صفوی و برخی بازسازی هایی که بر اساس آن صورت گرفته است نشان می دهد که باغ چهلستون چگونه در میان مجموعه ای از باغ های دیگر قرار گرفته است.ساختاری که در عین پیوستگی، به واسطه ی تنوع فضایی واحدها و مدول های درون آن امکان شناخت گونه های متفاوت منظر سازی و فضا سازی را میسر می کند.امروز تصویری این چنین از قزوین موجود نیست، اما تصویری که بر اساس توصیفات عبدی بیگ قابل تصور است چندان با تصویر کمپفر بیگانه نیست.به عنوان مثال نحوه ی اتصال باغ چهلستون به باغ کاج و حیاط چهار حوض می تواند شبیه توصیفات عبدی بیگ در مورد باغ شاهی و فضاهای اطرافش تصور شود.اما نمونه ی شبیه تر، ارتباط باغ چهلستون با باغ خلوت است.(جیحانی، رضایی پور. 68.1391)
  عبدی بیگ در توصیفات خود به کرات از چمن نام برده بود.از بررسی توصیفات او مشخص است که منظورش نه گیاه چمن و نه یک محوطه ی معمولی و یا خیابان و مسیری در باغ بوده است.وی شخصیت اصلی باغ های توصیف شده ی سعادت آباد را در چمن خلاصه کرده بود و هر کجایی که سرک می کشید در فراز مهمی از توصیفش اشاره می کرد که آن باغ چند چمن دارد و یا چمن آن از چه شکلی برخوردار است.تصویر کمپفر که خود باز سازی برداشت ها و پیمایش های او است همین بافت مبتنی بر چمن را نشان می دهد.(همان)
  هر چند فهم مقصود وی از چمن مطالعات بیشتری نیاز دارد.اگر ویژگی چمن را بر مبنای شکل کلی آن مد نظر قرار دهیم می توانیم چمن باغ چهلستون را مربع بنامیم.در مورد باغ خلوت که مجاور آن است و از طریق یک عمارت واسطه این دو را به هم متصل می کند به همین صورت است.هر دوی این باغ ها خیابانی مفصل دارند.اما در سوی جنوب باغ خلوت، باغ گلدسته قرار دارد که احتمالاً می توان چمن آن را مثمن دانست.(همان.69)( نقشه های 3_8 تا 3_10)
  نقشه3_8: پلان کوشک باغ چهلستون.مأخذ:میر میران.1383

 • کوشک چهار ایوانی اولیه با کوشکهایی مانند هشت بهشت ویا آن چه در باغ فین و یا چشمه عمارت اشرف دیده می شود متفاوت است.اما تغییر و تحولات ثانوی شکلی دیگر به آن بخشیده است که بیش از هر چیز منظری در مقابل را در مرکز توجه قرار می دهدو در عین حال تالار آن، قابی برای دیده شدن توأم با شکوه فراهم می کند.
  نقشه 3_9:پلان باغ چهلستون.براساس مطالعات بودوئن، ویلبروایزمئو. مأخذ:میرمیران.1383
  نقشه 3_10:باغ چهلستون وباغ خلوت بر اساس ترسیمی از انگلبر کمپفر.محفوظ در کتابخانه ی بریتانیا.مأخذ:عالمی.1377
  کمپفر در سال های 1684 تا 1688 در ایران بوده است.الگوی فضایی باغ چهلستون ممکن است تحت تأثیر کوشک کشیده و متکی بر تالار کمی تغییر کرده باشد و به صورت خطی در آمده باشد.نحوه ی ارتباط این باغ با باغ خلوت از طریق یک عمارت ایوان دار مشترک صورت می گیرد.هر دو باغ طرحی ساده و بی تکلف دارند.اما طرح ساده ی باغ چهلستون بر سه بعدی تأثیر گذاری دارد.محورهای طولی، توجه به محدودیت های اطراف و عدم وجود هندسه ای محکم و دست و پا گیر مشهود است.هر دو باغ نمونه ای شاهی از باغ سازی هستند.
