پایان نامه ارشد رایگان درمورد الگوهای معماری و فرهنگ و هویت

دانلود پایان نامه
 
 
فصل پنجم
نتیجه گیری
 و ارائه طرح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- نتیجه گیری و ارائه طرح
5_1:نتیجه گیری
بررسی تأثیر هنرهای بومی بر باغ ایرانی و معماری موزه، ارتباط تنگاتنگی با بررسی عناصر تشکیل دهنده ی آنها دارد.نتایج حاصل از بررسی های انجام شده همگی علاوه بر تأیید صحت فرضیه های تحقیق به سوالات مطرح شده نیز پاسخ می دهد.
در باغ های ایرانی از نشانه های مشخصی در طراحی محیطی استفاده شده که دارای مفهوم و ویژگی های خاصی نیز می باشند.هنرمند یا معمار این باغ ها با به کار گیری این عناصر، ظاهراً چند هدف را مد نظر داشته است، از جمله این اهداف می توان به مواردی از جمله ایجاد فضایی عمومی جهت رفاه، تفرج وآسایش؛ ایجاد فضایی آرمانی تداعی کننده بهشت جاودان با قرار دادن اندیشمندانه عناصر در کنار هم اشاره کرد.نشانه های به کار رفته در باغ هم می توانند با دید عامه مردم نگریسته شوندوهم باساختارارتباط تصویری که موردتوجه معماران وطراحان بوده، ارزیابی شوند.
شهرسازی اصفهان در دوره صفویه، در پی ایجاد هویت جدید و پایدار باغشهر برای شهر اصفهان بوده است و برای تحقق این مهم به ساخت باغهای متعدد در شهر پرداخته بود و پایداری این فضاهای سبز نیز مرهون وجود آب بوده که آن نیز توسط مادی های متعدد در سطح شهر صورت می پذیرفته است.در واقع می توان با یادگیری از تجارب ارزنده گذشتگان در گره گشایی از مشکلات و حل بحران ها بهره گرفت و پیش از اتکا به تکنولوژی دنیای پیشرفته برای رفع مشکلاتمان، ابتدا مصادیق و الگوهای معماری گذشته خود را بازخوانی و مفاهیم و راهکارهای سنتی را بررسی کرده و از آن ها جهت پیشرفت علمی و فنی، خلق معماری با فرهنگ و هویت ایرانی در دوره معاصر بهره مند شد.این در حالی است که شناسایی باغ های قدیمی می تواند زمینه های مناسب برای طراحی باغ های جدیدبر اساس نیاز انسان ایرانی فراهم آوردتا سر منشأ تحولی در باغ سازی بومی وباهویت برای این مرز و بوم باشد.توجه به اسناد تاریخی، در بررسی ها و مطالعات معماری و حتی در سیاست گذاری های طراحی و مرمت می تواند نقش مهمی داشته باشد.
از سویی دیگر جهت طراحی موزه ها بایستی تمامی نیازها و فعالیتهای یک موزه هنرهای بومی در هنگام طراحی مورد نظر قرار گرفته و برای تمامی آنها برنامه ریزی صورت پذیرد.در برنامه ریزی موزه تمام اصول پذیرفته شده در برنامه ریزی عناصر مهم شهری باید مد نظر قرار گیرد که دراین بین اصول زیر اهمیت ویژه ای دارند:
1_اصل جامعیت
2_اصل سازگاری فضاها و فعالیت های هم جوار
3_اصل دسترسی آسان و سلسله مراتب
4_خوانایی فضاها
5_سازگاری فعالیتها با کاربری های اطراف
این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.