پایان نامه با موضوع دوره های تاریخی و معماری مسکونی

دانلود پایان نامه
 • 2_باغ کاخ
  طرح باغ کاخ ها نیز بر اساس طرح باغ گسترده و مشابه باغ کوشک است اما ساختمان عظیم تری به عنوان کاخ و با کارکردهای مربوط به امور دیوانی، حکومتی و تشریفاتی در بین باغ و در راستای محور اصلی قرار می گیردمانند کاخ و باغ چهلستون اصفهان مربوط به دوره صفویه.(همان)
  3_باغ چادر(سراپرده)
  به دلیل علاقه مندی ایلخانان به زندگی در چادر باغ های بزرگی های بزرگی بنا شد که در آن ها به جای کوشک و بناچادرهای بسیارگران بها برپا می شده است این گونه از باغ های گسترده در زمان حمله مغول به ایران رواج پیدا کرد.به دلیل ناپایداری عنصر چادر در طول زمان آثاری از آن ها به جای نمانده است.(همان)
  4_باغ تجیر(باغ با دیوار مشبک)
  اولین رفورم در باغ سازی ایرانی است.در اینجا دیگر دیوار اطراف باغ ها بلند و صلب نیست بلکه از دیوارهای مشبک برای محصور کردن باغ استفاده می شد بنابراین باغ با فضای شهر پیوند می خورد و مردم سبزی درون باغ را می توانستند ببینند.از دلایل شکل گیری باغ تجیرها می توان افزایش امنیت سیاسی-اجتماعی و رونق اقتصادی دانست که باعث تعریف جدیدی از باغ شد.
   
  5_باغ قلعه
  در برخی از دوره های تاریخی و نیز برخی از شهرها به دلیل ویژگی های خاص و عمدتاً جهت محافظت از باغ در برابر حمله ی حیوانات، حفاظت از ساکنین باغ در برابر حمله ی دشمنان، ایجاد آرامش روانی و فضای خلوت برای زندگی شخصی، دیوارها قطورتر و مرتفع تر ساخته شده تا جایی که به صورت قلعه های مرتفع و گاهی به صورت دژ در آمده و برج های دیده بانی در دیوار ساخته شده است…به طور کلی وجه تأمین امنیت در باغ قلعه ها، وجه غالب است.(همان. 50)
  6_باغ تخت

 • این باغ ها به صورت تراس تراس و در ارتفاع ساخته می شدند.در سطح و عرصه ی بالاتر عمارت ها ساخته و طراحی می شدندو در سطح پایین تپه، عناصر و فضاهایی که چشم انداز مناسب فراهم می کردند ساخته می شدند و سطح شیب دار به صورت تراس تراس به عنوان فضای سبز مورد استفاده قرار می گرفت. حرکت آب در این گونه از باغ ها در مسیر تراس بندی شده زمین باغ به صورت آبشارهای کوچک جلوه گر است.(همان. 52)
  7_باغ آب
  منظور گونه ای از باغ است که آبگیری بزرگ در قسمتی از عرصه آن به شکل مصنوعی یا با استفاده از عوارض طبیعی ساخته می شد و برای پدید آوردن منظره ای بدیع و خوشایند، عمارت کوشک بر روی سکویی در آب قرار می گرفت و برای دسترسی به کوشک غالباً معبد یا پلی بین کوشک و عرصه کنار آبگیر ساخته می شد.این سبک باغ سازی در هندوستان رایج است.
  8_باغ مزار
  علاوه بر جنبه ی مذهبی، جنبه تفریحی نیز داشته اند.اکثراًاز ابتدا به نیت باغ مزار احداث نمی شدند.طرح باغ مقبره ها بسیار به طرح الگوی مرجع باغ ایرانی نزدیک است، اما در بین محوطه باغ(معمولاً در جایی مانند محل قرار گیری کوشک ها)محل تدفین شخص سیاسی، مذهبی و یا شخصیت شناخته شده ای است…مشهورترین باغ مزار در دنیا که بر اساس باغ سازی ایرانی ساخته شده، باغ مزار تاج محل در آگرا هند است.(همان. 52)
  9_باغ منزل
  طرح این باغ ها ملهم از باغ گسترده است اما به دلیل قرار گرفتن در بافت شهری، عمدتاً متراکم، در زمین هایی به مراتب کوچک تر ساخته شده اند و اصلی ترین کارکرد آن ها فضای مسکونی است.به طوری که ساختمان های اصلی باغ منزل ها با کارکرد مسکونی به عنوان خانه های ایرانی مورد تحقیق و بررسی بوده اند(همان. 53)
  در بخش اندکی از شمار خانه های بزرگ شهری و اعیان نشین، باغی طراحی و ساخته می شد که نحوه ی ترکیب آن با فضای خانه به صورت هایی متنوع انجام می شد.گاهی اوقات این فضای سبز در قسمتی از خانه قرار می گرفت و در نمونه های دیگر ترکیب زیبا و معمارانه با فضای ساخته شده خانه ایجاد می کرد .(سلطان زاده. 1387. 54)
  ب:طرح باغ حیاط
  باغ گسترده هر قدر هم که از حیث نماد پروری پرمایه باشد، جنبه تجملی سنگینی دارد که احداثش در فضای شهری جز از عهده ی معدودی بر نمی آید.این جاست که طرح باغ حیاط به موازات طرح باغ گسترده قرار می گیرد.(اردلان و بختیار. 1383. 68)
  بنابر این باغ حیاط به عنوان گونه ای از باغ ایرانی که به طور معمول در شرایط زمین محدود و امکانات مادی محدود و نیازمندی به داشتن فضای طبیعی قابل قبول در مقیاس انسانی و نیز لزوم فراهم کردن امکانات بیشتر ایجاد می شود که معمولاً در بافت های شهری برای سکونت دائمی احداث می شود.باغ حیاط ها در شهرها و نقاط گوناگون ایران در اندازه های بسیار کوچک تا میزانی که آن را در حد باغ گسترده وسیع می دانند وجود دارند…می توان گفت به جز حرمسراهایی که در دوره صفویه داخل باغ های گسترده به شکل باغ حیاط ساخته می شدند، دو گونه معماری مسکونی درونگرا و برونگرا در معماری گذشته ایران نیز با طرح گسترده باغ پیوند می خورد.(شاهچراغی. 1389. 55)
  1_باغ حیاط درونگرا
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.