پایان نامه با موضوع دوره پهلوی اول و شاه عباس اول

دانلود پایان نامه
 • در این گونه، فضاهای سرپوشیده پیرامون حیاطی در مرکز قرار می گیرند.در این صورت”حیاط افزون بر ایجاد وحدت بین عناصر نوعی ارتباط پیمایشی بین آن ها ایجاد می کند، این ارتباط یا از در ورودی ساختمان به مقاصد دیگر فضاهای پراکنده، …در حیاط صورت می گیرد و یا با استقرار محوطه اصلی تابستانی و زمستانی در جبهه های مختلف ارتباط دهنده بخش های اصلی خانه می باشد.”(معماریان. 1375. 15)
  2_باغ حیاط برونگرا
  در این گونه از انواع معماری برونگرا، فضای سرپوشیده در محدوده از فضای باز باغ حیاط که همانند یک باغ کوچک است استقرار می یابد به طوری که پیرامون فضای بسته کاملاً باز است.این نوع ترکیب محیط مصنوع و طبیعت همانند طرح گسترده باغ است که در آن ساختمان کوشک در میان باغ قرار می گیرد و پیرامون آن باز است.(شاهچراغی. 1389. 55)
  2_2_9_2:باغ در مقیاس میانی

 • باغ در ایران گاهی به محدوده ای از طبیعت گفته می شود که عمدتاً کارکرد کشاورزی، یا بازدهی اقتصادی و به عنوان یک پیشه و یا مکانی برای نگه داری گونه های گیاهان و حیوانات در گذشته به کار می رفته است.
  الف:باغ میوه
  ساده ترین نوع باغ از لحاظ طراحی و سودمندترین نوع آن از لحاظ اقتصادی، باغ میوه است.برخی از باغ های میوه، فاقد هرگونه فضای ساخته شده بودند، در حالی که در بعضی از آن ها، یک یا چند عمارت کوچک یا متوسط برای اقامت باغبان یا صاحب باغ و خانواده اش وجود داشت.در برخی از موارد نیز یک یا چند باغ میوه در کنار یک باغ سکونتگاهی یا محل زندگی صاحب باغ وجود داشت.(سلطان زاده. 1387. 43)احداث باغ های وسیع میوه با درخت های آرایشی مانند چنار و کاج و سرو در اصفهان پایتخت صفویه یکی دیگر از جنبه های رستاخیز ذوقی و هنری دوران شاه عباس اول است.(هنر فر. 1354. 73)
  ب:باغ شکار
  به دو نوع باغ گفته می شود.یکی باغ هایی که در مناطق زیست حیوانات(شکارگاه)یا در نزدیکی آن ساخته می شده مانند تفرجگاه های پادشاهان در دوره های گوناگون و دوم باغ هایی گسترده که در محوطه آن ها حیواناتی از گونه های مختلف نگه داشته می شد و شکار درون باغ انجام می گرفته است.
  ج:باغ بیشه(باغمیشه)
  به بخش هایی از باغ ایرانی که به منظور ایجاد ایهام و جذابیت در کاشت درختان و گیاهان نظم هندسی رعایت نشده و مجموعه ای از گیاهان به شکل درهم کاشته شوند باغ بیشه یا به زبان ترکی باغمیشه می گویند.(انصاری. 1378. 194)
  د:باغ ملی
  در اواخر دوره قاجار با الگوبرداری از باغات ناسیونال که در اروپا بنا شده بودند، در ایران باغ ملی ها ایجاد شد.این باغ ملی ها در دوره پهلوی اول بسیار رواج یافت.به گردشگاه های عمومی در مراکز شهرها که عمدتاً استفاده عمومی داشتند گفته می شد.(شاهچراغی. 1389. 56)
  ه:باغ وحش
  محل نگهداری حیوانات وحشی هدیه داده شده به شاهان در دوران گوناگون بوده و طرح این باغ مشابه طرح باغ گسترده بوده اما در محل کوشک، محفظه ها و قفس حیوانات قرار داشته است که گاهی از مفتول های طلایی ساخته می شده است.(همان)
  2_2_9_3:باغ در مقیاس شهری
  طرح باغ ایرانی پایه و اساس طرح شهرها یا بخشی از شهرها در گذشته بوده است.تحولات مربوط به کاخ شهرها، باغ ها و رابطه ساختاری بین باغ و شهر آن چنان است که می توان از سویی باغ را شهر و شهر را باغ نامید و از سوی دیگر باغ را به مثابه کارگاه طرح اندازی شهر تلقی کرد…و می توان گفت باغ به عنوان پیش آیند شهر از مقیاس معماری تا مقیاس شهری باز آفرینی شده است.(میرفندرسکی. 1374. 124)باغ ایرانی به دو صورت اساس ساماندهی به شهر یا بخشی از آن شده است:
  الف:باغ شهر،ب:باغ در باغ
  الف:باغ شهر
  علاوه بر آنچه در بخش های پیشین گفته شد می توان اضافه کردکه تا کنون درمورد اینکه الگوی باغ شهر و برپاساختن شهر بر اساس طرح باغ، از چه زمانی مطرح بوده است نظریه ی دقیقی ارائه نشده است… اما می توان گفت بر اساس پژوهش های انجام شده، باغ شهر یکی از اصلی ترین الگوهای شهرسازی ایران در دوره صفویه است که شکلی منطقی به خود می گیرد و این الگو تأسیس یا توسعه شهر بر مبنای باغ سازی در باغ-شهر قزوین و باغ-شهر اصفهان قابل مطالعه است.البته لازم به توضیح است که این الگو، بر ساماندهی تمامی ساختار شهر اثر می گذارد.(شاهچراغی. 1389. 57)
  باغ-شهر اصفهان یکی از کامل ترین تجربیاتی است که در زمینه طرح اندازی شهری در حدود چهارصد سال قبل در کشور ما جامه عمل پوشیده است.با این طرح اندازی ساختار منظم اصلی شهر جدید خارج از شهر قبلی از طریق کاربرد اصول باغ اندر باغ و همچنین تقسیم عمده شهر بر اساس دو محور ایجاد کننده چهار باغ عظیم شکل می گیرد و تنها با میدان اصلی جدید الاحداث و بازار قیصریه، با مداخله ای حساس ولی کم آزار، با شهر قدیم پیوند می یابد.در تمام دوران صفویه توسعه درون شهر جدید از نظم و رابطه ساختاری میان باغ و شهر تبعیت می کند.(میر فندرسکی. 1374. 127)
   
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.