پایان نامه با موضوع حسام الدین و فرهنگ

دانلود پایان نامه

[276] مددپور، محمد، پیشین، ص348
[277] مکی، حسین،پیشین، ج4، ص18
[278] پرویش، محسن،پیشین، ص226
[279] آشنا، حسام الدین،از سیاست تا فرهنگ، ص118
[280] امینی، علیرضا، پیشین ، ص98
[281] کاتم، ریچارد، پیشین، صص181-180
[282] مکی،حسین، پیشین، ص280
[283] بصیرت منش، حمید، پیشین، ص144
[284] آوری، پیتر، پیشین، ص60
[285] آوری، پتر و دیگران، پیشین، ص35
[286] آوری، پیتر،پیشین، ص63
[287] فلاح زاده، سید حسین، پیشین، ص158-157
[288] ریچارد،کاتم، پیشین، ص181
[289] مکی،حسین، پیشین، ج2، ص22
مطلب مشابه :  موقعیت جغرافیایی و باستانشناسی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.