ویژگی های فرهنگ و نگارگری ایرانی

دانلود پایان نامه

مستطیلی با دو محور متعامد که در محل تلاقیشان کوشکی ساخته اند، معمولاً هر جا چنین

 • هیأتی بیابیم، آنجا را باغ ایرانی می نامیم و بر اثر آن هنگامی که در باغ ایرانی حاضرمیشویم، بیش
  از هر چیز همین انضباط و هیئت را میبینیم و درک میکنیم.

  شاهچراغی
  (1389)
   

  باغ ایرانی پدیده ای فرهنگی، تاریخی، کالبدی در سرزمین ایران است و معمولا به صورت
  محدوده ای محصور که در آن گیاه، آب و ابنیه در نظام معماری مشخصی با هم تلفیق می شوند
  و محیطی مطلوب، ایمن و آسوده برای انسان به وجود می آورد، ساخته می شود.

  2_2_5:مفهوم باغ و جلوه آن در فرهنگ ایران
  باغ ایرانی آن گونه که از ایده و تعریف آن بر می آید، گذشته از فضایی عملکردی که مردمان در آن دمی بیاسایند و تفرج کنند، خود مفهومی نقش بسته بر سرزمین و بر آمده از فرهنگ و شکل گرفته در آداب و رسوم مردمان است.
  برای فهم درست باغ ایرانی بایدبه جایگاه آن درفرهنگ ایرانی ونسبت آن بازندگی دراین فرهنگ توجه کرد.جلوه فرهنگ درباغ ایرانی، هم درصورت وشکل باغ وهم درزندگی درون آن دیده میشود.
  «اگر در بررسی باغ ایرانی، به زندگی درون آن عنایت کنیم، جنبه هایی تازه از باغ را در می یابیم که ما را به گوهر و حقیقت باغ ایرانی نزدیک می کند.یکی از این جنبه ها نوع زندگی، خصوصاً زندگی متکی بر معماری موقت، درباغ است.ویژگی دیگر باغ ایرانی اولویت داشتن تفریح و تفرج بر بهره وری اقتصادی و مادی از باغ است.این جنبه از باغ ظهور یکی دیگر از ویژگی های فرهنگ ایرانی، رندی و شاعری است.تلاش برای تصویر کردن جهانی بیکران در محدوده ی باغ از دیگر جنبه های باغ ایرانی از این منظر است.جنبه ی دیگر کاربرد عمومی باغ در ایران در قالب فضای شهری«خیابان»یا«چهارباغ»است.»(بهشتی. 1387. 7)

  مطلب مشابه :  مقاله رایگان با موضوع قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی

 • «مفهوم معمارانه باغ بازتاب حس مکان یا”مکانیت” است چون باغ فضایی متعین به شمار می رود که تصویر کلی کیهان را در خود به قاب می گیرد.این مفهوم، که پرورنده انتظام و هماهنگی است می تواند از راه عدد، رنگ و ماده به حیطه حواس در آید؛ در عین حال، نظر عقل را به ذات، به ساحت باطنی مستتر در فضای مثبت معطوف دارد.
  باغ و حیاط، مکمل فلات گرم و کم آب ایران، اهمیت خود را در عصر اسلام در حد صوری تصوری از فردوس حفظ می کنند.باغ مطابق یکی از نقش مایه های مذهبی ایران باستان بود؛ نمایشگر حیطه درخت آجین که کوشکی مرکزی را در میان می گرفت.نقشه های باغ های شاهانه، همواره حاکی از همین دریافت است.هشت بهشت صفوی، نه تنها در نقشه سراسری اش بلکه در همان طرح کوشک مرکزی اش، بی اغراق آفریننده بهشتی پویاست.»(اردلان و بختیار. 1380. 68)
  حضور باغ در هنرهای تجسمی ایرانیان چون نگارگری ایرانی و هم چنین در دستبافته های کهن چون فرش ایرانی حکایت از در هم آمیختگی فرهنگ و هنر این مردمان با طبیعت و مظاهر آن دارد.شاید بتوان تعبیری دلنشین در خصوص باغ ایرانی به کار برد که باغ ایرانی یکی از نیکوترین جلوه های صورت و معنا بر آمده از باورهای ایرانیان است.
  از همین رواست که در مبحث جلوه باغ در هنر و فرهنگ ایرانی نباید از اندیشه ها و منظومه های فکری ایرانیان و نیز شناخت جامعه، مردمان، اقوام عام و خاص ایرانی غافل شد و شایسته است تا آن جلوه و آن حضور را بیش از هر کجا در ساختارهای فکری، فرهنگی و اجتماعی ایرانیان جستجو کرد.(رجبی. 1385. 19)
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.