  الف:وضعیت امروزی
  فضای اصلی مقابل کوشک و عنصر شاخص حوض و تا حدی کف باغ باقی مانده است اما درختان به میزان قابل توجهی تغییر کرده اند.به احتمال فراوان بخش مهمی از درختان فضای اصلی مقابل کاخ را درختان چنار تشکیل می داده اند.امتداد منظر این درختان که به طور مشخصی با ستون های تالار ترکیب می شده اند در ایجاد شکل رسمی منظر اصلی باغ موثر بوده است.نحوه ی ارتباط آن با محوطه های اطراف از جمله باغ خلوت، عالی قاپو و خیابان قابل درک نیست اما محدوده ی باغ تا حدی حفظ شده است و محل جداره ها هم به همین صورت است.(تصاویر 3_8 تا 3_10)
  تصویر 3_8: زیر ستون های چهل ستون که در اصل متعلق به کاخ آیینه خانه بوده و اکنون از بین رفته است. مأخذ:خوانساری، مقتدر، یاوری.1383
  تصویر 3_9:آب راهه ای از بلوک های سنگ تراشیده در باغ چهل ستون که دورتادور ساختمان را در بر گرفته است و از میان حوضچه های کوچکی عبور می کند.جزییات این آبراهه یاد آور آب راهه های پاسارگاد و سنتی مستمر از زمان دوران هخامنشی هستند. مأخذ:خوانساری، مقتدر، یاوری.1383
  تصویر 3_10:وضع موجود چهلستون.مأخذ:( (www.Esfahanpeople.Persianblog
  .1393
  از این بررسی ابتدایی می توان این گونه نتیجه گرفت که در هر دو محوطه تلاش شده است تا محدوده، مورد حفاظت قرار گیرد اما پا فشاری برای حفظ محدوده ی یک اثر که منشأ آن فضای باز است اگر چه الزامی است اما کمک چندانی به ادراک آن نمی کند پس در نخستین قدم، بازیابی و یا حفظ نسبی مجموعه ای از عناصر سازنده ی منظر تاریخی بر توجه نامتقارن به موضوعات درون منظر ارجحیت دارد نکته ی دوم تلاش بر تقویت عناصر موجود و باقی مانده و حذف یا تقلیل اثرات منفی عناصر مخل است.اما اهمیت آنچه گفته شد استفاده از آن برای ساخت باغ موزه ای مطابق با نیازهای حال حاضرمی باشد.
  2_موزه
  اصفهان شهر هنر و اندیشه و جایگاه تمدن و فرهنگ ایران است دانشمندان و هنرمندان این دیار در بلندای تاریخ با آفرینش آثاری بی نظیر خدمات ارزنده ای به فرهنگ و تمدن بشری عرضه داشته اند جایگاهی چنین رفیع می طلبد تا وارثان آن دوره پر افتخار ضمن حراست از مفاخر گذشته راه تکامل و مسیر پویایی فرهنگ درخشان این سرزمین را ادامه دهند.در این راستا ایجاد موزه ای برای حفظ میراث به عنوان کانون فرهنگ و هنر جامعه در سرلوحه ی اهداف این پروژه قرار گرفت.
  اما از تاریخچه ی موزه در اصفهان، ویژگی موزه های اصفهان و موزه های این شهر در دوره های مختلف اطلاعات دقیقی در دست نیست اما تعداد کم موزه ها در این شهربه طور کلی نشان می دهد که نیاز به موزه ای جامع، طراحی شده، فکر شده و در خور نیازهای حال حاضر مردم، در شهری چون اصفهان بسیار دیده می شود.از جمله موزه های این شهر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  موزه گنجینه هنرهای تزئینی و هنرهای معاصر اصفهان- موزه ی کلیسای وانک- موزه ی تاریخ طبیعی- موزه ی آموزش و پرورش- موزه ی خط – موزه ی سکه موزه ی صنایع دستی و … .
  د:هنرهای بومی
  1_هنرهای بومی قدیم
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.