نورآباد ممسنی و انحلال

دانلود پایان نامه
  • گروه خامی

برای اولین بار نام آهک خامی یا آهک خومی به وسیله Strong and Falcon (1928) به گروهی از سنگ آهک‌های نازک لایه که  بسیار مقاوم و برجسته و تشکیل دیواره‌ها و صخره‌ها را می‌دهند و در کوه خامی یا خومین در شمال گچساران رخنمون دارند اطلاق می‌گردد.  این نام بعدها توسط (1951) Kent, Slinger and Thomas   نیز به کار برده شد و سرانجام  James and Wynd(1965) این واحد سنگ چینه‌ای را به گروه ارتقا  داده که شامل سازندهای سورمه و هیث از سیستم ژوراسیک و سازند  فهلیان، گدوان و داریان متعلق به کرتاسه پسین می‌باشد. قبلاً در ناحیه فارس طبقات این گروه به نام آهک اسبو خوانده می‌شد که در سال 1985 توسط پارکر (Parker,1985) حذف گردید.
به دلیل آنکه سازند های سورمه و هیث مربوط به زمان ژوراسیک می‌باشد از ذکر آن‌ها خودداری می‌گردد.
نهشته‌های خامی بالایی از سازند های فهلیان، گدوان و داریان تشکیل شده است.  این  رسوبات بیشتر متشکل از سنگ آهک و سنگ آهک‌های رسی به همراه مارن و شیل است که در زمان نئوکومین تا آپسین رسوب‌گذاری نموده‌اند.

  • سازند فهلیان

برش نمونه این سازند در یال جنوبی کوه دال، در نزدیکی دهکده فهلیان واقع در 90 کیلومتری شرق – جنوب شرق گچساران و در 10 کیلومتری شمال نورآباد ممسنی در ناحیه فارس قرار دارد.
سازند فهلیان شامل 360 تا 365 متر سنگ آهک‌های توده‌ای به رنگ قهوه‌ای تا خاکستری با ریخت خشن است که یکی از سنگ مخزن‌های گروه خامی می‌باشد. در قاعده‌این سازند، به طور محلی، برش انحلالی وجود دارد که ممکن است معادل سازند هیث باشد.
مرز پایینی سازند فهلیان ممکن است به سازند سورمه (ژوراسیک بالایی) و یا سازند انیدریتی هیث باشد. اگر فهلیان روی هیث باشد (فارس ساحلی) شناسایی مرز ساده است. درجایی که هیث وجود ندارد (به ویژه در شمال شیراز) تفکیک فهلیان و سورمه دشوار است، ولی واحدهای آهکی دارایTinntinid فراوان که معادل شیل‌های حاوی Berriasella است، مشخص کننده مرز ژوراسیک – کرتاسه است.
مرز بالایی فهلیان با شیل‌های گدوان واضح است. ولی در جایی که شیل‌های  گدوان وجود ندارد مانند شمال فروافتادگی دزفول، سازند فهلیان و داریان قابل تفکیک نیستند.
بر اساس ریزسنگواره­ها، جلبک، آمونیت، پالینومورف و خارپوست سن سازند فهلیان نئوکومین – آپسین تعیین شده است.
سازند فهلیان را می‌توان در تمام مناطق فارس، شمال خاوری خوزستان و شمال خاوری لرستان دید، ولی در جنوب غرب لرستان و خوزستان، این سازند به شیل و سنگ آهک‌های سازند گرو تبدیل می‌شود.

  • سازند گدوان
مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درمورد روش حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات معمولی

برش نمونه این سازند در انتهای شرقی کوه گدوان (گدایون) در 39 کیلومتری شرق- شمال شرق شیراز انتخاب شده است. این سازند قبلاً در ردیفی به نام شیل‌های آمونیت دار قرار می گرفته است. گاهی نیز تحت عنوان بارمین – آپسین مارن خوانده شده است. زمانی نیز در ردیفی به نام آهک خامی طبقه‌بندی شده و در نواحی گچساران جزیی از تناوب خامی به حساب آمده است.
این سازند شامل 7/106 متر تناوب آهک‌های دارای خرده صدف‌ها به رنگ خاکستری تیره و مارن های خاکستری تا سبز مایل به قهوه‌ای است. این سازند در بین دو واحد کربناته خشن و صخره ساز فهلیان در زیر و داریان در بالا قرار دارد.
مرز زیرین این سازند با سازند فهلیان تدریجی و هم شیب توصیف شده است. در مناطقی مانند جنوب فروافتادگی دزفول و شمال فارس سنگ آهک‌های توده‌ای و خشن فهلیان ابتدا در زیر ردیفی از سنگ آهک‌های به‌هم‌ریخته با هوازدگی زیاد قرار می‌گیرد. این سنگ آهک‌ها با رادیو اکتیویته طبیعی متوسط در نمودارهای چاه پیمایی مشخص می‌باشند. این ردیف از سنگ آهک‌های به‌هم‌ریخته در زیر تناوبی از سنگ آهک‌های رسی و شیل و در نهایت بر روی این توالی، شیل‌های گدوان قرار می‌گیرد.

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.