پایان نامه با موضوع ساختار سازمانی و انتظارات مشتری

دانلود پایان نامه
 • الگویابی در سطح کارخانه ای، منطقه ای، ملی و بین المللی برای مقایسه عملکرد سازمان و فرآیندهای آن با نمونه‌های مشابه
  طراحی ساختارهای سازمانی لازم برای شناسایی و حمایت از خلاقیتها و نوآوری‌ها (که متأسفانه در سازمان‌های ما بعنوان یک معضل اساسی مطرح است)

 • اقدام به اجرای برنامه‌های کارآمد برای شناسایی مسایل و مشکلات موجود و طراحی راه حل‌های مناسب و موثر برای رفع آنها
  استفاده از روشهای مختلف و مناسب و موثر در حل مشکلات و شناسایی آنها و طراحی و اجرای بهبود برنامه‌های اصلاح و بهینه سازی
  تحول ساختار سامزانی بر مبنای اصول نوآوری و تلاش برای ایجاد بر یک ساختار پشتیبانی کننده سازمان از نوآوری شامل تشکیل گروههای نوآوری و خلاقیت و ایجاد شبکه‌ای گسترده برای تسهیم و به اشتراک گذاشتن اطلاعات حاصل از تجارب کاری افراد
  افزایش توان انعطاف پذیری و واکنش سریع و به موقع به تغیرات محیطی پیرامون از طریق بهینه سازی فعالیتها و فرآیندها تدوین فرآیندها
  تدوین فرآیندها (حتی از طریق شبیه سازی آنها)، کاهش هزینه‌ها و کاهش زمان‌های کاری آنها
  شناسایی آرایه‌های ژنتیکی موفقیت ساز و کارهای سازمان و مدلسازی آنها برای توسعه و تعمیق آنها به سایر ارکان سازمان
  بررسی فرآیندهای بهبود یافته توسط مشتری فرآیند و مالک فرآیند به طور مشترک و مستندسازی و جاری نمودن آن در سازمان و حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی آن
  شبیه سازی تغییرات و بهبودهایی که لازم است در فرآیندها و ساختار سازمانی ایجاد شود و آموزش افرادی که باید این تغییرات را اعمال نمایند
  توزیع نتایج و اطلاعات حاصل از تغییر فرآیندها در سازمان از طریق مختلف از جمله فیلم، مقاله، بولتن، سمینار، جلسه توجیهی و یا ارائه دستاوردها، از طریق اینترنت، اعلامیه‌ها، بروشورها و …
  کنترل و ارزیابی نتایج حاصل از بهبودها و نوآوری‌ها
  عنوان معیار: c5- محصولات و خدمات بر اساس نیازها و انتظارات مشتری طراحی شده و توسعه می‌یابند. (نجمی ،منوچهروحسینی،سیروس،1382)
  – استفاده از تحقیقات بازار نظر سنجی از مشتریان و سایر اشکال بازخور جهت تعیین نیازها و انتظارات فعلی مشتریان از محصولات و خدمات
  – پیش بینی و شناسایی بهبودهایی که هدف آنها ارتقای محصولات و خدمات سازمان در جهت نیازهای آتی مشتریان و سایر ذی نفعان است
  – راحی و تکوین محصولات و خدمات جدید به کمک مشتریان و شرکا به نحوی که برای مشتریان ایجاد ارزش کند
  – درک و پیش بینی توانایی تاثیر بالفعل و بالقوه تکنولوژی‌های جدید روی محصولات و خدمات سازمان
  – تکوین محصولات و خدمات جدید برای بازارهایی که سازمان در حال حاضر در آنها حضور دارد و بر اساس دست یابی به سایر بازارها
  – استفاده از خلاقیت، نوآوری و شایستگی‌های کلیدی کارکنان داخل سازمان و شرکای بیرونی برای طراحی و تکوین محصولات و خدمات قابل رقابت.(دل قوی ،86)
  توضیحات تشریحی
  برای تامین خواسته‌های این معیار انجام اقدامات زیر ضروری است
  – تعریف و توجه به نیاز و انتظار مشتری موضوع مهمی‌است که سازمانهای ما باید به آن توجه نمایند. نباید فراموش کرد که نیاز حالت کمبود و نقصانی است که باعث انگیزه مشتری برای مراجعه به ما می‌شود حال آنکه انتظار شرایطی است که در آن مشتری برخی از توقعات ذهنی خود را اعمال کرده و یا محصول/خدمت را پس از دریافت و در آینده مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌دهد که در این حالت انتظار به عملکرد محصول/خدمت در آینده مربوط است. جدول شماره 2-2 تفاوت بین نیاز و انتظار و مشخصه و الزام یا خواسته را نشان می‌دهد.(همان منبع)
  شکل شماره 8-2 – مقایسه مفاهیم نیاز، انتظار، خواسته، مشخصه
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.