پایان نامه با موضوع مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله و مداخله بشر دوستانه

دانلود پایان نامه
 • [29]- قربان نیا ،ناصر ، مداخله بشر دوستانه از منظر حقوق بین‌الملل،مجله حقوقی نامه سفید ، سال نهم، شماره 37، مرداد و شهریورماه 1382 ، ص 126.

 • [30]- ایالات متحده امریکا بین سال‌های 1813 و 1899 برای حمایت از اتباش 46 بار در کشورهای امریکای لاتین یا دیگر کشورها نیروی نظامی پیاده نمود.
  [31]- بند4، ماده 2، منشور سازمان ملل متحد.
  [32]- بند 7، ماده 2 منشور.
  [33]- شورای امنیت با استناد به صلاحیت خویش و تفسیر موسع مفهوم «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی» زیر عنوان مداخله بشر دوستانه در کشورهای مختلفی از جمله عراق، سومالی، روندا و… دخالت نموده است.
  [34]- سازمان ناتو (پیمان آتلانتیک شمالی) نیز در قلمرو یوگسلاوی سابق با استناد به مفهوم مداخله بشر دوستانه نیروی نظامی بکار گرفت
  [35]  – BELLUM IAS AD
  [36]- رویه قضایی بویژه رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اختلاف بین ایالات متحده امریکا و نیکارگوئه نیز اعدام می‌دارد که چنین مداخله‌ای منطبق با منشور سازمان ملل متحد نیست و جایگاهی در حقوق بین‌الملل ندارد.
   
  [37]- کرمی،‌جهانگیر؛ شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1375، ص 28.
  [38] -http://dbase.irandoc.ac.ir.
  [39]- شریفیان ،جمشید ، «بین المللی شدن حقوق بشر»، فصل نامه سیاست خارجی، سال پانزدهم، ش 3، پاییز 1380، صص 806-805
  [40]- آنتونیو کاسسه، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، (تهران: دفتر خدمات حقوقی بین المللی، 1370)، ص 185
  [41]- State Sovereignty in the 21st Century; Concept, Relevance and Limits, (New Delhi: Institute for Defense Studies and Analyses, 2001), p.p. 31-32.
  [42] – Ibid, p. 19
  [43] -مولایی، یوسف، «استقلال، دموکراسی و حقوق بشر»، نشریه نامه سفید، شماره 28، دی ماه 1382، ص 25
  [44]- جنی ام. لیونز، «مداخله بین المللی، حاکمیت دولت و آینده جامعه بین المللی»، ترجمه خجسته عارف نیا، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال هشتم، شماره 11 و 12، مرداد و شهریور 1373، ص 4.
  [45]- کرمی ،جهانگیر ، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375)، صص 82-81.
  [46]-B. Botrous Ghali, An Agenda for Peace Preventive Diplomacy, UN Doc. A/47/227, S/24/111, 17 June 1992
  [47]- مجید عباسی اشلقی، «مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، مهر و آبان 1380، شماره 170-169، صص 85-84
  [48]- همان، ص 85
  [49] – http://www.ghavanin.com
  [50]-همان
  [51]- آقایی ،سید داوود ، ، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، (تهران: انتشارات پیک فرهنگ، 1375)،  صص 254-253.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.