هواپیمایی ماهان و تخت جمشید

دانلود پایان نامه

2-38 تبلیغ مجله‏ای شرکت هواپیمایی ماهان ………………………………………………………………………………………. 21
2-39 سایت شرکت هواپیمایی ملی پاکستان ……………………………………………………………………………………….. 21

 • 2-40 سایت شرکت هواپیمایی آل نیپون (ژاپن) …………………………………………………………………………………… 21

 • 2-41 سایت شرکت هواپیمایی سوت وِست …………………………………………………………………………………………… 22
  2-42 سایت شرکت هواپیمایی دلتا ……………………………………………………………………………………………………….. 22
  3-1 پیشینه طراحی آرم  شرکت هواپیمایی کِی اِل اِم (هلند) ……………………………………………………………… 27
  3-2 آرم شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی  ایران (هما) …………………………………………………………………… 28
  3-3 نقش گریفون در سرستون تخت جمشید ………………………………………………………………………………………. 28
  3-4 آرم شرکت هواپیمایی سوئیس ……………………………………………………………………………………………………….. 31
  3-5 آرم شرکت هواپیمایی کانادا …………………………………………………………………………………………………………… 31
  3-6 آرم شرکت هواپیمایی آفریقای جنوبی …………………………………………………………………………………………… 31
  3-7 آرم شرکت هواپیمایی اِرلینگاس …………………………………………………………………………………………………….. 32
  3-8 آرم شرکت هواپیمایی پوکِت ………………………………………………………………………………………………………….. 32
  3-9 آرم شرکت هواپیمایی لیون ……………………………………………………………………………………………………………. 32
  3-10 آرم شرکت هواپیمایی دراگُن ……………………………………………………………………………………………………….. 32
  3-11 آرم شرکت هواپیمایی هاوایی ………………………………………………………………………………………………………. 33
  3-12 آرم شرکت هواپیمایی اِرومکزیکُ …………………………………………………………………………………………………. 33
  3-13 آرم شرکت هواپیمایی سریلانکا ……………………………………………………………………………………………………. 33
  3-14 آرم شرکت هواپیمایی چین …………………………………………………………………………………………………………. 33
  3-15 آرم شرکت هواپیمایی اروپا ………………………………………………………………………………………………………….. 34
  3-16 آرم شرکت هواپیمایی پاسِفیک سَوت وِست ………………………………………………………………………………… 34
  3-17 آرم شرکت هواپیمایی آل نیپون “آنا” …………………………………………………………………………………………..34
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.