پایان نامه با موضوع قانون آیین دادرسی مدنی مصوب و قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه
 • اگرچه ضابطه ضرر نوعی شیوه قانونگذاری و روش جعل حکم تناسب بیشتر دارد ولی نظر با امتنانی بودن قاعده لاضرر و سیاق آن در شمول افراد ملاک ضرر شخصی در تحقق و وقوع ضرر مناسب تر است .
  در اینجا می توان چنین پرسشی را مطرح نمود که آیا از دست دادن امکان و شانس و بخت ، خسارت محسوب می گردد ؟
  در خسارت بودن آن تردیدی نیست ولی در حدود و نوع خسارت وارده اختلاف است . عده ای آن را ضرر معنوی قابل تقویم به پول می دانند برخی آن را ضرر مادی محسوب کرده اند[135] .
  2 – 2 – 2  : خسارت باید مستقیم باشد
  ضرر مستقیم ضرری است که بدون واسطه و ناشی از فعل زیانبار زیان زننده بوجود آمده باشد بطوریکه عرفاً ضرر بوجود آمده از فعل زیان زننده ناشی شده باشد . بدیهی است که ضررهای بعید و دور از ذهن قابل مطالبه نیستند . ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مقرر می دارد : « در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر یا عدم تسلیم خواسته بوده است . » هرچند ماده مزبور بیانگر مسئولیت های ناشی از قراردادی است ولی از وحدت ملاک این ماده می توان استفاده کرد که ضرر در مسئولیت های مدنی نیز باید مستقیم باشد .
   
  به علاوه در ماده 326 قانون مجازات اسلامی نیز این شرط مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است . در این ماده آمده است : « هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیافتد و بمیرد در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است . »
  در دید عرف نیز خسارتهای با واسطه را نمی توان به شخص منتسب کرد به عنوان مثال هرگاه شخصی مطالب توهین آمیز و تصاویر زننده ای را تهیه و در اختیار داشته باشد و شخص ثالثی بدون اطلاع وی این مطالب و تصاویر را در سطح جامعه منتشر کند ، خسارت معنوی وارد بر زیاندیده منسوب به شخص اول نیست زیرا در ایراد خسارت وارده نقشی نداشته است بلکه این زیان به طور مستقیم با فعل شخص ثالث مرتبط است .
  در این باره تنظیم کنندگان قانون مدنی فرانسه لزوم مستقیم بودن خسارت را در ماده 1151 مورد توجه قرارداده اند . دیوان این کشور این شرط را نسبت به مسئولیت مدنی خارج از قرارداد تعمیم داده است[136].
  با توجه به مباحث ارائه شده نتیجه می گیریم در صورتی حکم به جبران خسارت داده می شود که ایراد خسارت به صورت مستقیم باشد . بنابراین چنانچه روزنامه ای با درج خبری غیر واقعی مبنی بر غیر استاندارد بودن کالاهای شرکتی به اعتبار شرکت لطمه وارد کند و باعث شود تا معاملات در حال انجام آن شرکت به هم بخورد شرکت زیاندیده تنها به جهت ایراد خسارت معنوی و مادی که بی واسطه و مستقیم تحقق یافته می تواند برعلیه روزنامه مذکور اقامه دعوی خسارت کند .
  2 – 2 – 3  : خسارت باید جبران نشده باشد
  منظور از این شرط این است که خسارت مورد مطالبه از سوی زیاندیده می بایست از سوی فاعل زیان ترمیم نگردیده باشد و به بیان دیگر اینکه هر خسارتی را فقط یکبار می توان درخواست کرد و فاعل زیان منحصراً یک بار مسئولیت ترمیم و پرداخت جبران خسارت را دارد زیرا چنین عملی موافق اصول و قواعدکلی حقوقی است و وفق سیره عقلاء است ، ولی یک خسارت را نمی توان دو بار جبران نمود حتی در مواردی که در برابر خسارت واحد بیش از یک مسئول یا ضامن وجود داشته باشد . زیرا در صورتیکه یکی از ایشان تمام ضرر یا بخشی از آن را جبران کند ، به مقدار جبران ، زیاندیده حق مراجعه به دیگر مسئولان را ندارد[137] .
  1- جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، دوره حقوق مدنی ( ارث ) ، ج 1 ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، چاپ سوم ، 1371 ، ص 76 .
  2- کاتوزیان ، ناصر ، مسئولیت مدنی ، ج 1 ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1374 ، ص 53 .
  1 – صالحی راد ، محمد ، گستره و آثار تعهدات قراردادی ، تهران ، انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد ، چاپ اول ، سال 1380، ص 185
   
  1- فیض الاسلام ، علینقی ، ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه ، دعای 39 ، تهران ، نشر علوم اسلامی ، سال 1375 ، ص 255
  2- سوره مائده ، آیه 105 .
  3- سوره حجرات ، آیه 11 .
  1- « قضی امیرالمؤمنین (ع) فی رجل ضرب رجلاً بعصبا فذهب سمعه و بصروه و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو وست دیات »
  1- میبدی ، ابوالفضل رشیدالدین ، کشف الاسرار و عده الابرار ، جلد 1 ، به سعی و اهتمام علی اصغر حکمت ، انتشارات امیرکبیر ، تهران ، چاپ پنجم ، 1371
  2- محقق داماد ، سیدمصطفی ، قواعد فقه ، نشر علوم اسلامی ، تهران ، چاپ چهارم ، سال 1373 ، ص 146 .
  3-سوره بقره ، آیه 213 .
  1- کلینی ، محمدبن یعقوب ، فروع الکافی ، کتاب المعیشه ، باب الضرر ، ج 2 ، چاپ اول ، دارالاضواء ، بیروت ، 1413 هـ ق  .
  2-  مجلسی ، محمدباقر ، بحارالانوار ، ج 1 ، مؤسسه الوفاء ، 1403 هـ ق ، ص 140 .
  1- مکارم شیرازی ، ناصر ، القواعدالفقهیه ، ج 1 ، انتشارات دارالعلم ، قم ، 1382 ق ، ص 49 .
  2- مشیری ، مهشید ، فرهنگ الفبایی زبان فارسی ، چاپ سوم ، انتشارات سروش ، تهران ، 1374 ، ص 35 .
 • این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.