پایان نامه برنامهریزی استراتژیک و شبیه سازی انسان

دانلود پایان نامه
 • 1- شبیه سازی زنده: در این شبیه سازی انسان های واقعی از ادوات مصنوعی یا شبیه سازی شده در دنیای واقعی استفاده می کنند. مانند استفاد از سلاح و مهمات غیر جنگی در مانور های جنگی.
  2- شبیه سازی مجازی: در این شبیه سازی انسان های واقعی از ادوات شبیه سازی شده در دنیایی شبیه سازی شده استفاده می کنند. مانند شبیه ساز های پرواز در آموزش خلبانان. شبیه سازی مجازی توسعه یافته ترین حوزه شبیه سازی در دوره فعلی است.
  3- شبیه سازی ساختاری یا خلاق: که در آن انسانهای شبیه سازی شده از ادوات شبیه سازی شده در دنیایی شبیه سازی شده استفاده می کنند. نمونه شناخته شده این نوع شبیه سازی ” بازی جنگ” یا ” مشق نظامی” است که در آن بازیکنان بدون ورود به عرصه یک جنگ واقعی و در محیط فراهم آمده توسط رایانه ها، با بکارگیری ارتش هایی مرکب از سربازان و ادوات نظامی، تاثیرات استراتژی های جنگی انتخاب شده یا اثرات درگیری نظامی را از ابعاد مختلف مشاهده می کنند.
  4- واقعیت شبیه سازی شده: که شاخه ای از شبیه سازی کامپیوتری است ناشی از انگاره ای مبنی بر شبیه سازی واقعیت تا مرحله ای است که امکان تمیز گذاشتن میان آن و واقعیت راستین نباشد. این نوع واقعیت می تواند دربردارنده انسان هایی باشد که از قرار گرفتن خود در یک واقعیت مجازی آگاه یا ناآگاه باشند. جدی ترین ادعا در این وادی اظهار می دارد که ما براستی در چنین واقعیتی زندگی می کنیم ولی از آن آگاه نیستیم! این معنا از واژه “واقعیت مجازی” که به لحاظ فنآوری در حال حاضر نیز دست یافتنی است، متفاوت می باشد. واقعیت مجازی به آسانی از واقعیت راستین تمیز داده می شود و کسانی که به این محیط وارد می شوند هرگز درباره آنچه که تجربه می کنند، دچار شک نمی شوند، در حالیکه واقعیت شبیه سازی شده از واقعیت اصیل به سختی تمیز داده می شود یا اصولا تمیز آن غیر ممکن خواهد بود.
  5- شبیه سازی های ایفای نقش : جایی که افراد واقعی یک کار واقعی را بازی می کنند .
  6- شبیه سازی های پزشکی : شبیه سازی های پزشکی برای آموزش روشهای درمانی و تشخیص و همچنین اصول پزشکی و تصمیم گیری به پرسنل بهداشتی به کار می رود. امروزه شبیه سازی های رایانه ای و نیز آدمک های هوشمند برای آشنایی با مهارت های بالینی به طور وسیعی به بازار عرضه می شود و کمک زیادی به توسعه آموزش پزشکی کرده اندوشبیه سازها از ابزارهای آموزشی هستند که هم در علوم پایه و هم علوم بالینی پزشکی قابل استفاده هستند در آموزش درس آناتومی به جای استفاده از جسد واقعی انسان با استفاده از اطلاعات وارد شده به رایانه همه اعضای بدن شبیه سازی م یگردد. این روش همچنین در کاردیولوژی نیز برای آموزش دانشجویان پزشکی به کار می رود.نتایج آموزش جراحی لاپاراسکوپی به کمک شبیه سازی نیز در برخی از دانشگاه ها گزارش شده است .
  مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد هنرمندان ایرانی و فرهنگ اسلامی

 • 7-شبیه سازی های پرواز : این شبیه سازی ها بیشتر در آموزش خلبانی و پرواز که به دلیل هزینه و خطر زیاد شخص نمی تواند در محیط واقعی انجام دهد استفاده می شود . به عنوان مثال این شبیه سازی ها اغلب برای آموزش خلبانان استفاده می شوند تا هواپیما را در موقعیت های بسیار خطرناک مثل زمین نشستن بدون داشتن موتور یا نقص کامل الکتریکی یا هیدرولیکی هدایت کنند، پیشترفته- ترین شبیه سازها دارای سیستم بصری با کیفیت بالا و سیستم حرکت هیدرولیک هستند . کار شبیه ساز به طور معمول نسبت به هواپیمای واقعی ارزان تر است .
  8-بازی های شبیه سازی : بسیاری از بازی های ویدئویی شبیه ساز هستند . این بازی ها جنبه های گوناگون واقعی را شبیه سازی می کنند .
  9-شبیه سازی مهندسی : شبیه سازی یک مشخصه ی مهم در سیستم های مهندسی است. در شبیه سازی مهندسی برای به دست آوردن بینش نسبت به عمل این سیستم ها استفاده می شود.به عنوان مثال در مهندسی برق از خطوط تأخیری استفاده می شود تا تأخیر تشدید شده وشیفت فاز ناشی از خط در انتقال واقعی را شبیه سازی کند.
  10-شبیه سازی کامپیوتری : شبیه سازی رایانه، جزء مفیدی برای بسیاری از سیستم های طبیعی در فیزیک ، شیمی و زیست شناسی و نیز برای سیستم های انسانی در اقتصاد و علوم اجتماعی (جامعه شناسی کامپیوتری ) و یک نمونه ی خوب از سودمندی استفاده از شبیه سازی را می توان در حیطه ی شبیه- سازی ترافیک شبکه جستجو کرد. امروزه نام انواع مختلفی از شبیه سازی ها به گوش می رسد که به همه ی آنها عنوان “محیط های ساختگی یا محیط های صناعی “اطلاق می شود. ،تا تعریف شبیه سازی عملاً به تمام دستاوردهای حاصل از رایانه تعمیم داده شود .(مه آبادی1391)
  11-شبیه سازی در علم رایانه : در برنامه نویسی کامپیوتری ، یک شبیه ساز اغلب برای اجرای برنامه ای مورد استفاده قرار می گیرد که انجام آن برای رایانه با دشواری همراه است برای مثال ، شبیه سازها معمولا برای رفع عیب یک ریزبرنامه استفاده می شوند . از آن جایی که کار کامپیوتر شبیه سازی شده است،تمام اطلاعات در مورد کار رایانه مستقیماً در دسترس برنامه دهنده است و سرعت و اجرای شبیه سازی را می توان تغییر داد.
  12-شبیه سازی در تعلیم و تربیت : شبیه سازی ها در تعلیم و تربیت گاهی مثل شبیه سازی های آموزشی هستند . به طور کلی این شبیه سازی ها روی وظائف خاص و ویژه متمرکز می شوند .(سیف1388)
  مراحل شبیهسازی
  اصولاً پروژههای مبتنی بر شبیهسازی زمانی آغاز میشود که در سیستم، مسئله‌ای به‌وجود آید. در این زمان، برای شبیهسازی مدل مناسب، باید گامهای زیر را طی کرد(مه آبادی1391):
  1. تدوین مسئله؛ برای یافتن جواب مسئله باید فهمید که اصل آن چیست؟ بنابراین اولین قدم در آزمایش شبیهسازی، همانند هر آزمایش دیگری، تعیین هدف آزمایش است، چون این هدف است که نحوه آزمایش، جزئیات لازم و نتایج نهایی را تعیین میکند.
  2. تعریف سیستم؛ در این مرحله میبایست تعیین کرد که از چه روشها و تکنیکهایی میتوان برای بررسی و مطالعه سیستم استفاده کرد. تعریف سیستم در حقیقت، تعیین اجزای سیستم، عناصر و عوامل داخلی و خارجی محیط سیستم و پارامترها و متغیرهای سیستم را شامل میشود. پس از آن، روابط و قوانین حاکم میان ویژگی‌های سیستم و متغیرهای آن مشخص و یا فرموله شده، سپس چگونگی رفتار سیستم مورد بررسی قرار گرفته و جزئیات حاصل از تغییر متغیرها در سیستم معلوم می‌شود.
