پایان نامه با موضوع موانع و محدودیت و ساختار سازمانی

دانلود پایان نامه
 • ب) ایجاد رابطه با اعضای سازمان: برای ایجاد و کسب تعهد افراد کلیدی (تمامی کسانی که از نیازسنجی تأثیر می‌پذیرند یا بر آن تأثیر می‌گذارند) نسبت به فرایند سنجش نیازها از طریق درگیر کردن، توصیه، مشاوره و رایزنی و آگاه کردن آنان.
  ج) تشکیل یک تیم رابط: این تیم در سازمان به عنوان کانال شبکه‌ی ارتباطی نیازسنج عمل می‌کند. رعایت دقت در انتخاب اعضای تیم، به لحاظ نقش مهمی که می‌توانند ایفا کنند، ضروری است. لذا این اعضا را باید دارای اطلاعات لازم و مشکل گشا باشند و به توصیه‌ی رهبر سازمان و حتی الامکان از تمام حوزه‌های سازمان انتخاب کرد.
  2-22-4-2. تحلیل سازمان
  اد گتر اچ. شاین (1980) سازمان را چنین تعریف کرده است:
  «سازمان هماهنگی برنامه‌ریزی شده‌ای از فعالیت‌‌های تعدادی از افراد برای دست‌یابی به مقصد یا هدفی مشترک و روشن از طریق تقسیم کار و نقش در سلسله مراتبی از اختیار و مسئولیت است». اما مسئله این است که اهداف همیشه روشن نیست و حتی گاهی محل اختلاف است. در این صورت فراگیر ممکن است با کوله باری از دانش، مهارت‌ها و توانایی‌هایی که فرا گرفته به سازمان برگردد، ولی چون هدف‌مند و متناسب با موقعیت آموزش ندیده، نتواند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد (اتلاف منابع). از این رو انجام یک تحلیل سیستمی از اجزای سازمان که ممکن است آموزش را تحت تأثیر قرار دهد، به عنوان محیط یا موقعیت مبنای آموزش ضرورت می‌یابد. گام‌های عملی این مرحله عبارت است از:
  الف) تصریح اهداف: وقتی اهداف سازمان روشن نباشد طرح‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی و نیز تعیین معیار برای ارزش‌یابی مشکل خواهد بود. لذا قبل از هر اقدامی در این جهت، اهداف در سطوح مقتضی(سازمانی، شغلی و فردی) باید روشن و تحلیل شود. بدین منظور لازم است:1. مسئله شناسایی شود؛ 2. برنامه‌های مقتضی درباره‌ی آن انتخاب یا تدوین شود؛3. تصمیمات لازم اتخاذ شود؛ 4. کانون اجرا و نحوه و معیار ارزیابی تحقق اهداف یا فعالیت‌های انجام شده مشخص شود.
  ب)تعیین جو آموزشی سازمان:لازم است جو آموزشی سازمان به خاطر تأثیر بالقوه‌ای که بر آموزش و فراگیر دارد شناخته شود و حتی در صورت لزوم دست کاری شود.
  ج) تعیین محدودیت‌ای بیرونی و قانونی: شناسایی و تعیین کلیه‌ی موانع از قبیل قوانین، اتحادیه‌ها، مقاومت‌های فرهنگی و حتی خود فرهنگ سازمانی و موانع و محدودیت‌هایی که اعمال می‌کند در ارتباط با پروژه نیازسنجی لازم و مفید است.
  د)تحلیل منابع: ایجاد اهداف کاری بدون تعیین و تحلیل منابع انسانی و مادی دشوار است. لذا هر چیزی که بتواند یک منبع اطلاعاتی یا پشتیبانی معطوف به برنامه‌های آموزشی باشد- به خصوص تشکیلات و روش‌ها، امکانات و تجهیزات، طرح‌ها و برنامه‌ها، منابع مالی و انسانی سازمان و …- مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
  2-22-4-3. تحلیل ملزومات
  این مرحله اساساً بررسی جزئیاتی را شامل می‌شود که برای انجام نیازسنجی ضروری‌اند. گام‌های لازم در این راستا عبارت است از:
  الف) درک شغل در متن سازمان با کمک مدیریت، تیم رابط و با استفاده از اطلاعات حاصل از شرح شغل‌ها، تحلیل‌های قبلی، مدارک موجود و … .
