پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی و مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
 • قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه امامیه برای برخی از منافع معنوی دیه را مقرر کرده است . مثلاً در ماده 444 قانون مجازات اسلامی برای هر جنایتی که موجب زوال عقل شود دیه کاملی پیش بینی شده است و اگر موجب نقصان آن شود ارش مقرر گردیده است . یا در ماده 476 جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت به طور کامل شود دیه کامل پیش بینی شده است .
  ماده 477 در زمینه زوال و نقص منافع به صورت قاعده کلی می گوید : « در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب ، لمس یا موجب پدیدآمدن بعضی از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می شود زیرا هیچ حقی از کسی هدر نمی رود . » به نظر می رسد منافع مذکور در قانون اعم از منافع مادی و معنوی است . چنانکه در بند 3 ماده 475 برای از بین بردن لذت مقاربت که منفعت معنوی دارد دیه یا ارش پیش بینی شده است . ماده 373 مقرر می دارد : « از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می شود که به تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت می گردد . » از ماده مذکور استنباط می شود که قانونگذار اصل عدم تداخل منافع با اعضاء را پذیرفته است . بنابراین ، دادرس باید در ارزیابی خسارتهای جسمی به مسئله مذکور توجه لازم را داشته باشد .
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  فصل دوم
  قلمرو قائم مقامی و شرایط دعوی درخسارت معنوی
   
   
   
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق تربیتی کودک و برنامه ریزی درسی

 •  
   
   
   
   
   
  گفتار اول : قلمرو قائم مقامی در مطالبه خسارت معنوی
  با وجود عناصر مسئولیت مدنی ، یعنی وجود ضرر ، تقصیر و رابطه سببیت ، زیان دیده حق دارد که برای مطالبه جبران خسارت علیه زیانکار اقامه دعوا کند و زیانکار نیز مکلف است زیان وارده را جبران نماید . حال چنانچه زیان دیده فوت کند آیا وراث یا موصی له یا منتقل الیه می توانند جبران خسارت وارده به متوفی را مطالبه کنند ؟ در زیانهای شخصی و مستقیمی که افراد از فوت متوفی می بینند چه کسانی استحقاق مطالبه خسارت معنوی ناشی از فوت او را دارا هستند ؟ در این گفتار سعی می کنیم به این موضوعات بپردازیم تا پاسخی برای این سؤالات بیابیم .
   
   
   
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.