  3. پاسخ به یک سؤال؛ پاسخ به این سوال که آیا در تمامی تصمیمگیریها می‌توان از مدل شبیهسازی استفاده کرد؟ اگر شرایط واقعی چندان پیچیده نباشد و بتوان با استفاده از روشهای تجزیه و تحلیل به حل مسئله پرداخت، طبیعتاً نیازی به استفاده از مدل شبیهسازی نیست. ولی اگر با توجه به شرایط پیچیده و ریسک بالا، فقط از شبیهسازی میتوان استفاده کرد، پس کاربرد روش شبیهسازی الزامی است.
  4. تدوین مدل؛ هنر مدل‌سازی عبارت است از توانایی تحلیل مسئله، چکیده‌سازی خصایص آن، انتخاب مفروضات و سپس تکمیل و توسعه مدل تا زمانی که تقریب مفیدی از واقعیت به‌‌دست آید. هرچه مدل کامل‌تر باشد، وضعیت پیچیده را روشن‌تر منعکس میکند.
  5. تدارک دادهها؛ هر مطالعهای، مستلزم جمعآوری داده‌ها است. در یک مدل شبیهسازی، دادههای ورودی، باید با اطلاعات مربوط به اجزای سیستم و ارتباط میان آنها رابطه نزدیک داشته باشد. در این زمان تحلیلگر باید تصمیم بگیرد چه دادههایی مورد نیازند و چگونه باید این اطلاعات را جمع‌آوری کرد.
  6. برگرداندن مدل؛ گام ششم با بر گرداندن مدل برداشته می‌شود. در این مرحله باید مدلی که از سیستم تهیه شده را برای کامپیوتر توصیف کنیم. مدلهای شبیهسازی، از لحاظ منطقی بسیار پیچیده بوده و دارای فعل و انفعالات متقابل بسیاری در بین عناصر سیستم هستند.
  7. تعیین اعتبار مدل؛ این مرحله، مهمترین و مشکلترین مرحله از مراحل شبیه‌سازی است. تعیین اعتبار، یعنی آنکه آیا مدل ساخته‌شده رفتار سیستم واقعی را به‌درستی شبیهسازی و توصیف میکند؟ بنابراین آنچه که اهمیت دارد قابل اعتماد بودن مدل است نه حقیقت ساختار آن.
  8. برنامهریزی استراتژیکی و تاکتیکی؛ برنامه استراتژیک یعنی طرح آزمایشی که اطلاعات مطلوب از آن حاصل میشود و برنامهریزی تاکتیکی یعنی تعیین این موضوع که هریک از آزمونهای مشخص شده در طرح آزمایش، چگونه صورت میگیرد.
  9. آزمایش و تفسیر؛ در این مرحله، اشتباهات و نواقص برنامهریزی آشکار می‌شود و مراحل اجراشده مورد بازبینی قرار می‌گیرد.
  10. پیادهسازی و مستندسازی؛ موفقیت یک پروژه شبیهسازی را تنها می‌توان زمانی محقق دانست که مدل پذیرفته‌شده، تفهیم شود و مورد استفاده قرار گیرد. مستندسازی دقیق و کامل از چگونگی ایجاد، توسعه و نحوه عمل مدل، میتواند عمر مفید و شانس پیادهسازی موفق آن‌را افزایش دهد.( کیلر،ریموند،رافو1999)
  موارد استفاده از شبیهسازی
  شبیهسازی زمانی استفاده میشود که به‌علت پیچیدگی سیستم مورد نظر،‌ استفاده از روشهای تحلیلی غیر عملی است. از این‌رو روشهای مطالعه سیستم از طریق شبیهسازی مطرح میشود. غالباً پیچیدگی موجود در سیستمهای واقعی به‌صورت اشکال زیر نمود پیدا میکند:
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.