  ب) تعریف دقیق شغل مورد نظر و تعیین این که چه شغلی و چه بخش‌هایی از فعالیت‌ها یا اجزای آن مورد تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین لازم است سایر عوامل موقعیتی مؤثر بر شغل شناسایی و پیش از تحلیل، تعیین و تکلیف آن روشن شود. این امر تأثیر مهمی در تصمیم‌گیری‌های بعدی و ادامه‌ی روند کار خواهد داشت.
  ج) انتخاب روش مناسب برای نیازسنجی. هدف اصلی نیازسنجی فراهم‌آوردن اطلاعات برای برنامه‌ریزی آموزشی است. در این راستا لازم است وضعیت شغل وشاغلین شناخته شود. این مهم ممکن است به روش‌های مختلف – که هریک مبانی، خصوصیات و کاربردهای خاص خود را دارند – انجام شود. از این رو باید با توجه به هدف نیازسنجی، موقعیت سازمانی که نیازسنجی در آن انجام می‌شود و ماهیت روش‌ها، روش یا ترکیبی از روش‌های مناسب(روا و معتبر) انتخاب شود و از این رهگذر اطمینان نسبی حاصل شود که کم‌ترین انحراف ممکن در اطلاعات حاصله وجود دارد.
  د) تعیین یاران در فرایند نیازسنجی. مشارکت اعضای سازمان در فرایند نیازسنجی از دو جهت مهم و ضروری است. نخست از آن جهت که یاران در واقع منابعی از طرح نیازسنجی محسوب می‌شوند که اطلاعات، حمایت‌‌ها و تسهیلات و… لازم را فراهم می‌آروند. دوم آن‌که مشارکت هرچه بیشتر اعضای سازمان حمایت‌های مفیدی برای نیازسنجی، طرح‌ریزی می‌شود، به وساطه‌ای تعلق خاطرشان با برنامه‌ها از آن حمایت خواهند کرد.
  هـ) تعیین نقاط تماس در سازمان. فعالیت دیگر در این مرحله تعیین نقاط تماس(رابط) در سازمان و مسئولیت آن‌هاست. این‌ها ممکن است اعضای تیم رابط یا خارج از آن باشند که به هرحال نقاط تماس و رجوع برای گردآوری اطلاعات لازم یا انجام پاره‌ای فعالیت‌ها خواهند بود.
  و) پیش‌بینی مشکلاتی که باید حل شود. علاوه بر محدودیت‌هایی که در مرحله تحلیل سازمان بدان اشاره شد، ممکن است بروز برخی رویدادها یا مشکلات – نظیر تغییر خط مشی‌های پرسنلی، تغییر ساختار سازمانی و … – روند کار نیازسنجی را مختل و حتی قطع کند.
  مطلب مشابه :  تحلیل واریانس و و صمیمیت زناشویی

 • ز)تدوین پروتکل. پروتکل بر اساس اطلاعاتی که تاکنون به دست آمده تدوین می‌شود و اهمیت آن در استاندارد و یکسان کردن گام‌ها و روش‌های عملیاتی است که توسط افراد مختلف درگیر در طرح انجام می‌شود. پروتکل ارائه‌دهنده‌ی گام‌های استاندارد شده‌ای است که باید برای جمع‌آوری اطلاعات نیازسنجی دنبال شود.
  2-22-4-3.تحلیل وظیفه، دانش، مهارت و توانایی
  تحلیل وظیفه منتج می‌شود به بیانی از فعالیت‌ها یا عملیات کاری شغل و شرایطی که تحت آن انجام می‌شود. از طرف دیگر تحلیلی که اصطلاحاً K.S.A (د.م.ت یا د.م.ن) نامیده می‌شود. توصیف‌گر دانش، مهارت و توانایی‌های ضروری برای انجام این وظایف است. روند تحلیل شامل گام‌های زیر است:
  الف) تهیه‌ی شرح وظیفه که به طور خلاصه بیان‌گر تأکیدات و وظایف اصلی شغل است. تمامی فعالیت‌های ضروری شغل (اقدامات کارکنان و نتایج مورد نظر آن‌ها)، ماشین آل
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.