پایان نامه با موضوع هندسه باغ ایرانی و جهات جغرافیایی

دانلود پایان نامه

 
حوض

چشمه ای جوشان
راهنمای انسان در محیط
 • فواره

 •  
  ج:نظام هندسی
  هندسه باغ ایرانی اصلی مهم در باغ سازی ایرانی است.توجه به اشکال هندسی و ایجاد اشکال مربع برای ساده نشان دادن اجزاء باغ و تعیین محل دقیق کاشت درختان به گونه ای که ردیف درختان از هر طرف دیده شود، دارای اهمیتی خاص بوده است.در باغ ایرانی تأکید بر میان آسه ی اصلی است.گذرگاهی چهار جانب باغ را دور می زند.مسیرهای فرعی، باغ را به باغچه ها تقسیم می کند و باغچه ها کرت ها را در بر دارند.(رجبی. 1385. 20)
  از دیدگاه تأثیر پذیری شکل هندسی باغ ایرانی از آب می توان دلایلی ذکر کرد؛از جمله، قطعات زمین مربع یا مستطیل به دلیل نیت آب رسانی مزارع به عنوان سهل ترین راه آب رسانی، با طی کردن مسافت کمتر و جلوگیری از هدر رفتن آب مورد توجه قرار می گرفت.(دیبا و انصاری. 1374. 35)
  باغ ایرانی در هر جا که مقدور بوده مستطیلی از زمین را به خود اختصاص داده و زیبایی شناسی خود را بر محیط تحمیل کرده است.خطوط منحنی یا دایره در سیمای باغ وجود ندارد و حالتی از طبیعت که شکل بکر داشته باشد را در باغ نمی توان دید و این نوع زیبا شناختی صورتی از منظره سازی نمادگرایانه در گذشته باغ است که امروزه به کلی فراموش شده است.(منصوری. 1384. 60)
  همان طور که گفته شد شکل باغ های ایرانی اکثراً مربع و مربع مستطیل است با آکس عمود بر هم که آکس طولی محور اصلی باغ را تشکیل می دهداز ورود شروع و به کوشک اصلی ختم می شود.وجود محور اصلی روبه روی کوشک و کاشتن درختان بلند در دو طرف آن نقشی اساسی در ایجاد پرسپکتیو دارد که باغ را طولانی تر نشان می دهد.
  یکی از اتفاقات مهم در هندسه باغ ایرانی در دوره صفویه، استفاده از خیابان های مورب(قطری)در جهت چشم انداز عمارت کوشک هشت ضلعی می باشد.به طور مثال در نقشه باغ بلبل که عمارت هشت بهشت در آن قرار دارد؛وجود این خیابان ها دیده می شود.این شیوه در نقشه باغ چهلستون نیز دیده می شود.یکی از بارزترین نمونه های استفاده از هندسه هشت ضلعی در باغ گلدسته دوره صفوی دیده می شود.(تصویر 2_14)
  تصویر 2_14:خیابان بندی های باغ.مأخذ:پیرنیا.1373
  1_ زمین در باغ ایرانی
  زمینی که برای باغ های ایرانی انتخاب شده است، گذشته از جنس خاک، قابلیت آبیاری و نفوذ، در بیشتر موارد در زمین شیب داری مانند دامنه کوهستان و یا تپه ها در نظر گرفته می شود تا آب بر آن سوار شود و به سادگی بتوان باغ را آبیاری کرد.در نتیجه باغ های ایرانی در چند سطح و یا کف ساخته شده است و آب پس از جریان یافتن در بالاترین کف و آبیاری آن، به تدریج به رویه های پایین تر راه می یابد.از نیرویی که آب از اختلاف سطح ها کسب می کند، برای به راه انداختن آبشارها و فواره ها نیز بهره می گیرند و آب به خوبی و سادگی در جوی ها جریان می یابد.کرت ها بر اساس نظم منطقی و رعایت جهات جغرافیایی و مشخصات محیطی، استفاده بهینه از آفتاب، پایداری در برابر باد، رویارویی با بیشینه و کمینه حرارت، فراوانی برداشت، تأمین محیط آرام و مصفا، ایجاد تنوع مطبوع و برقراری زیبایی پویا افراز می شوند.(ابوالقاسمی. 1378. 287)بنابر این قابلیت زمین در برخی موارد مانند استفاده از شیب در جهت ایجاد فواره برای تأمین لذت و گاهی جهت آبیاری بوده است.

  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.