پایان نامه با موضوع آداب و رسوم و نگهداری

دانلود پایان نامه
 • محدوده قشلاق :کوه زهمگان, سرگشتن, جعفراباد, گدار توت, تنگ موردان ,چاه افغان ,بند زردان, چناران, دولت آباد اسفندقه, سرخوئیه, دره گلی ,کلوک، محدوده قشلاق عشایر گنجان.
  آداب و رسوم گله‌داری در عشایرگنجان

 • الف) تهیه فرآورده‌های دامی
  براساس تحقیقات به عمل آمده در گنجان به بره و کهره‌های نوزاد و کمتر از یکسال خلمه می‌گویند و کهره‌ها چون می‌توانند بچرند جداگانه به وسیله خلمه چران چرانیده می‌شوند.
  ولی بره‌ها تا چهل روز بعد از نوزاد همراه مادر میباشند که از شیر مادر تغذیه کرده و درست و فربه شوند این عمل را بره پی می‌گویند.
  از چهاردهم نوروز چوپانان همه روزه پیش از طلوع آفتاب در موقع بیرون 2MASK را به جایگاه دوم می‌آورد زنها باید قبل از آمدن گله مشت زده باشند والا فریاد چوپایان بلند خواهد شد. گله تا ساعت هشت صبح دوشیده می‌شود پس از دوشیدن بزها و میشها تسط زنها کبره‌ها را به داخل گله می‌رانند تا باقیمانده شیرها را از مادرانشان بمکند معمولا مقداری شیر برای میکدن کهره‌ها در پستان بزها باقی می‌گذارند سپس کهره‌ها را از مادرانشان جدا کرده تحول خلمه چران می‌دهند بزها از همان روز اول نوروز دوشیده می‌شوند ولی میش‌ها تا چهل روز بعد از نوروز که بره‌ها را از مادرشان جدا می‌کنند دوشیده نمی‌شوند.
  ب) پشم چینی
  چهل روز از نوروز پشم چینی انجام می‌شود میش‌ها و قوچ‌ها را پس از شستن اما بزها و نری‌ها را بدون شستن با قیچی مخصوص که به نام «دوکارد DOKARD» میگویند، میچینند.
  در عشایر روستای گنجان بره، کاور، میش، شیشک و قوچ را می‌شینه، و به کهره، گیسه، بز، چوش و نری را بزینه و به هر دو گوسفند گویند. در گله‌ای که همه آن میشینه است، تعدادی بز نیز باید باشد چون که بز پیشرو و میش همیشه به دنبال آن می‌رود به گردن بزی که جلوی گله می‌چرد و گوسفندهایی که آخر و دو پهلوی گله می‌چرند زنگوله‌ای میبندند و به گردن بعضی از کهره‌ها نیز زنگوله کوچکی به نام کرکرKOKORU آویزان می‌کنند.
  در شب، چوپایان پس از چندساعتی که گوسفندان را چرانید آنها را در یکجا می‌خواباند و خود نیز در میان گله می‌خوابد و برای این که متوجه خطر و گرگ زدگی شود یک سر ریسمانی که تقریبا یک متر دارد، به دست خود وسردیگران را به پای یک گوسفند می‌بندد تا با حرکت ناگهانی حیوان، از خواب بیدار شود.
  ج) چوپان بندی
  در عشایر گنجان چوپانان بندی روز نودم نود روز بعداز عید نوروز انجام می‌شود و در این مراسم چوپایان متعهد می‌شود در مقابل دریافت مزد یک سال گوسفند را بچراند.
  تشکیلات یک خانه عشایری
  1- پلاس PLAS از موی بز بافته شده و به طول و عرض 4 9 متر است بسته به موقعیت مالی صاحب آن، کوچک یا بزرگ می‌باشد.
  2- دیرک DIRAK ستون چوبی زیر پلاس
  3- کماچه KOMACE تخته چوبی به طول دو متر که روی دیرک، به شکل t و زیر پلاس قرار می‌دهند بعضی پلاس‌ها سه تا چهار دیرک و کماچه دارند.
  4- طناب برای نگهداری پلاس
  5- زاجیلZAGIL دو شاخه کوچک حلقه مانند که دور تا دور پلاس به فاصله تقریبی هفتادسانتیمتر بسته شده و طناب را از آن می‌گذرانند.
  6- خلال XALAL چوب باریک نوک تیز به طول 15 سانتیمتر از درخت ارچن درست می‌کنند و برای دوختن لبه‌های پلاس بکار میبرند.
  7- لتفLEFT از موی بز بافته شده و با خلال آن را دور تا دور پلاس متصل می‌کنند.
  8- کلیک CLICK چوب دو شاخه به طول دومتر که زیرطناب و در کنار زاجیل میزنند.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.