پایان نامه با موضوع شگفت انگیز و دوره قاجار

دانلود پایان نامه

مهم ترین اصل در نظام کاشت باغ ایرانی آن است که محور اصلی(میانکرت)باغ همواره می باید چشم اندازی کاملاً گسترده داشته باشد.از این رو در محور اصلی هرگز درخت کاشته نمی شود و معمولاً آب نما قرار می گرد و یا گیاهانی کاشته می شود که زیاد بلند نشود و چشم انداز را سد نکند.(همان)
برای تأکید بر محورهای اصلی باغ و میانکرت ها در دو طرف آن دالان سرپوشیده ای از درختان ساخته می شود.به بیان دیگر درختانی بلند و معمولاً ترکیبی از درختان خزان پذیر و خزان ناپذیر کاشته می شود.این دالان ها فقط راهرو نیستند بلکه دیدروهایی هستند که منظر را ساماندهی می کنند.(همان)
در محورهای اصلی باغ بیشتر از ردیف درختان چنار و سرو استفاده شده و نیز در موارد زیادی یک در میان سرو و چنار کاشته شده است.تغییر شکلی که درخت چنار در چهار فصل سال از نظر رنگ برگ ها و یا ریزش آن ها دارد، در کنار درختان سرو که همواره برگ داشته و سبز رنگ هستند، تنوع زیادی در رنگ و طرح و حجم باغ ایرانی به وجود می آورد(دانشدوست. 1368. 219)

 • نظام کاشت باغ ایرانی سطوح سبز را به دو صورت نمایان می کند.نخست ارتفاع زیاد درختان و انبوهی برگ های برخی از آن ها. ..که در دو سوی خیابان های(محورهای)اصلی باغ خاک را با دیواره ای سبز به آسمان می پیوندد.(ورجاوند. 1375. 590)معمولاً به دلیل عریض بودن محور اصلی باغ و فاصله میان ردیف درختان دو طرف محور، این سطوح عمودی از نظر بصری به راحتی دیده می شود و در طول زمان و رشد درختان(البته متناسب با نوع درخت)دالانی سر پوشیده از درختان به وجود می آید.(پیرنیا. 1358. 7)معمولاًدر این صورت انبوهی از درختان فضایی محصور در محور اصلی پدید می آورد که نور آفتاب نیز از بین لابلای شاخه ها گذشته و با ایجاد سایه روشن کیفیت ویژه ای به این چشم انداز اصلی روبروی کوشک می دهد.
  صورت دوم پدیدار شدن سطوح سبز در باغ ایرانی، پوشش سطوح با گیاهانی کم ارتفاع مانند اسپست، شبدر یا گل های تزئینی است.به این ترتیب در بعضی باغ ها، در قسمتی از محوطه باغ، یا باغچه، گلزار یا گلستان یا فرش گل …پدید می آید.در گذشته در اطراف سطح گلزارها(تریشه)یعنی باریکه یا حاشیه ای 30 تا 70 سانتی متری می ساختند و بعد از آن خرندی بود از آجر.(همان. 9)
  معمولاًدر گلزار یا گلستان نیز کرت بندی شده و در هر کرت نوعی گل کاشته می شد اما اگر تنها از یک نوع گل استفاده می شد، آن گلزار یا گلستان نام آن گل را می گرفت مثل لاله زارالبته نظم کاشت گل در سطح باغ را می توان ناشی از تجربه باغبانان سنتی با سلیقه های شخصی [و متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه]در بهره گیری از بو یا رنگ در فصول مختلف دانست.(ایرانی بهبهانی و سلطانی. 1382. 91)پوشش دادن سطوح سبز با چمن پس از دوره قاجار در باغ های ایرانی رایج شد.پیش از آن سطوح با اسپست، شبدر و یونجه که میزان جذب آب بسیار کمتری نسبت به چمن داشتند پوشانده می شد.هم چنین در برخی از شهرها همانند طبس به جای گل کاری در سطوح، برای صرفه جویی در آب آن را با سنگ های رنگی تزئین می کردند.(دانشدوست.1369. 136)
  5_درختان
  درختان به دو دسته همیشه سبز و خزان پذیر تقسیم می شوند.ترکیبی از این دو دسته در باغ ایرانی موجب می شود که سرسبزی در باغ ایرانی همواره وجود داشته باشد.هر دسته از این درختان بیانگر نمادی می باشند.درختان همیشه سبز، درختانی هستند که در تمام فصول سال، سرسبزی خود را حفظ می کنند؛در نتیجه می توانند نماد پایداری و بالتبع آن بهشت برین که همه چیز در آن پایدار و ماندگار است، باشند.درختان خزان پذیر که در فصول سرد سال سرسبزی خود را از دست می دهند و با شروع بهار زندگی دوباره کسب می کنند، می توانند نشان از زوال پذیری این دنیا و بازگشت به جهان آخرت و حیات دوباره داشته باشند.
  باغ های ایرانی به جهت گرمی و خشکی هوای این مرز و بوم اغلب دارای درختان سایه دار و انبوه بوده است.در کنار دو جوی خیابان های سراسری درختان سرو، کاج و شمشاد می نشاندند.کاشت درختان سپیدار و تبریزی و زبان گنجشک در زمین های رسی معمول بوده است.پیرامون استخر را درختان نارون و افرا و بید و ارغوان تشکیل می دادند.کرت های دو سوی خیابان های باغ را نهال های میوه و کرت های پیرامون باغ را مو و خیابان کمربندی باغ و گوشه و پناه دیوارها را انجیر و سنجد و عناب می کاشتند.به جای کاشت درختان و بوته های بلند در میان کرت که چشم انداز ساختمان باغ را بپوشاند اسپست(نوعی یونجه)کاشته می شده است.(رجبی. 1385. 21)
  از بین درخت ها، چنار و تبریزی و سرو نزد ایرانیان محبوبیت بیشتری دارند.درختان عظیم چنار بر محل وسیعی سایه می افکنند و مردم معتقدند که این درخت از شیوع و بیماری های عفونی، که میکرب آن ها در هوا یافت می شود، جلوگیری می کند.درختان تبریزی با سرعت شگفت انگیزی رشد می کنند و از آن ها در ساختمان استفاده ی زیادی می شود، در حالی که سرو درخت محبوب شاعران است.(صبا. 1384. 27)
  6_گل ها
  گل ها نیز نقشی خاص در باغ ها داشته اند.گل های فصلی را جلوی کوشک ها و گلستان باغ، گل های کوچک عطری را در کنار و پای درختان، پیاز ها و پیازچه ها را درون اتاق ها می کاشتند.(رجبی. 1385. 21)بعضی از گل ها علاوه بر نماد زیبایی، کارکرد دارویی نیز دارند.
  همه شاعران و سیاحان بر والایی«سرو»در میان درختان ایرانی و گل سرخ در میان گل های باغ تأکید داشته اند.از این روست که«گل سرخ»و«درخت سرو»از بدیع ترین ارکان باغ های ایرانی به شمار می آیند.(صفری. 1365. 201)بنابر آنچه گفته شد در جدول 2_11 به رابطه باغ و نظام کاشت از منظر نماد پردازی پرداخته می شود.
  جدول2_11:رابطه باغ ایرانی و نظام کاشت.مأخذ:قلی پور.1391

  مطلب مشابه :  دانلود مقاله طراحی ساختار سازمانی و استراتژی های رقابتی

 • رابطه باغ و نظام کاشت(از منظر نماد پردازی)
   
   
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.