پایان نامه با موضوع انعطاف پذیری و شاهچراغ

دانلود پایان نامه

ب:باغ در باغ(باغ اندر باغ)
باغ در گستره های طبیعی و یا گستره های شهری می تواند به صورت باغ منفرد مطرح شود.در این صورت اغلب، آب از این باغ منفرد به خانه ها و کشتزارهای اطراف جریان پیدا می کند.در صورتی که در سیر آب، باغ دیگری شکل گیرد آن باغ نیز منفرد بوده و در رابطه بلا فصل با باغ اصلی قرار می گیرد.موقعیت دیگر زمانی است که در گستره های طبیعی و یا گستره های شهری توسعه باغ به صورت پیوسته مطرح می شود در این حالت منطقاً مسیر حرکت آب و هم چنین عوارض زمین در انتخاب جانب توسعه نقش مهمی دارند و باغ اندر باغ ها را شکل می دهند.(میر فندرسکی. 1380. 6)
بر خلاف آن که طرح باغ گسترده در طول تاریخ معماری گذشته ایران از نظر ساختاری ویژگی های مشخصی را حفظ کرده اما در طول 2500 سالی که این باغ ها(در مقیاس معماری)شناسایی شده اند، به کارکردهای گوناگونی پاسخ داده که در جدول2_7 مشخص شده اند.
باغ ایرانی در طول تاریخ در سه مقیاس معماری، شهر و اندازه میان این دو شکل یافته و نیز کارکردهای متناسب با مقیاس و وسعت در آن رخ داده، بنابراین، این فرض به وجود می آید که، باغ ایرانی همان گونه که در گذشته در وسعت های گوناگون شکل گرفته، بتواند در مقیاس های گوناگون به طور انعطاف پذیری باز آفرینی شود.(شاهچراغی. 1389. 60)
2_2_10:نظام ساختاری باغ ایرانی
2_2_10_1:الگوی جامع باغ ایرانی
بر مبنای پژوهش های اخیر الگوی مرجع باغ ایرانی را می توان نمونه ای آغازین دانست که فصل مشترک بین باغ های ایرانی بوده و این الگو در قالی های ایرانی با طرح باغ ایرانی متبلور شده است.اگر بر اساس رویکردی کورونولوژیک که بر اساس شکل گرفتن مفاهیم و اجزای شکل دهنده باغ مثلی تنظیم شده، عمل کنیم الگوی مرجع باغ ایرانی چنین توصیف می شود:
محدوده ای مربع یا مستطیل شکل از زمینی نسبتاً وسیع که با دیواری در پیرامون آن محصور است.سطح این محدوده با دو محور(دو جوی)متقاطع عمود بر هم به چهار قسمت مساوی تقسیم می شود.آب از فواره واقع در مرکز حوض در محل تقاطع این دو محور، فوران کرده و به چهار جوی هدایت می شود و درختان درون سطوح مربع شکل را آبیاری می کند.اصلی ترین بنای باغ(کوشک)در مکان تقاطع دو محور قرار می گیرد.
 • مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوع مدیریت منابع انسانی و مدیریت بر مبنای هدف


 •  
   
  جدول2_7:تقسیم بندی باغ ها در سه مقیاس معماری، میانی و شهری.مأخذ:شاهچراغی.1389

 • وسعت  نوع طرح  انواع طرح وعناصرویژه   استقرار کارکردهای اصلی   نمونه های تاریخی شاخص
   
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.