مورخان یونانی و دوره ساسانی

دانلود پایان نامه
 • ولی به هر حال این طرح باغ همان طرح رسمی و عمومی است که ایرانیان از زمان کوروش تا به امروز به کار برده اند و در حقیقت تمام باغ های ایران بر اساس این تقسیم هندسی طرح ریزی شده اند تا جایی که این کار به صورت یک کیفیت عرفانی در می آید که از افکار بسیار قدیمی آسیا در تصور عالم وجود و تقسیم آن به چهار منطقه است که معمولاً چهار رودخانه بزرگ آنها را از هم جدا می کند.(همان)
  ایرانیان بیشتر از سایر اقوام و ملل پی بردند که باغ سازی اساس کشاورزی است و نیکوترین شیوه های باغ سازی را هم از زمان های دیرین به دست آورده بودند.
  از افسانه های کهن چنین بر می آید که خاستگاه آریایی ها سرزمینی سرسبز و پوشیده از جنگل بوده و برکه ها و چشمه سارهای پر آب داشته است.کم کم به دلایل ناشناخته خشکی و ویرانی بر آن سرزمین چیره شده و چشمه سارها خشکیده است.آریاییان در جستجوی سرزمینی مناسب راهی دیگر جاها می شوند و به ایران می رسند و نام خود را بر آن می گذارند.این قوم از روزگار دور بر آن بوده اند که مرز و بوم تازه را چو خاستگاهشان سرسبز و بارور کنند.با تجربه ای که از زمانی دراز به دست می آورند جوی های بسیار از رودهای خروشان جدا می کنند و دشت های خشک را به کشتزار و درخت زار تبدیل می نمایند و در زمانی دیگر به شیوه کندن کاریز پی می برند و نه تنها پیرامون سرای خود را سرسبز می سازند بلکه گرداگرد شهر و ده و بیرون باروها را نیز بابوستان ها و باغ ها می پوشاندند.به طوری که از نوشته های مورخان یونانی بدست می آید نزدیک به سه هزار سال پیش، پیرامون خانه های بیشتر ایرانیان را باغ ها احاطه کرده بود و واژه پردیس به همان باغ های پیرامون خانه ها گفته می شده است.بعداً این شیوه برای سایر ملل نیز سرمشق شده و به دنبال آن این واژه فارسی به دوردست ها رفته است به طوری که امروزه در زبان های یونانی و فرانسوی و سامی و دیگر زبان ها نیز با تغییرات و دگرگونی هایی به کار برده می شود.(نعیما. 1385. 4)
  الف:باغ سازی دوره هخامنشی
  شروع طراحی باغ با خطوط راست گوشه و دستور باغ سازی منظم چهارباغ با هخامنشی ها و باغ سلطنتی پاسارگاد بوده است.
  1_ باغ سلطنتی پاسارگاد و تأثیر آن بر باغ سازی
  در جریان برپایی یک پایتخت یادمانی که نشان دهنده اقتدار هخامنشیان بود، کوروش با بلند پردازی یک باغ را نیز در برنامه ساختمانی خودگنجاند.باغ پاسارگاد به فرمان کوروش کبیر در(559-530 ق.م)طراحی و احداث شد.
  مطلب مشابه :  کنوانسیون بیع بین المللی کالا و تعریف نقض اساسی قرارداد

 • نکته حائز اهمیت در کار کوروش این است که در اینجا بر خلاف باغ های سلطنتی آشور و بابل که باغ بخش مجزا یا مکمل کاخ بود، باغ خود اقامتگاه سلطنتی و کاخ است و کاخ ها با ایوان هایشان به عنوان بخش مفصلی-مکمل به کار رفته اند.
  در قسمتی از عرصه پاسارگاد که آثار چهار کاخ به دست آمده است، نشانه هایی از باغ با محوطه ای با طرح چهارباغ و کانال ها و جوی های آبیاری به دست آمده است که نشان از برون گرا بودن کاخ های آن است.بدین ترتیب چهارباغ که اساس باغ سازی ایرانی است، برای اولین بار در این باغ مشاهده شده است.(تصویر 2_3)و(تصویر2_4)
  این گونه باغ سازی مبتنی بر خطوط راست گوشه و چهارباغ در دوره هخامنشی و جانشینان کوروش نیز ادامه یافت.از نمونه های آن باغ های تخت جمشید در شرق کاخ داریوش و کاخ باغ اردشیر دوم در شوش است.
  به طور کلی در دوره هخامنشی سه کاراکتر مهم باغ سازی رواج داشته است:
  باغ مقبره:که نقش مذهبی داشته است و نمونه آن باغ های اطراف مقبره کوروش است که از نوع چهارباغ بوده اند.
  باغ های ساتراپی:باغ هایی مقدس بودند که در آن ها گیاهان مناطق مختلف را جمع می کردند و موبدان ازاین باغ ها محافظت می کردند.
  باغ کوشک ها:(باغ های سلطنتی)که کاراکتر مذهبی نداشتند و نمونه آن کاخ های سلطنتی کوروش در پاسارگاد است.
   
  تصویر2_3:پاسارگادوالگوی چهارباغ.مأخذ:شاهچراغی.2006                    تصویر2_4:پلان باغ شاهی پاسارگاد. مأخذ:استروناخ.1990
  ب:باغ سازی دوره ساسانیان
  از دوره هخامنشی تا ساسانیان اثر و نمونه ای در ایران کهن از باغ سازی نداریم.در دوره ساسانی اصول باغ سازی چهارباغ به طور مشخص در فرش ها، باغ ها و کاخ ها مشاهده می شود.از باغ قصرهای باقی مانده از این دوره می توان به کاخ و باغ«هاوش کوری»Hawsh – Kuri(لغت کردی)متعلق به خسرو دوم پادشاه ساسانی که به عنوان باغ شکارگاه به کار می رفته است اشاره کرد.(تصویر 2_5)
  تصویر 2_5:نقشه ی کاخ و باغ های هاوش کوری.                           تصویر 2_6:باز آفرینی مأخذ:خوانساری، مقتدر و یاوری.1383                               دورنمایی از مجتمع عمارت خسرو.
  مأخذ:خوانساری، مقتدر و یاوری.1383
  1_باغ کاخ عمارت خسرو
  کاخ هایی که خسرو پرویز برای معشوقه خود شیرین نزدیک قصر شیرین بنا کرد روی شیبی به ارتفاع 5/7 متر و به پهنای 197 متر و طول 246 متر قرار گرفته که در مرکز آن یک باغ قرار دارد و آبرسانی مجموعه از مجموعه ی نهر آبی که در کنار مجموعه قرار داشت انجام می شده است.ویژگی حاکم در باغ آب گذری 500 متری است که در امتداد اصل قرار دارد.(تصویر 2_6)
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.