ویژگی های فردی و واقعیت درمانی

دانلود پایان نامه
 • هنر مشاوره وارد کردن این مولفه ها با یکدیگر در روش هایی است که منجر می شود تا مراجعان به ارزیابی زندگی شان پرداخته و برای تغییر در جهانی موثرتر تصمیم بگیرند.ووبولدینگ این مولفه را به عنوان چرخه ی مشاوره توصیف می کند.چرخه روشن می سازد که زنجیره ای کلی برای تبدیل نظریه  واقعیت درمانی به عمل وجود دارد. محیط مشاوره که شامل رهنمودهای ویژه برای تحقق بخشیدن مداخلات است اساس ساخته شدن شیوه هاست.
  1-محیط مشاوره
  درگیری عاطفی: ایجاد جو درمانی ،مستلزم آن است مشاوران با مراجعانشان رابطه نزدیک که اساس ارتباط درمانی است ایجاد نمایند.برای مشاور لازم است که دنیا را از همان طور که مراجعان می بینند،ببیند  و این مهم ترین و دشوارترین بعد گروه است.به این دلیل که بدون درگیری عاطفی،درمان نمی تواند موثر باشد.رهبر گروه باید مراقب  باشد که تا می تواند روش طولانی مدت را برای ایجاد تعهدی مسئولانه برقرار نماید تا مراجعان احساس نیاز کنند که برای ایجاد تغییرات مثبت ،خود متعهد شوند(شفیع آبادی،1384).
   
  برای این که درگیری واقعی به وقوع بپیوندد ،لازم است که رهبرگروه ویژگی های فردی از قبیل:صمیمیت،ادراک،پذیرش،نگرانی،احترام به مراجع ،صداقت و تمایل به مبارزه طلبی با دیگران را بایستی دارا باشد.
  2-شیوه هایی ویژه ای که منجر به تغییر رفتار می شوند:سیستم WDEP
  مطابق نظریه گلاسر(1992) شیوه هایی که منجر به تغییر می شوند،براساس این فرض  است که افراد تمایل به تغییر دارند وقتی که:آنان مطمئن هستند که رفتارهای فعلی شان،آن چه را که  می خواهند به دست نمی آورد و همچنین معتقدند که رفتارهای دیگران را می توانند انتخاب کنند که به خواسته هایشان نزدیک تر است. ووبولینگ(1991-1992) سر واژه[32]  WDEP   را توصیف نمود و کلید شیوه هایی را که می توانند در تمرین واقعیت درمانی گروهی به کار گرفته شوند،بیان می کند.هریک از نوشته ها مجموعه ای از راهکارها را بیان می کند.همان گونه که در ذیل آمده:
  خ: خواسته ها[33]/
  ر-الف: رهنمود-انجام دادن[34]
  [1]-Zabo.
  [2]-Lovinger.G
  [3]-Branden
  [4]-Choice theory
  [5]- Self _Differentiation
  [6]- I_Position
  [7]- Emotional Reactivity
  [8]- Emotional  Cutoff
  [9]- Emotional Fusion
  [10]- Intimacy

  مطلب مشابه :  دانلود مقاله شبکه‌های عصبی مصنوعی و روش حداقل مربعات

 • [11]- Differentiation  of  self inventory
  [12]- Merital  intimacy questionneiner
  [13]-William Glasser
  [14]-Cleveland
  [15]-Case Western Reserve University
  [16]-Reality Therapy
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.