منبع مقاله با موضوع موانع و مشکلات و اسناد و مدارک

دانلود پایان نامه

های علوم سیاسی، اجتماعی و تاریخ اشاره داشت که در آنها بیشتر به روند شکل گیری و علل گسترش آن،

 • تبعات و تاثیرات ملی گرایی بر جامعه و روابط داخلی و بین المللی در ایران از دوران قاجار تا به امروز
  پرداخته شده است.
  نظر به اینکه به پژوهش های نظری در حیطه باستان شناسی در ایران کمتر پرداخته شده و موضوع
  این تحقیق علیرغم اینکه مساله ای اساسی در تاریخ ایران معاصر است و از لحاظ بازه زمانی بیشتر بر دوران
  های اخیر دلالت دارد لذا نیاز به انجام این پژوهش در جامعه ایران احساس می شود.
  6-1 روش تحقیق
  تحقیق حاضر از نظر هدف، پژوهشی-کاربردی به شمار می آید که به لحاظ ماهیت و روش شناسی از

 • شیوه تحقیقات پس رویدادی و علی سود برده است 3. همچنین برای روشن شدن موضوع از تمثیل و تحلیل
  Ethics and the Archaeology Of -1 این پژوهش توسط خانم ها مریم دژم خوی، لیلا پاپلی یزدی و آقای عمران گاراژیان در کتابی تحت عنوان
  در سال 2215 چاپ شده است. Violence
  -2 این اثر عنوان کتابی است که توسط عمران گاراژیان، لیلا پاپلی یزدی، مریم دژم خوی، مریم نعیمی و آرمان مسعودی در سال 1333 منتشر شده
  است.
  3 – در این روش تحقیق، محقق به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل وشرایط خاص یا نوعی رفتار که قبلا وجود داشته یا رخ داده از طریق مطالعه
  نتایج حاصل از آن است. به تحقیق پس رویدادی تحقیق علی-مقایسه ای نیز گویند. تحقیق پس رویدادی به تحقیقی گفته می شود که پژوهشگر علت
  9
  های تطبیقی )تطبیق مساله پژوهش در ایران با دیگر کشورها( بهره گرفته شده است. ابزار های روشی این
  پژوهش گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای موجود اعم از کتاب ها، مجلات، آرشیو اسناد تاریخی در
  ارتباط با میراث فرهنگی و عکس های تاریخی بهره برداری کرده است.
  7-1 موانع و مشکلات پژوهش
  از جمله موانع در انجام این پژوهش، کمبود اسناد و تصاویر منتشر شده و یا کیفیت پایین تصاویر
  برخی از اسناد تاریخی منتشر شده است که خود می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار پژوهشگران این
  حوزه های مطالعاتی قرار دهد. نکته دیگر که کمبود و نبود آن در کنار کمبود اسناد و مدارک تاریخی حس
  می شود، فقدان خاطرات باستان شناسان پیش کسوت و قدیمی از وقایع آن دوران است که آن شرایط را
  تجربه کرده اند. این کوتاهی ها و کم کاری های باستان شناسان شاید حاصل محدودیت های ایجاد شده برای
  آنها در دوره های مختلف باشد. این خاطرات خود می تواند به عنوان اسنادی سودمند در تحلیل هر چه بهتر
  و درست تر چنین پژوهش هایی راهگشا باشد.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.